Stomatologija

Rezultati praktičnog dijela ispita iz farmakologije

Prezime: Ime Broj indeksa: Studijski program Smijer Dio ispita: Rezultati praktičnog dijela ispita:
Adamović Dragana 6699/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Arežina Jelena 5831/05 Starom planu i programu Medicina Praktični dio ispita +
Bajric  Sanda 6519 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Banović Vladimir 6912/2013 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Bečić  Raisa 6848/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Bokan Marijana 6340/2009 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Bošnjak Milica 7246/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Botić  Tijana 1512/13 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Čanković Marko 7149/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Ćehajić Amir 7055/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Cekic Denis 6932/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Čovičković  Sonja  6820/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Davidović Jovana 1460 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Rade 6843/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Đurić Ana 404/98 Starom planu i programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Džinić Lejla 6872/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Galić Ružica 1697/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Garača Marija 6141/07 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Ivanović Vladan 1708/2016 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Jakovljević Ðorđe 7111/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Jolić Dajana 6987/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Karij Josipa 1652/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Kecman Irena 795/07 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Kljujić Stefan 7081 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kovacevic Dajana 1322/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Kovačević Dragana 7177/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kurcela  Jadranka 1662/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Marko Zeljkovic 7338/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dario 6727/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dejan 6726/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Matić Jovana 6618/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdanić Ajla 6913/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Pantic Borjana 6697/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Papić Mario 981/09 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 Starom planu i programu Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Prelić Snežana 7078/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Stevandic Danilo 7280/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Tepavcevic Ana 6481 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tešanović Stefan 7025/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tripić Darija 1638/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Vještica Milan 7136/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Vučković Helena 1691/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Vulevic Bojana 567/04 Starom planu i programu Farmacija Praktični dio ispita +
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Žmirić Marija 6209/08 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Генго Бранко 7376/2015 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Džinić Lejla     Medicina Praktični dio ispita +
Zeljković Marko       Praktični dio ispita +

Log in