Logo
Odštampajte ovu stranicu

rezultati komunikacija u znj aprilski rok 2017/18

ДРАВСТВЕНА ЊЕГА

КОМУНИКАЦИЈА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЊЕЗИ (I семестар) /школске 2017/2018. године

Резултати завршног теста априлски рок 18.04.2018.

Презиме и име

Колоквиј

(26.12.2017.)

Сем. рад и активност

Испит

Укупан бр.бодова

Oцјена

Видовић Данијела 196/17

34/40

5+5

38

82

9

Драчина Велибор 198/17

24/40

0+5

34

63

7

Савковић Катарина 207/17

32/40

5+5

34

76

8

Није положила завршни дио испита:

1. Благојевић Сара 206/17

Предиспитне активности: 40 бодова колоквиј + 10 бодова активност + 50 бодова испит

Бодовање:

51- 60 = 6

61 - 70 = 7

71 – 80 = 8

81 – 90 = 9

91 – 100 = 10

Упис оцјене ће бити 26.4.2018. године у 9.00 часова на Институту за заштиту јавног здравља.

Одговорни наставник:

Проф.др Јања Бојанић

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.