Stomatologija

Prva pomoć – 1. semestar Rezultati ispita - 2018/2019.

STOMATOLOGIJA – Prva pomoć – 1. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 1.dio - objavljeno na sajt, 07.02.2019.

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama ..) na kraju će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova konačna ocjena koja se upisuje u prijavu i indeks. Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP( u ponedeljak).

                                                                                                                  NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. rok.

2.rok

3.rok

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

 

1.

Milana Malić

8( 24,5)

               

2.

Violeta Krnetić

9( 27,5)

               

3.

Anja Drča

8 (25,5)

               

4.

Lidija Nožanić

9 (27)

               

5.

Ani Ereiz

9(28,5)

               

6.

Anastasija Mećave

8( 23,5)

               

7.

Nermina Kunalić

7(23)

               

8.

Milica Mitraković

8(26)

               

9.

Ivana Knežević

7(22,5)

               

10.

Slavica Mitraković

8(26,5)

               

11.

Vedrana Bojanić

7( 22 )

               

12.

Helena Grahovac

8(26)

               

13.

Bojana Tešić

10(30,5)

               

14.

Kristijan Nikolić

8( 24,5)

               

15.

Kristina Tepis

8( 26)

               

16.

Ognjen Gvojić

7(23)

               

17.

Marinko Peran

7(22)

               

18.

Jelena Prerad

6(20,5)

               

19.

Ammar Delić

7(23,5)

               
   

20.

Dragana Pekez

5(17)

               

21.

Dragana Malić

8(26)

               
                           

Log in