Stomatologija

Rezultati testa iz kliničke farmakologije-stomatologija

Rezultati kontinuirane provjere znanja iz kliničke farmakologije stomatologija

Studenti koji su osvojili 18 i vise bodova su položili.

18-22                    6

23-26                    7

27-30                    8

Studenti koji žele veću ocjenu od 8 moraju odgovarati usmeno.

 1. Vuković Milica                  28
 2. Ćerić Mirjana                    30
 3. Jerko Livančić                    22
 4. Božo Radić                         30
 5. Antonijela Križanac        29
 6. Dobrila Crnomarković   29
 7. Rasim Trnjanin                 26
 8. Tanja Đurica                      30
 9. Nevena Koščica                               29
 10. Ana Adamović                  30
 11. Bojana Šurlan                   29
 12. Grahovac Aleksandra    30
 13. Aleksandra Ćetković      30
 14. Ranka Vujnić                     29
 15. Milica Božić                        29
 16. Dragana Jović                   30
 17. Olja Panić                           30
 18. Tea Jakopčević                 30
 19. Nikolina Oroz                    30
 20. Zerina Kajtazović             30
 21. Benjamin Fajić                 26
 22. Teodora Uzelac                               30
 23. Dajana Hassam Dorsen 29
 24. Marko Uzelac                   30
 25. Duško Bogdanić               26
 26. Stefan Terzija                   30
 27. Sunčica Popović               26
 28. Milan Tejić                         28
 29. Nikola Grahovac              30
 30. Nebojša Dragosavljević               27
 31. Milan Bogojević               30

Log in