Stomatologija

Oglasna tabla - Patološka fiziologija - stomatologija

Oglasna tabla - Patološka fiziologija - stomatologija (33)

Raspored polaganja ispita iz Patološke fizioloije za julski rok-Prof.dr Nela Rašeta

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JULSKI ROK

 

PONEDELJAK, 13.07.2020. STOMATOLOGIJA

U 9,00 časova(PRAKTIKUM):                                           U 12,00 čas (KANCELARIJA):

 1. ANTONIĆ MARIJA                                                   1. JUKANOVIĆ INGA
 2. BOTIĆ TIJANA                                                           2. KVOČKA BILJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA                                                 3. KOKOTOVIĆ NIKOLINA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN

 

UTORAK, 14.07.2020. STOMATLOGIJA

U 9,00 časova (PRAKTIKUM)                                    U 11,30 čas (KANCELARIJA)          

 1. JURIŠKOVIĆ IVONA                                              1. ŠANTIĆ VALENTINA  
 2. SALKIČEVIĆ NORA                                                2. PAVLOVIĆ- MITROVIĆ DORIS(sp)
 3. MILEKIĆ MAJA                                                       3. ŠKORIĆ VESNA (SP)                              

                                                                                  

                                                                                    

 

SRIJEDA, 15.07.2020. - UPIS OCJENE U 11,00 ČASOVA

BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI MEDICINA:

INDEXE ZA UPIS OCJENE DONIJETI LABORANTICI U PRAKTIKUM DO 11,00 č

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE!!!

 

 

Banja Luka, 10.07.2020.                                       Prof. dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -Doc.dr Milorad Vujnić junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -Prof.dr Darko Golić

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 13,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Preradović Valentina
 2. Salkičević Nora
 3. Šantić Valentina
 4. Toroman Tanja - usmeni
 5. Pavlović Mitrović Doris ..................... stari program
 6. Škorić Vesna   - usmeni

UTORAK, 30.09.2020. MEDICINA U 13,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Zrnić Milica
 2. Jurišić Nikola
 3. Milovanović Teodora
 4. Moskić Dušana
 5. Kaurin Zoran................. stari program
 6. Mršić Nataša - usmeni
 7. Kenjalo Lazar - usmeni

SRIJEDA, 01.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA 16 - PRAKTIČNI ISPIT

U 9,00 časova:                                                                  U 11,30 časova:

 1. Garić Gorana                                                         1. Kežić Andreja
 2. Grujić Damjana                                                     2. Lojić Zorana
 3. Dolić Rada                                                           3. Prodanović Zagorka
 4. Draganić anastasija                                               4. Ristić Dajana
 5. Japić Jelena                                                           5. Savković Katarina

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 06.07.2020., PONEDELJAKU 8,30 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 07.07.2020., UTORAK, DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -junski rok

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

 

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA

U 9,00 časova:  (PRAKTIKUM)                                                                           U 11,00 časova:(KANCELARIJA)

 1. JURIŠKOVIĆ IVONA                                                  1. MARTINOVIĆ KLARA
 2. KVOČKA BILJANA                                                       2. MARUŠIĆ BARBARA
 3. KOKOTOVIĆ NIKOLINA
 4. KOMLEN DEJANA

 

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA

U 9,00 časova (PRAKTIKUM)                                        U 12,00 časova(KANCELARIJA)

 1. BEČIĆ RAISA                                                             1. VUJNIĆ TAMARA
 2. VIDOVIĆ VEDRAN                                                   2. ĐURIĆ RADOVAN
 3. DROBNJAK TAMARA                                               3. STJEPANOVIĆ MARKO
 4. ĐURIČIĆ MIRJANA                                              U 14,00 časova(KANCELARIJA)
 5. GVERO MILENA
 6. SUBOTIĆ TANJA

 

SRIJEDA, 01.07.2020. FARMACIJA (KANCELARIJA)

 

U 9,00 časova:

 1. BLAGOJEVIĆ MARIJA
 2. KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
 3. PEKEZ JOVANA

SRIJEDA, 01.07.2020. u 11,00 časova BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI MEDICINA:

INDEXE ZA UPIS OCJENE DONIJETI LABORANTICI U PRAKTIKUM DO 11,00 č

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Pročitaj više...

