Zdravstvena njega

TERMINI ODRŽAVANJA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA IZ ANATOMIJE

Studenti grupe „A“ polažu praktični u ponedeljak,09.09.2019. godine u 09,00 sati.(seminarska-disekciona sala IV)

Studenti grupe „B“ polažu praktični u ponedeljak, 09.09.2019. godine u 08,30 sati. (stara lokacija - secir sala)

Studenti grupe „C“ polažu praktični u utorak, 10.09.2019. godine u 07,30 sati. (seminarska -disekciona sala IV)

Studenti grupe „D“ polažu praktični u utorak, 10.09.2019. godine u 09.00 sati. (seminarska -disekciona sala IV)

Studenti grupe „E“ polažu praktični u utorak, 10.09.2019. godine u 08,30 sati. (stara lokacija - secir sala)

Studenti grupe „F“ polažu praktični u srijedu, 11.09.2019. godine u 09,30 sati. (stara lokacija - secir sala)

Banjaluka, 06.09.2019. godine                                                                              Zavod za anatomiju

Log in