Stomatologija

DENTALNA MEDICINA- STOMATOLOGIJA – Prva pomoć

DENTALNA MEDICINA- STOMATOLOGIJA –

Prva pomoć – 1. semestar

Rezultati ispita - 2018/2019.- 3.rok - objavljeno na sajt, 19.04.2019.

NAPOMENA:

  • Na osnovu tačnih odgovora formirana je ocjena ( 60% za prolaznost), ali u konačnom zbiru ( drugi dio gradiva, praktična nastava, prisustvo na predavanju i vježbama ..) na kraju će se po bolonjskom principu bodovanja sabirati svi bodovi i formiraće se na osnovu tih bodova konačna ocjena koja se upisuje u prijavu i indeks.
  • Uvid u test ili poništavanje ocjene je u narednih 48 h od dana objavljivanja na sajtu, u terminu od 08-09 h u SHMP(ponedeljak i utorak ili četvrtak).

                                                                                                                   NASTAVNIK: Prof.dr sci med. Nada Banjac

No.

Student

1. rok.

2.rok

3.rok

Vježbe

prisustvo

Predavanja

prisustvo

Vježbe

ispit

Zbir bodova

Konačna ocjena

1.

Nataša Okolić

/

5 (13,5)

7(21,5b.)

         

2.

Lidija Faletar

/

5(14,5)

7(20,5b.)

         

3.

Eva Kelava

/

 

7(20b.)

         

Log in