Raspored studenata za polaganje test kolokvija II iz patološke fiziologije

OBAVJEŠTENJE

Prvih 15 studenata sa spiska koji su se prijavili za polaganje test kolokvijuma II iz patološke fiziologije, test će polagati u plavoj sali MF Banjaluka (ulaz u dekanat), a preostalih 23 studenata će test polagati u amfiteatru MF Banjaluka.

Test počinje u 10.00 čas, 17.06.2020 god.

 1. Branko Rosić
 2. Kristina Dumonić
 3. Aleksandar Bulajić
 4. Milenko Paponja
 5. Sunčica Garić
 6. Jovana Obradović
 7. Anđela Petrušić
 8. Mirna Gudlin
 9. Žaklina Ćosić
 10. Dunja Čolić
 11. Dejan Knežević
 12. Danijela Miličević
 13. Dimitrije Babić
 14. Darko Živković
 15. Stefan Gojković
 16. Tea Babić
 17. Amar Hammami 
 18. Milica Mitrović
 19. Nela Župarić
 20. Karla Bullesbach
 21. Ana Čeko
 22. Jasmina Kurbegović
 23. Ena Alagić
 24. Nataša Momković
 25. Dražana Savić
 26. Ivona Jurišković
 27. Laura Smuđa
 28. Nada Babić
 29. Anja Marija Krčić
 30. Dejan Oljača
 31. Belminna Fejzić
 32. Dejan Prpoš
 33. Aladdin Hameed
 34. Denis Abdihodžić
 35. Petar Herceg
 36. Zorica Kunić
 37. Magdalena Udovičić
 38. Andrea Tomović
Pročitaj više...

Obavještenje za studente Patološke fiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

Medicinski fakultet Banja Luka

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 • POLOŽEN PRAKTIČNI DIO ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE VRIJEDI 1 GODINU
 • STUDENTIMA KOJI SU, U OKVIRU KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA, POLOŽILI TEST KOLOKVIJE U ŠK. 2018/2019.GOD. TESTOVI VAŽE DO KRAJA OKTOBRA 2020. GODINE.

 

 

Banja Luka, 08.06.2020.                                      

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za aprilski rok -Doc.dr Milorad Vujnić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Doc. dr Milorad Vujnić

UTORAK, 09.06.2020. u 15,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Jukanović Inga
 2. Martinović Klara
 3. Salkičević Nora
 4. Šantić Valentina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

SRIJEDA, 10.06.2020. u 15,00 čas.-PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJ.

 1. Prodanović Zagorka
 2. Savković Katarina

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 15,00 časova - MEDICINA

 1. Vujnić Tamara
 2. Medić Milan
 3. Radović Milica
 4. Horvat Emina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za aprilski ispitni rok - Prof.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Darko Golić

 

UTORAK, 09.06.2020. u 12,30 časova - MEDICINA

 1. Bečić Raisa
 2. Kenjalo Lazar
 3. Pjeranović Slavena
 4. Tešanović Dražana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 12,00 časova - PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJEGA

 1. Vidović Danijela
 2. Ristić Dajana
 3. Milaković Adrijana - RADIOTERAPIJA

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. El-Sabeh Sara
 2. Komlen Dejana
 3. Pezerović Nataša
 4. Toroman Tanja

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

Pročitaj više...

Obavještenje o aprilskom ispitnom roku iz Patološke fiziologije

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

UTORAK, 09.06.2020. u 9,00 časova - MEDICINA

 1. Bednarčuk Nataša
 2. Zrnić Milica
 3. Pašić Husein
 4. Tepavčević Ana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 9,00 časova-PRAKTIČNI ISPIT - Zdravstvena njega

 1. Dukić Gorjana
 2. Kovačević Aleksandra
 3. Špirić Tanja

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 9,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Bogić Mia
 2. Kokotović Nikolina
 3. Marušić Barbara

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova-FARMACIJA (kancelarija na MF

 1. Jokanović Mirjana
 2. Oljača Tanja

KLINIČKA BIOHEMIJA - UPIS OCJENA

SRIJEDA, 10.06.2020. u 13,00 časova - MEDICINA (kancelarija na MF)

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in