Logo
Odštampajte ovu stranicu

Anatomija, histologija i embriologija- kolokvijum iz histologije i embriologije

Katedra za histologiju i embriologiju

                                                                                          OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz histologije i embriologije održaće se u ponedjeljak, 11.02.2019. godine, u amfiteataru MF-a, sa početkom u 9.00 h. Kolokvijumu se ne može pristupiti bez indeksa.

Katedra

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.