Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Patofiziologija

Oglasna tabla - Patofiziologija (24)

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za julski rok Prof.dr Darko Golić

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JULSKI ROK

PONEDELJAK, 13.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA U 12,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Garić Gorana                         5.Petrović Slađana........Radioterapija
 2. Dragić Anastazija                   6. Šmitran Dejan...........Radioterapija
 3. Kežić Andreja
 4. Ristić Dijana

UTORAK, 14.07.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Kojić Duško                                       6. Gvero Milena
 2. Vidović Vedran                                 7. Kaurin Zoran
 3. Medić Milan
 4. Tepavčević Ana
 5. Ćetojević Živko

SRIJEDA, 15.07.2020. MEDICINA U 10,00 časova

U 9,00 časova:                                                               

 1. Bečić Raisa                                                        
 2. Drobnjak Tamara                                              
 3. Đuričić Mirjana                                                         
 4. Moskić Dušana                                              
 5. Horvat Emina

ČETVRTAK,16.07.2020.FARMACIJA U 09,00 ČASOVA

 

 1. Blagojević Marija
 2. Kovačević Aleksandra
 3. Pekez Jovana

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 15.07.2020., SRIJEDA U 11,00 časova u Plavoj sali Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 16.07.2020., ČETVRTAK DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za julski rok Doc.dr Milorad Vujnić

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA
RASPORED POLAGANJA ISPITA JULSKI ROK

PONEDELJAK, 13.07.2020. u 10,00 časova -farmacija
1. Đurđica Dragić
2. Marija Ninković
3. Adna Sivrija
UTORAK, 14.07.2020. u 13.00 časova - zdravstvena njega (Praktikum za Patološku
fiziologiju)
1. Rada Dolić
2. Jelena Japić
3. Zorana Lojić
4. Katarina Savković
5. Miloš Stanišljević (RT)
SRIJEDA, 15.07.2020. u 10.00 časova - medicina (Praktikum za Patološku fiziologiju):
1. Milana Balaban
2. Šime Bilić
3. Dragana Dobraš
4. Milica Zrnić
5. Martina Konta
6. Udovičić Mirjana
7. Jelena Čavić (stari program)
ČETVRTAK, 15.07.2020. u 12.00 časova - medicina usmeni ispit
1. Radovan Đurić
2. Teodora Milovanović
3. Nataša Mršić
4. Milica Radović
5. Ilija Tadić
6. Dražana Tešanović
7. Tanja Subotić

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD
RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U
JULSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 15.07.2020., SRIJEDA U 11,00 časova u
Plavoj sali Medicinskog fakulteta
STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU
DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 16.07.2020.,
UTORAK, DO 10 ČASOVA.
NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije kod Doc.dr Milorada Vujnića,junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije -Prof.dr Darko Golić junski rok

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 13,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Preradović Valentina
 2. Salkičević Nora
 3. Šantić Valentina
 4. Toroman Tanja - usmeni
 5. Pavlović Mitrović Doris ..................... stari program
 6. Škorić Vesna   - usmeni

UTORAK, 30.09.2020. MEDICINA U 13,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Zrnić Milica
 2. Jurišić Nikola
 3. Milovanović Teodora
 4. Moskić Dušana
 5. Kaurin Zoran................. stari program
 6. Mršić Nataša - usmeni
 7. Kenjalo Lazar - usmeni

SRIJEDA, 01.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA 16 - PRAKTIČNI ISPIT

U 9,00 časova:                                                                  U 11,30 časova:

 1. Garić Gorana                                                         1. Kežić Andreja
 2. Grujić Damjana                                                     2. Lojić Zorana
 3. Dolić Rada                                                           3. Prodanović Zagorka
 4. Draganić anastasija                                               4. Ristić Dajana
 5. Japić Jelena                                                           5. Savković Katarina

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 06.07.2020., PONEDELJAKU 8,30 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 07.07.2020., UTORAK, DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Pročitaj više...

Obavještenje za studenta Patofiziologije

Katedra za patološku fiziologiju

Banja Luka, 15.06.2020.

