Zdravstvena njega

Rezultati ispita iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente odsjeka Zdravstvena njega

REZULTATI ISPITA iz Medicinska rehabilitacija

za studente Odsjeka Zdravstvena njega, I junski rok , 19.06.2019.

Redni broj

Prezime i ime

Zaključna ocjena

1

Lukić Tamara

7 (dobar)

2

Zoranović Suzana

8 (vrlodobar)

Upis ocjena će se obaviti u petak 12.07.2019. u 11 h u (starom) Dekanatu MF.

Prof. dr Slavica Jandrić

Log in