Stomatologija

avgustovski ispitni rok

Praktični dio ispita biće održan u utorak 25.08.2020. godine od 09:00 do 17:00 časova i u srijedu 26.08.2020. godine od 09:00 -11:00 časova (Kampus Stomatologije).

Uslovi: Studenti trebaju donijeti potpisane indekse od strane nadležnih asistenata i profesora. Student koji nije položio oba kolokvijuma nema pravo polaganja praktičnog dijela ispita. Dokaz o položenim kolokvijumima svi studenti koji izlaze na ispit trebaju donijeti u utorak 25.08.2020.godine u 09:00 časova., kada je i izvlačenje ispitivača za praktični ispit.

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 26.08. 2020. godine u 11:00 časova, Kampus Univerziteta.

Doc. dr Saša Marin

Log in