Stomatologija

patološka fiziologija-izmjena termina predispinih vježbi

Predispitne vjezbe iz Patološke fiziologije u januarskom ispitnom roku će biti održane 29.01.2018 god,ponedjeljak, u periodu  od 10.00 do 11.00 čas u laboratoriji MF.

Log in