Stomatologija

ТЕМЕ СЕМИНАРА ЗА СТУДЕНТЕ ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

Датум одржавања: 07.04. 2020. у терминима вјежби

Студент који излаже семинар

Тема

Група 1: Бошковић Катарина

Група 4: Митровић Јелена

Nn. craniales I - IV

Група 1: Томић Јелена

Група 4: Гверо Ивана

N. V

Група 2: Шкорић Сара

Група 5: Рајковић Ана

 

Nn. craniales VI -XII

 

Група 2: Лујић Кристина

Група 5: Ђурђевић Марко

Regio infratemporalis

 

Група 3: Антић Ивона

Група 6: Петрић Ружица

Regio parotideomasseterica

Група 3: Љутић Ифета

Група 6: Сулејманагић Ела

Латерофарингеални простор

Група 1: Јахић Нијаз

Група 4:Лолић Тамара

Топографске регије врата

Група 2:Мичић Оља

Група 5:Голијанин Милица

Cavum oris – зидови, садржај

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕМИНАР:

  1. Крмпотић-Неманић Ј, Марушић А. Анатомија човјека. Друго обновљено издање. Медицинска наклада, Загреб 2004.
  2. Лотрић Н, Јовановић С. Дескриптивна и топографска анатомија човека - Глава и врат, Научна књига Београд 1990.
  3. Бошковић М. Анатомија човека, Дескриптивна и функционална анатомија Београд 2005.
  4. Moore KL, Dailey A. Клинички оријентисана анатомија. 1. издање на српском језику, Београд, 2014.
  5. Интернет и друга доступна литература.

 

Log in