Stomatologija

Rezultati ispita (kontinuirana provjera znanja) iz kliničke farmakologije - stomatologija

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA – KLINIČKA FARMAKOLOGIJA – STOMATOLOGIJA

Spasojević Nikolina                          30

Nježić Marija                                      28

Dobraš Radenka                               30

Maksimović Jelena                          30

Stefanović Tamara                           30

Marmat Stefan                                 30

Babić Stojanka                                  30

Živković Leonora                              28

Gazibarić Marijana                           30

Ćemal Kenan                                     30

Karij Josipa                                          30

Pelengić Slaven                                 30

Svetlana Galić                                    28

Davidović Jovana                              28

Stjepanović Nataša                          30

Ristić Stefan                                       29

Tičić Nataša                                        30

Javorić Aleksandra                           29

Vučković Helena                               29

Ćumurović Bojana                            30

Merdžić Aneta                                   30

Redžić Isak                                          29

Vujić Tamara                                      29

Đuranović Željana                            30

Radeta Nada                                      30

Papić Mileusnić Janko                    30

Bates Marko                                       29

Topić Samanta                                  28

Duvnjak Aleksandra                        29

                                                                                             

Log in