Stomatologija

Rezultati ispita - Farmakologija sa toksikologijom - stomatologija

Rezultati ispita - Farmakologija sa toksikologijom - stomatologija (42)

Rezultati - 10.10.2019. godina - praktični dio ispita i test iz Nacionalne politike lijekova

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI 

PRAKTIČNI ISPIT

Radović Milica               +

Dodik Radiša                 +

Lovšin Sonja                  +

Bezbradica Tamara         +

Vujasin Ana-Sneška         -

Župarić Nela                  -

 

USMENI ISPIT

Bezbradica Tamara - prof. Šatara

Lovšin Sonja -  doc. Stojaković

Radović Milica - prof. Nežić

Dodik Radiša - doc. Stojaković

 

Usmeni ispit će biti održan u narednoj sedmici. Tačan datum i vrijeme usmenog ispita će biti oglašen na web stranici Medicinskog fakulteta.

Stojaković Radmila           -

NPL

Terzija Ivana                + (23)

 

                                                                                             

Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27 nije položio/la  
Bogić Mia 1670/2015 BP S   položio/la  
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M      
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S   položio/la  
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković  Sonja 6820 /12  BP M      
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F   položio/la  
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric  Ivana  3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36 položio/la  
Dodik Radisa 7333 BP M 30 nije položio/la  
Đurić  Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M   položio/la  
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25 nije položio/la  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28 položio/la  
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana  5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović  Tanja 1270/13 BP F   položio/la  
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S   nije položio/la  
Pekez Anđela 7407/16 BP M   položio/la  
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M   nije položio/la  
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S   položio/la  
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   položio/la  
Stijaković Maja 7294/15 BP M   položio/la  
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F   položio/la  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   nije položio/la  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S   položio/la  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković  Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S   nije položio/la  
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović  Jovana       22    
Terzija Ivana           18 (nije položio/la)
Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

 Prezime: Ime: Broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27    
Bogić Mia 1670/2015 BP S      
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak Milica 7246/15 BP M      
Bukovica Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S      
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F      
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric Ivana 3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36    
Dodik Radisa 7333 BP M 30    
Đurić Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić Tamara 6665 /11 BP M      
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25    
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28    
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana 5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović Tanja 1270/13 BP F      
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S      
Pekez Anđela 7407/16 BP M      
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M      
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M      
Stijaković Maja 7294/15 BP M      
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S      
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S      
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S      
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović Jovana       22    
Terzija Ivana          
18 (nije položio/la)
               

PISMENI DIO ISPITA SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

Rezultati praktičnog dijela ispita iz farmakologije

Adamović Dragana 6699/11 Medicina Praktični dio ispita +
Arežina Jelena 5831/05 Medicina Praktični dio ispita +
Bajric  Sanda 6519 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Banović Vladimir 6912/2013 Medicina Praktični dio ispita +
Bečić  Raisa 6848/12 Medicina Praktični dio ispita -
Bokan Marijana 6340/2009 Medicina Praktični dio ispita -
Bošnjak Milica 7246/15 Medicina Praktični dio ispita +
Botić  Tijana 1512/13 Stomatologija Praktični dio ispita +
Čanković Marko 7149/14 Medicina Praktični dio ispita -
Ćehajić Amir 7055/2014 Medicina Praktični dio ispita +
Cekic Denis 6932/13 Medicina Praktični dio ispita -
Čovičković  Sonja  6820/12 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Davidović Jovana 1460 Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Rade 6843/12 Medicina Praktični dio ispita -
Đurić Ana 404/98 Stomatologija Praktični dio ispita -
Džinić Lejla 6872/13 Medicina Praktični dio ispita +
Galić Ružica 1697/16 Stomatologija Praktični dio ispita -
Garača Marija 6141/07 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Ivanović Vladan 1708/2016 Stomatologija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Medicina Praktični dio ispita -
Jakovljević Ðorđe 7111/14 Medicina Praktični dio ispita +
Jolić Dajana 6987/13 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Karij Josipa 1652/15 Stomatologija Praktični dio ispita +
Kecman Irena 795/07 Farmacija Praktični dio ispita +
Kljujić Stefan 7081 Medicina Praktični dio ispita +
Kovacevic Dajana 1322/13 Farmacija Praktični dio ispita +
Kovačević Dragana 7177/14 Medicina Praktični dio ispita +
Kurcela  Jadranka 1662/15 Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Manojlovic Irina 1297/13 Farmacija Praktični dio ispita -
Marko Zeljkovic 7338/15 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dario 6727/11 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dejan 6726/11 Medicina Praktični dio ispita -
Matić Jovana 6618/11 Medicina Praktični dio ispita +
Merdanić Ajla 6913/13 Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Farmacija Praktični dio ispita +
Pantic Borjana 6697/2011 Medicina Praktični dio ispita +
Papić Mario 981/09 Farmacija Praktični dio ispita -
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Prelić Snežana 7078/14 Medicina Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Farmacija Praktični dio ispita +
Stevandic Danilo 7280/15 Medicina Praktični dio ispita -
Tepavcevic Ana 6481 Medicina Praktični dio ispita +
Tešanović Stefan 7025/13 Medicina Praktični dio ispita +
Tripić Darija 1638/15 Stomatologija Praktični dio ispita +
Vještica Milan 7136/2014 Medicina Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Medicina Praktični dio ispita +
Vučković Helena 1691/15 Stomatologija Praktični dio ispita -
Vulevic Bojana 567/04 Farmacija Praktični dio ispita +
Živković Leonora 1614/14 Stomatologija Praktični dio ispita -
Žmirić Marija 6209/08 Medicina Praktični dio ispita +
Генго Бранко 7376/2015 Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Džinić Lejla   Medicina Praktični dio ispita +
Zeljković Marko     Praktični dio ispita +
Pročitaj više...