O B A V J E Š T E NJ E - APRILSKI ROK

(ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I RADIOTERAPIJE)

 

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE I RADIOTERAPIJE KOJI SU OSTVARILI USLOV ZA UPIS OCJENE (POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT, TEST I i II), A PRIJAVILI SU ISPIT U APRILSKOM ROKU, TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU DO SRIJEDE, 17.06.2020. DO 10,00. TAD ĆEMO ZAKLJUČATI APRILSKI ROK I SLJEDEĆI UPIS OCJENA ĆE BITI U JUNSKOM ROKU.

 

 

 

Pročitaj više...

Rezultati test kolokvija iz Patofiziologije

                                                REZULTETI TEST KOLOKVIJA IZ PATOFIZIOLOGIJE

                                                           ZDRAVSTVENA NJEGA 11.06.2020

Rb.

IME I PREZIME

OPŠTA

SPECIJALNA

1.

MILICA STANKOVIĆ

 

24

2.

NATAŠA MILOVANOVIĆ

 

23

3.

NATALIJA VELJANČIĆ

1

21

4.

DANIJELA VIDOVIĆ

15

21

5.

ALEKSANDRA KOVAČEVIĆ

8

18

6.

SLAĐAN KITIĆ

11

17

7.

ADRIJANA MILAKOVIĆ

 

17

8.

GORJANA DUKIĆ

9

15

9.

MILOŠ STANIŠLJEVIĆ

 

11

10.

ŽELJKA SIMIĆ

6

9

Pročitaj više...

Obavještenje za studente Patofiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

Medicinski fakultet Banja Luka

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 • POLOŽEN PRAKTIČNI DIO ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE VRIJEDI 1 GODINU
 • STUDENTIMA KOJI SU, U OKVIRU KONTINUIRANE PROVJERE ZNANJA, POLOŽILI TEST KOLOKVIJE U ŠK. 2018/2019.GOD. TESTOVI VAŽE DO KRAJA OKTOBRA 2020. GODINE.

 

 

Banja Luka, 08.06.2020.                                      

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za aprilski rok-Doc.dr Milorad Vujnić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Doc. dr Milorad Vujnić

UTORAK, 09.06.2020. u 15,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. Jukanović Inga
 2. Martinović Klara
 3. Salkičević Nora
 4. Šantić Valentina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

SRIJEDA, 10.06.2020. u 15,00 čas.-PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJ.

 1. Prodanović Zagorka
 2. Savković Katarina

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 15,00 časova - MEDICINA

 1. Vujnić Tamara
 2. Medić Milan
 3. Radović Milica
 4. Horvat Emina

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

 

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

 

Pročitaj više...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za aprilski ispitni rok -Prof.dr Darko Golić

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE APRILSKI ROK - Prof. dr Darko Golić

 

UTORAK, 09.06.2020. u 12,30 časova - MEDICINA

 1. Bečić Raisa
 2. Kenjalo Lazar
 3. Pjeranović Slavena
 4. Tešanović Dražana

Ispit, i praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

SRIJEDA, 10.06.2020. u 12,00 časova - PRAKTIČNI ISPIT, ZDRAVSTVENA NJEGA

 1. Vidović Danijela
 2. Ristić Dajana
 3. Milaković Adrijana - RADIOTERAPIJA

Studenti ZNJ koji polože praktični ispit (Praktikum za Patološku fiziologiju), test će polagati u ČETVRTAK, 11.06.2020. u 11,00 časova u Plavoj sali (lijevo na ulazu u Dekanat)

ČETVRTAK, 11.06.2020. u 12,00 časova - STOMATOLOGIJA

 1. El-Sabeh Sara
 2. Komlen Dejana
 3. Pezerović Nataša
 4. Toroman Tanja

Ispit, praktični i usmeni, će biti istovremeno u navedenom terminu u Praktikumu za Patološku fiziologiju

NAPOMENA!!!!

OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI NAVEDENIH TERMINA

OBAVEZNA JE MASKA I RUKAVICE (studenti koji polažu praktični ispit moraju imati rukavice)

 

 

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in