Zdravstvena njega

Upis ocjena

Studenti koji su položili ispit u januarsko-februarskom i aprilskom ispitnom roku treba da donesu indekse u utorak, 7.7.2020. godine u 8:00 časova u Amfiteatar Medicinskog fakulteta, kako bi bio izvršen upis ocjene.

Log in