Stomatologija

obavještenje o početku nastave u VI semestru-patološka fiziologija

Predavanja iz Patološke fiziologije u VI semestru šk 2017/2018 god  počinju od 26.02.2018 god,a vježbe od 05.03.2018 god po zvaničnom rasporedu.

Log in