Logo
Odštampajte ovu stranicu

Potpisi Oralna hirurgija, Implantologija

Studenti koji su stekli uslov za dobijanje potpisa Profesora Tatica trebaju donijeti indeks na posljednje predavanje u semestru.

 

 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.