Zdravstvena njega

ПАТОЛОГИЈА - ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА - ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Настава из предмета ПАТОЛОГИЈА за студенте студијских програма: Здравствена њега и сестринство, Бабиштво, Физиотерапија, Медицинско лабораторијска дијагностика и Радиолошка технологија починје 10.10.2019. године и одржава се у термину од 17.30 - 19.45 часова. Детаљан план извођења наставе погледајте у прилогу. 

Log in