Zdravstvena njega

Katedra za histologiju i embriologiju OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE

Kolokvijum iz histologije će se održati u četvrtak, 31.08.2017. godine u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u 1515 h.

                                                                                                                             Katedra

Log in