Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati ispita iz njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici-oktobarski rok

 

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PORODIČNU MEDICINU

STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI TESTA OD 09.10.2018. GODINE

 

                                  

Rb.

Prezime i ime  

Osvojen broj bodova

Ocjena

1.

Slijepčević Igor

80

8

2.

Tovilović Zorana

80

8

3.

Ćoćkalo Marijana

60

6

                                            

    

 

                                           Doc. dr Suzana Savić

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.