Zdravstvena njega

Rezultati ispita 13.02.2019.-Komunikacija-Svi programi

 

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕДМЕТ КОМУНИКАЦИЈУ:

Молимо све студенте да сутра 14.02.2019. у 11:30 у Кабинет клиничких вјештина (стара локација МФ) донесу индексе за потпис, те студенте који су положили у првом и другом термину јануарско-фебруарског испитног рока донесу исте ради уписа оцјене из Комуникације.

У наставку су резултати испита за све програме који имају Комуникацију.

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА

КОМУНИКАЦИЈА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЊЕЗИ (I семестар) /школске 2018/2019. године

Резултати завршног теста првог јануарскo-фебруарски рок 13.02.2019.

 

Ред. бр.

Презиме и име

Број бодова

max.40

СР

Акт.

Испит

13.2.2019.

Ук. бр.бодова

Оцјена

1.       

Арамбашић Сања

26/40

4

5

46

81

9

2.       

Јавор Немања

35/40

5

5

32

77

8

3.       

Савановић Сања

30/40

5

5

36

76

8

4.       

Шкрбић Јелена

25/40

-

5

40

70

7

5.       

Шукало Стела

19/40

5

5

36

65

7

Предиспитне активности: 40 бодова колоквиј + 10 бодова активност и СР + 50 бодова испит

Бодовање:

51- 60 = 6

61 - 70 = 7

71 – 80 = 8

81 – 90 = 9

91 – 100 = 10

Одговорни наставник:

Проф.др Јања Бојанић

 

БАБИШТВО

КОМУНИКАЦИЈА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЊЕЗИ (I семестар) /школске 2018/2019. године

Резултати завршног теста првог јануарскo-фебруарски рок 13.02.2019.

Ред. бр.

Презиме и име

Број бодова

max.40

СР

Акт.

Испит

13.2.2019.

ук.број

Оцјена

6.       

Божић Викторија

32/40

5

5

36

78

8

7.       

Додев Катарина

25/40

2

5

34

66

7

8.       

Кљајић Милана

32/40

3

5

34

74

8

9.       

Ристић Јока

35/40

5

5

38

83

9

Предиспитне активности: 40 бодова колоквиј + 10 бодова активност и СР + 50 бодова испит

Бодовање:

51- 60 = 6

61 - 70 = 7

71 – 80 = 8

81 – 90 = 9

91 – 100 = 10

Одговорни наставник:

Проф.др Јања Бојанић

 

РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

ВЈЕШТИНА КОМУНИЦИРАЊА У ЗДРАВСТВУ (I семестар) /школске 2018/2019. године

Резултати завршног теста првог јануарскo-фебруарски рок 13.02.2019.

Ред. бр.

Презиме и име

Број бодова

max.40

СР

Акт.

Испит

13.2.2019.

Ук.број

Оцјена

10.   

Борјанић Маријана

32/40

-

5

30

67

7

11.   

Видовић Михајла

36/40

5

5

36

82

9

12.   

Гавриловић Марија

23/40

5

5

36

69

7

13.   

Дукић Тамара

30/40

5

5

38

78

8

14.   

Живанић Александра

35/40

5

5

38

83

9

15.   

Лукић Ања

30/40

5

5

34

74

8

16.   

Милаковић Адријана

34/40

5

5

36

80

8

17.   

Недимовић Бранимир

29/40

-

5

26

60

6

18.   

Петровић Слађана

35/40

-

5

44

84

9

19.   

Ристић Раденко

34/40

5

5

32

76

8

20.   

Шукало Соња

30/40

5

5

40

80

8

Није положио:

 

  1. Пеулић Никола

Предиспитне активности: 40 бодова колоквиј + 10 бодова активност и СР + 50 бодова испит

Бодовање:

51- 60 = 6

61 - 70 = 7

71 – 80 = 8

81 – 90 = 9

91 – 100 = 10

Одговорни наставник:

Проф.др Јања Бојанић

ФИЗИОТЕРАПИЈА

ВЈЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ЗДРАВСТВУ (I семестар) /школске 2018/2019. године

Резултати завршног теста првог јануарскo-фебруарски рок 13.02.2019.

Ред. бр.

Презиме и име

Број бодова

max.40

СР

Акт.

Испит 13.02.2019.

Ук.број бодова

Оцјена

21.   

Босанчић Јована

38/40

-

5

32

75

8

22.   

Ђурић Ивана

40/40

2

5

36

83

9

23.   

Кукић Бојан

38/40

5

5

36

84

9

24.   

Матијашевић Тања

34/40

-

5

30

69

7

25.   

Мишић Драган

23/40

-

5

26

54

6

26.   

Савић Вања

32/40

-

5

36

73

8

27.   

Савић Тања

33/40

-

5

34

72

8

28.   

Сарић Никола

36/40

-

5

28

69

7

29.   

Стефанишин Сара

28/40

-

5

26

59

6

30.   

Утјешановић Миљана

40/40

-

5

32

77

8

Предиспитне активности: 40 бодова колоквиј + 10 бодова активност и СР + 50 бодова испит

Бодовање:

51- 60 = 6

61 - 70 = 7

71 – 80 = 8

81 – 90 = 9

91 – 100 = 10

Одговорни наставник:

Проф.др Јања Бојанић

Log in