Stomatologija

KALENDAR IZMJENA ISPITNIH ROKOVA IZ ANATOMIJE (ŠKOLSKA 2019/2020)

APRILSKI ISPITNI ROK:

08.06.2020.          12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                               DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK:

29.06.2020.          12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                               DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

13.07.2020.          12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                                DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK:

21.08.2020.          12,00 SATI-   MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                                   DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK:

04.09.2020.          12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                                  DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

18.09.2020.           12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                               DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

OKTOBARSKI ISPITNI ROK:

02.10.2020.          12,00 SATI – MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                               DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

16.10.2020.          12,00 SATI-   MEDICINA, ZDRAVSTVENE NAUKE,

                                                   DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

Napomena: Ispit je neophodno elektronski prijaviti najkasnije dva dana prije roka u Studentsku službu.

U zakazane termine ispita će se postaviti raspored i satnica polaganja ispita na web Medicinskog fakulteta. Isti dan će se polagati i praktični i usmeni dio ispita.

 

 

Banjaluka, 21.05.2020. godine                             Zavod za anatomiju

Log in