Zdravstvena njega

Termin usmenog ispita iz Dermatovenerologije

Poštovani studenti,

usmeni ispit iz predmeta dermatovenerologija za sva tri studijska programa ( medicina, stomatologija i zdravstvena njega ) biće održan dana 11.06.2020 god., sa početkom u 09: 00 u prostorijama Medicinskog specijalističkog centra, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, smještenog u suterenu paviljona IV, Kampusa Univerziteta.

Uz napomenu da pravo izlaska na usmeni ispit imaju studenti sa prethodno položenim praktičnim ispitom.

Šef katedre za dermatovenerologiju

Prof. dr Bogdan Zrnić

Log in