Stomatologija

Rezultati ispita - Klinička farmakologija - stomatologija

Rezultati ispita - Klinička farmakologija - stomatologija (7)

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27 nije položio/la  
Bogić Mia 1670/2015 BP S   položio/la  
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M      
Bukovica  Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S   položio/la  
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković  Sonja 6820 /12  BP M      
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F   položio/la  
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric  Ivana  3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36 položio/la  
Dodik Radisa 7333 BP M 30 nije položio/la  
Đurić  Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M   položio/la  
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25 nije položio/la  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28 položio/la  
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana  5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović  Tanja 1270/13 BP F   položio/la  
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S   nije položio/la  
Pekez Anđela 7407/16 BP M   položio/la  
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M   nije položio/la  
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S   položio/la  
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   položio/la  
Stijaković Maja 7294/15 BP M   položio/la  
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F   položio/la  
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S   nije položio/la  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S   položio/la  
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković  Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S   nije položio/la  
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović  Jovana       22    
Terzija Ivana           18 (nije položio/la)
Pročitaj više...

Rezultati pismenog i praktičnog ispita iz farmakologije - oktobarski rok

 Prezime: Ime: Broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PISMENI DIO ISPITA (BROJ BODOVA) 3.10.2019. PRAKTIČNI DIO ISPITA (+/-) 7.10.2019. NPL
Adna Malkoč 6903/13 BP M      
Amidžić Igor 7295/15 BP M 29    
Bečić Raisa 6848/12 BP M      
Bezbradica Tamara 7084/14 BP M 27    
Bogić Mia 1670/2015 BP S      
Bokan Marijana 6340/09 BP M      
Bošnjak Milica 7246/15 BP M      
Bukovica Savo 6845/12 BP M 19    
Ćelić Dajana 1692/15 BP S      
Cosic Olivera 7299/15 BP M     20 (6)
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Čovičković Sonja 6820 /12 BP M      
Cvijanović Jelena 1287/13 BP F      
Davidović Jovana 1460/12 BP S      
Djuric Ivana 3/F-R/2018 BP ZNJ      
Dobraš Dejana 1272/13 BP F 36    
Dodik Radisa 7333 BP M 30    
Đurić Ana 404/98 SPP S      
Grbic Jovana 6842 BP M      
Grbić Jovana 6842 BP M      
Grujic Dragana 861/08 BP F      
Ivančević Jovana 6720/11 BP M 22    
Janjetović Bojan 7225/15 BP M      
Josipovic Tijana 6823/12 BP M 20    
Karij Josipa 1652/15 BP S      
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F      
Lalić Tamara 6665 /11 BP M      
Letic Jovana 7339/15 BP M 8    
Letic Jovana 7339/15 BP M      
Lovšin Sonja 6828/12 BP M 25    
Lužija Nataša 6059/06 SPP M      
Makarić Nemanja 6950/13 BP M 11    
Marinkovic Dijana 2001/5424 SPP M 28    
Matić Jovana 6618/11 BP M      
Mićanović Milena 1239/12 BP F      
Milanović Vesna 7309/15 BP M      
Milesevic Mia 6430 BP M     24 (7)
Milic Dragana 5962/06 SPP M 14    
Miljatović Djordje 5876/05 SPP M 18    
Mitrović Dejana 6825/2012 BP M 20    
Mitrović Tanja 1270/13 BP F      
Papić Mario 981 BP F      
Pavlovic-Mitrovic Doris 1099/06 SPP S      
Pekez Anđela 7407/16 BP M      
Perendija Žana 6724 BP M      
Radovic Milica 6605/11 BP M      
Ristić Dajana 522/2017 BP ZNJ      
Ristić Dajana 522/17 BP ZNJ      
Savić Ružica 1677/15 BP S      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Serdar Dajana 1300/13 BP F      
Simić Željka 110/14 BP ZNJ      
Škaro Ružica 6924/13 BP M      
Škorić Vesna 448/99 SPP S      
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M      
Stijaković Maja 7294/15 BP M      
Tepavcevic Ana 6481 BP M      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Topić Slađana 1141/11 BP F      
Tulumović Tatjana 703/02 SPP S      
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F      
Vučen Natalija 7229/15 BP M      
Vučković Helena 1691/15 BP S      
Vujasin Ana Snežka 1537/13 BP S      
Zelenika Ante 1610/14. BP S      
Zelenika Slobodanka 7449/16 BP M 12    
Zeljković Ivana 6764 BP M 9    
Župarić Nela 1696/2016 BP S      
Bojana Vulevic 567/04 SPP F      
Mitrović Jovana       22    
Terzija Ivana          
18 (nije položio/la)
               

PISMENI DIO ISPITA SU POLOŽILI STUDENTI SA 25 I VIŠE BODOVA.

Pročitaj više...

II SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

II SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 17.9.2019. godine u 9 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  19.9.2019. u 9 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održat 19.9.2019. 11.30h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 17.9.2019 11 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 17.9.2019 11 h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 13.9.2019. godine, 8h na linku:

https://forms.gle/4Jw6NKxrw2rEAkoe7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

Rezultati ispita (kontinuirana provjera znanja) iz kliničke farmakologije - stomatologija

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

REZULTATI KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA – KLINIČKA FARMAKOLOGIJA – STOMATOLOGIJA

Spasojević Nikolina                          30

Nježić Marija                                      28

Dobraš Radenka                               30

Maksimović Jelena                          30

Stefanović Tamara                           30

Marmat Stefan                                 30

Babić Stojanka                                  30

Živković Leonora                              28

Gazibarić Marijana                           30

Ćemal Kenan                                     30

Karij Josipa                                          30

Pelengić Slaven                                 30

Svetlana Galić                                    28

Davidović Jovana                              28

Stjepanović Nataša                          30

Ristić Stefan                                       29

Tičić Nataša                                        30

Javorić Aleksandra                           29

Vučković Helena                               29

Ćumurović Bojana                            30

Merdžić Aneta                                   30

Redžić Isak                                          29

Vujić Tamara                                      29

Đuranović Željana                            30

Radeta Nada                                      30

Papić Mileusnić Janko                    30

Bates Marko                                       29

Topić Samanta                                  28

Duvnjak Aleksandra                        29

                                                                                             

Pročitaj više...

Rezultati ispita održanog 21.05.2018. godine

Rezultati ispita održanog 21.5.2018. – Klinička farmakologija – Stomatologija, Bolonja:

Studenti koji na testu imaju 18 i više bodova imaju pravo da upišu ocjenu bez izlaska na usmeni dio ispita, s tim da upis ocjena 9 i 10 moraju da polažu ispit i usmeno. U suprotnom upis ocjena ide po sljedećoj šemi:

18-22 ocjena 6

23-26 ocjena 7

27-30 ocjena 8

Idući rok za polaganje je redovni ispitni rok kada se može doći i na upis ocjena.

IME I PREZIME             TEST

Antonić Sanja                        30

Bojić Sanja                             30

Brestovac Nataša                  30

Dragoljevic Sanja                   30

Đukić Darko                          27

Ivančevic Marko                    30

Kapetanović Josip                  30

Knežević Božana                   30

Mandić Olivera                      27

Mavija Zorana                        30

Medić Branka                         29

Moravac Nikola                     30

Sabljo Danijela                       30

Selimović Admira                  30

Šavija Vladimir                      30

Tevanović Darko                    30

Tramošljanin Nebojša             30

Vidović Helena                      29

Vizjak Hrvoje                         28

Vukić Monika                        29

Pročitaj više...

Raspored polaganja usmenog ispita-junski rok

Raspored polaganja usmenog dijela ispita iz farmakologije i kliničke farmakologije-junski rok

Prof dr Stoisavljević Šatara

Ponedeljak 19.6. u 9 h                                  Utorak 20.6. u 9 h                           Srijeda 21.6. u 9 h

Berić Željka                                                       Baškalo Andrea                                               Ajdarić Aleksandar

Knežić Ana                                                        Kukić Đurđina                                   Banduka Gorica

Bošnjak Ana                                                     Jež Selena                                          Došlov Emilija

Bjelovuk Ana                                                    Jović Božana                                     Dojčinović Marković Dragana

Brezičanin Tijana                                             Stojaković Zorka

Mamić Tatjana

Krištofić Jasmina

Borković Andrea

Prof dr Škrbić

Srijeda 28.6. u 9 h                                           Četvrtak 29.6. u 9 h                        petak 30.6. u 9 h

Tolimir Aleksandra                                         Košpić Aleksandar                          Tica Marko

Đurić Milijana                                                   Slijepčević Milica                             Kojić Predrag

Praća Dražen                                                    Ilić Sanja                                             Kondić Žaklina

Maksimović Maja                                           Vranješ Nikola                                 Milović Nadežda

Cvijanović Vesna                                            Madžar Sanja                                   Ivanović Petrana

Njegomirović Slađana

Doc dr Nežić

Ponedeljak 19.6. u 9 h                                  Utorak 19.6. u 9h

Tejić Milan                                                         Ivić Dijana

Mrazić Svjetlana                                             Bosnić Sanja

Čanak Anđela                                                   Kovačević Vladan

Jerković Jelena                                                Bjelić Danijel

Ponjević Dijana                                                Ilić Tanja

Jovetić Ivana                                                    Dubočanin Vojislav

Ivušić Mario                                                      Čekić Vesna

Lečić Milijana

Pročitaj više...

Rezultati testa iz kliničke farmakologije-stomatologija

Rezultati kontinuirane provjere znanja iz kliničke farmakologije stomatologija

Studenti koji su osvojili 18 i vise bodova su položili.

18-22                    6

23-26                    7

27-30                    8

Studenti koji žele veću ocjenu od 8 moraju odgovarati usmeno.

 1. Vuković Milica                  28
 2. Ćerić Mirjana                    30
 3. Jerko Livančić                    22
 4. Božo Radić                         30
 5. Antonijela Križanac        29
 6. Dobrila Crnomarković   29
 7. Rasim Trnjanin                 26
 8. Tanja Đurica                      30
 9. Nevena Koščica                               29
 10. Ana Adamović                  30
 11. Bojana Šurlan                   29
 12. Grahovac Aleksandra    30
 13. Aleksandra Ćetković      30
 14. Ranka Vujnić                     29
 15. Milica Božić                        29
 16. Dragana Jović                   30
 17. Olja Panić                           30
 18. Tea Jakopčević                 30
 19. Nikolina Oroz                    30
 20. Zerina Kajtazović             30
 21. Benjamin Fajić                 26
 22. Teodora Uzelac                               30
 23. Dajana Hassam Dorsen 29
 24. Marko Uzelac                   30
 25. Duško Bogdanić               26
 26. Stefan Terzija                   30
 27. Sunčica Popović               26
 28. Milan Tejić                         28
 29. Nikola Grahovac              30
 30. Nebojša Dragosavljević               27
 31. Milan Bogojević               30
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in