Zdravstvena njega

OKT 2 - Finalni rezultati - Informatika i statistika

Poštovane koleginice i kolege, 

Finalni rezultati za školsku 2018/19 godinu za predmet Matematika sa statističkom analizom (MLD), Informatika u medicini (opšti smjer, 1. godina), Medicinska statistika i informatika (opšti smjer, III godina) i Zdravstvena statistika i informatika (ZNJ) su u prilogu. Za uvid u radove kod prof. Preradovića, obratite mu se mejlom što prije, jer je upis ocjena danas, kako je ranije najavljeno na sajtu. (Napomena: ukoliko ne pronađete priloge na oglasnoj tabli predmeta, molim pogledati na oglasnim tablama drugih navedenih predmeta, jer sajt nije u potpunosti funkcionalan i nasumično "postavi" priloge).

Predmetna asistentica 

Log in