Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Anatomija, histologija i embriologija

Oglasna tabla - Anatomija, histologija i embriologija (16)

TERMINI ODRŽAVANJA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA IZ ANATOMIJE

Studenti grupe „A“ polažu praktični u četvrtak, 13.02.2020. godine u 09,00 sati.(seminarska-disekciona sala IV)

Studenti grupe „B“ polažu praktični u četvrtak, 13.02.2020. godine u 13,00 sati. (seminarska-disekciona sala IV)

Studenti grupe „C“ polažu praktični u četvrtak, 13.02.2020. godine u 08,00 sati. (seminarska -disekciona sala III)

Studenti grupe „D“ polažu praktični u srijedu, 12.02.2020. godine u 08,30 sati. (seminarska -disekciona sala IV)

Studenti grupe „E“ polažu praktični u četvrtak, 13.02.2020. godine u 08,45 sati. (stara lokacija - secir sala)

Studenti grupe „F“ polažu praktični u srijedu, 12.02.2020. godine u 10,00 sati.  (stara lokacija - secir sala)

Banjaluka, 11.02.2020. godine                                                                     Zavod za anatomiju

Pročitaj više...

Anatomija, histologija i embriologija- ispit iz histologije i embriologije

Katedra za histologiju i embriologiju

                                                  OBAVJEŠTENJE

Ispit iz histologije za studente smjera medicinsko-labaratorijska dijagnostika  i ispit iz embriologije za studente smjera babištvo održaće se u ponedjeljak 10.02.2020. godine u mikroskopirnici (stara lokacija fakuletata) sa početkom u 14.00h. Izlazak na ispit je neophodno prijaviti kod asistenta u petak 07.02.2020. godine u terminu od 10.00-12.00 h.Ispitu se ne može pristupiti bez indeksa.

Katedra

 

 

Pročitaj više...

KALENDAR ISPITNIH ROKOVA IZ ANATOMIJE (ŠKOLSKA 2019/2020)

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK:

31.01.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

11.02.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

APRILSKI ISPITNI ROK:

16.04.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK:

19.06.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

03.07.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK:

04.09.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

18.09.2020.           09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

OKTOBARSKI ISPITNI ROK:

02.10.2020.          09,00 SATI - MEDICINA I ZDRAVSTVENE NAUKE

                             10,00 SATI – DENTALNA MEDICINA I FARMACIJA

Napomena: Ispit je neophodno elektronski prijaviti najkasnije dva dana prije roka u Studentsku službu, a indeks predati najkasnije dva dana prije roka na Katedru za anatomiju. (Provjeriti elektronsku prijavu u Studentskoj službi jer naknadne prijave neće biti)

Studenti su obavezni da najkasnije sedam dana prije ispitnog roka polože integralne kolokvijume.

Banjaluka, 30.10.2019. godine                             Zavod za anatomiju

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in