Rezultati praktičnog dijela ispita iz farmakologije

Prezime: Ime Broj indeksa: Studijski program Smijer Dio ispita: Rezultati praktičnog dijela ispita:
Adamović Dragana 6699/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Arežina Jelena 5831/05 Starom planu i programu Medicina Praktični dio ispita +
Bajric  Sanda 6519 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Banović Vladimir 6912/2013 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Bečić  Raisa 6848/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Bokan Marijana 6340/2009 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Bošnjak Milica 7246/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Botić  Tijana 1512/13 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Čanković Marko 7149/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Ćehajić Amir 7055/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Cekic Denis 6932/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Čovičković  Sonja  6820/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Davidović Jovana 1460 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Rade 6843/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Đurić Ana 404/98 Starom planu i programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Džinić Lejla 6872/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Galić Ružica 1697/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Garača Marija 6141/07 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Ivanović Vladan 1708/2016 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Jakovljević Ðorđe 7111/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Jolić Dajana 6987/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Karij Josipa 1652/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Kecman Irena 795/07 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Kljujić Stefan 7081 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kovacevic Dajana 1322/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Kovačević Dragana 7177/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kurcela  Jadranka 1662/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Marko Zeljkovic 7338/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dario 6727/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Mataruga Dejan 6726/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Matić Jovana 6618/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdanić Ajla 6913/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Pantic Borjana 6697/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Papić Mario 981/09 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 Starom planu i programu Stomatologija Praktični dio ispita nije izašao/la
Prelić Snežana 7078/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Stevandic Danilo 7280/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Tepavcevic Ana 6481 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tešanović Stefan 7025/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tripić Darija 1638/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Vještica Milan 7136/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Vučković Helena 1691/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Vulevic Bojana 567/04 Starom planu i programu Farmacija Praktični dio ispita +
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Žmirić Marija 6209/08 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Генго Бранко 7376/2015 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita nije izašao/la
Džinić Lejla     Medicina Praktični dio ispita +
Zeljković Marko       Praktični dio ispita +
Pročitaj više...

