Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati ispita iz njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici III godina- junski rok

 

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PORODIČNU MEDICINU

STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega

 

 

 

 

 

 

 

                                REZULTATI TESTA OD 14.06.2018. GODINE

 

                                  

Rb.

Prezime i ime  

Osvojen broj bodova

Ocjena

1.

Babić Anđela

60

6

                                                    

    

 

                                              DOC. DR SUZANA SAVIĆ

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.