Stomatologija

Rezultati ispita održanog 21.05.2018. godine

Rezultati ispita održanog 21.5.2018. – Klinička farmakologija – Stomatologija, Bolonja:

Studenti koji na testu imaju 18 i više bodova imaju pravo da upišu ocjenu bez izlaska na usmeni dio ispita, s tim da upis ocjena 9 i 10 moraju da polažu ispit i usmeno. U suprotnom upis ocjena ide po sljedećoj šemi:

18-22 ocjena 6

23-26 ocjena 7

27-30 ocjena 8

Idući rok za polaganje je redovni ispitni rok kada se može doći i na upis ocjena.

IME I PREZIME             TEST

Antonić Sanja                        30

Bojić Sanja                             30

Brestovac Nataša                  30

Dragoljevic Sanja                   30

Đukić Darko                          27

Ivančevic Marko                    30

Kapetanović Josip                  30

Knežević Božana                   30

Mandić Olivera                      27

Mavija Zorana                        30

Medić Branka                         29

Moravac Nikola                     30

Sabljo Danijela                       30

Selimović Admira                  30

Šavija Vladimir                      30

Tevanović Darko                    30

Tramošljanin Nebojša             30

Vidović Helena                      29

Vizjak Hrvoje                         28

Vukić Monika                        29

Log in