Rezultati praktičnog ispita iz farmakologije - junski rok

JUNSKI ISPITNI ROK - PRAKTIČNI ISPIT
Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: U ovom ispitnom roku potvrđujete izlazak na: POLOŽIO/LA (+/-)
Adamović Dragana 6699/11 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Arsenić Danijel 1705/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Bates Marko 1593/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Batković Nataša   Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Blaženović Sanja 6841/12 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Bojic Sladjana 1159/11 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Ćehajić Amir 7055/2014 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Dujaković Ivana 1706/16 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Dzepina Ana 7088 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Džinić Lejla 6872/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Grujić Dragana 861 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Ivetic Nevena 6922 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Ivić Marija 7067/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Jakovljević Đorđe 7111/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Jovanić Maja 7148/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Karij Josipa 1652/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Kežić Nataša   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Kvočka Biljana 1580/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita +
Manojlovic Irina 1297/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Marić Stefan 7035/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Merdzic Aneta 1426 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Milic Aleksandra 1249/2012 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Narić Sanja 1176/2011 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Nosovic Andjela 1063/10 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Pantić Borjana 6697/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Papić Mario 981/09 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Prelić Snežana 7078/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Radić Ljiljana 1336/14 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita +
Radmanović Vanja 7061/14 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Radovic Zeljka 6988/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Rajkovaca Luka 7017/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Samac Radenka   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Serdar Dajana 1300/13 Bolonjskom programu Farmacija Praktični dio ispita -
Stojanović Snježana 6629/2011 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Šarić Sanja 7251/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Škaro Ružica 6924/13 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita +
Tepavcevic Ana 6481/10 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Tripić Darija 1638/15 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Vučen Natalija 7229/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Zeljkovic Marko 7338/15 Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Živković Leonora 1614/14 Bolonjskom programu Stomatologija Praktični dio ispita -
Dević Radenka   Bolonjskom programu Medicina Praktični dio ispita -
Pročitaj više...

REZULTATI II PARCIJALNOG ISPITA (POPRAVNI) IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA 10.6.2019. GODINE

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet Banja Luka

REZULTATI II PARCIJALNOG ISPITA (POPRAVNI) IZ PREDMETA FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA

10.6.2019. GODINE

STOMATOLOGIJA

1. Klara Martinović- 3
2. Valentina Preradović- 4
3. Stefan Rađen- 9
4. Zorana Ratković- 17
5. Valentina Šantić- 21

NAPOMENA: POLOŽILI SU STUDENTI SA 18 BODOVA I VIŠE!

 

Pročitaj više...

REZULTATI ISPITA (KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA) IZ FARMAKOLOGIJE – STOMATOLOGIJA – II PARCIJALNI ISPIT

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

4.6.2019.

REZULTATI ISPITA (KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA) IZ FARMAKOLOGIJE – STOMATOLOGIJA – II PARCIJALNI ISPIT

Kurčela Jadranka                              26

Bogić Mia                                            26

Milinković Nataša                             26

Kovačević Tijana                               26

Prpoš Dejan                                        26

Salkičević Nora                                  26

Savić Ružica                                        26

Toroman Tanja                                  26

Pezerović Nataša                              25

Stojaković Radmila                           25

Jakšić Dragan                                     25

Simić Nikola                                        25

Komlen Dejana                                 25

Antonić Marija                                  25

Sabeh el Sara                                     25

Petković Mladen                              23

Jorgić Blanka                                      24

Vojnović Mila                                     23

Šurlan Milica                                       23

Kokotović Nikolina                           23

Čelić Dajana                                        23

Arsenić Danijel                                  22

Galić Ružica                                        22

Vujasin Ana Snežka                         22

Kvočka Biljana                                    21

Dujaković Ivana                                 21

Tripić Darija                                        20

Župarić Nela                                       20

Ivanović Vladan                                 19

Cvijić Milijana                                     18

Zelenika Ante                                    18

Ratković Zorana                                14

Preradović Valentina                      14

Martinović Klara                               4

Šantić Valentina                                    14

 

TEST SU POLOŽILI STUDENTI KOJI IMAJU 18 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

Rezultati praktičnog ispita iz farmakologije

 1. Bojić Slađana –
 2. Bajić Dragana +
 3. Maličević Uglješa+
 4. Kostić Aleksandra+
 5. Pekez Tijana +
 6. Grujić Dragana-
 7. Perišić Ivana+
 8. Merdžić Aneta-
 9. Živković Leonaora-
 10. Karij Josipa-
 11. Bates Marko-
 12. Jerinić Jovana+
 13. Davogić Sanja+
 14. Milošević Milica+
 15. Gagula Nikola+
 16. Tošić Sanja+
 17. Milanović Sanja+
 18. Vulić Saša+
 19. Vesić Nikolina +
 20. Bera Dajana+
 21. Blagojević Dargana+
 22. Đerman Mileva+
 23. Mataruga Dario+
 24. Ivić Marija-
 25. Ćehajić Amir-
 26. Vještica Milan-
 27. Kežić Nataša-
 28. Tepavčević Ana-
 29. Stojanović Snježana-
 30. Adamović Dragana-
 31. Mataruga Dejan-
 32. Zeljković Marko-
 33. Manojlović Irina-
 34. Serdar Dajana-
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in