Stomatologija

Prva pomoć - Rezultati ispita

STOMATOLOGIJA – Prva pomoć – 1. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 2.rok - objavljeno na sajt, 19.02.2019.

NAPOMENA: Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama ..) na kraju će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova konačna ocjena koja se upisuje u prijavu i indeks.

Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP(srijeda ili četvrtak).

                                                                                                                  NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. rok.

2.rok

3.rok

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Nataša Okolić

 

5 (13,5)

           

2.

Lidija Faletar

 

5(14,5)

           

3.

Pekez Dragana

 

7(23,5)

           

Log in