Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Patofiziologija

Oglasna tabla - Patofiziologija (23)

Obavještenje o julskom ispitnom roku iz Patofiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

     

                                                      OBAVJEŠTENJE

                                              ZA JULSKI ISPITNI ROK

(Patološka fiziologija,Patofiziologija,Biohemijski testovi u Patofiziologiji i Klinička biohemija)

  • INDEXE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PONEDELJAK,01.07.2019.OD 9,00-11,00 čas.
  • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI U PONEDELJAK,01.07.2019. OD 11,00-12,00 čas.
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA ĆE BITI U SRIJEDU 03.07.2019. U 9,00 čas.

Buka Luka,25.06.2019.                                                                             ŠEF KATEDRE

                                                                                                              Prof.dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Rezultati test kolokvija iz Patofiziologije

                                       REZULTATI TEST KOLOKVIJA IZ PATOFIZIOLOGIJE

                                                                        JUNSKI ISITNI ROK

               IME I PREZIME

OPŠTI

SPECIJALNI

ZORANOVIĆ SUZANA

 

25 bod.

LUKIĆ TAMARA

 

22 bod.

JAKOVLJEVIĆ MOMIRKA

12 bod.

18 bod.

DOLIĆ MILJANA

13 bod.

9 bod.

KRISTINA RAĐENOVIČ

12 bod.

10 bod.

ĐUKIĆ DEJAN

10 bod.

11 bod.

Pročitaj više...

Oavještenje o junskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

 

Katedra za Patološku fiziologiju

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA JUNSKI ISPITNI ROK

(Patološka fiziologija, Patofiziologija, Biohemijski testovi u Patofiziologiji i Klinička biohemija)

 

  • INDEXE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PONEDELJAK 17.06.2019. 11,00- 13,00
  • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI U PONEDELJAK 17.06.2019. 10,00- 11,00 č.
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI ISPIT ĆE BITI U SRIJEDU 19.06.2019. U 9,00 č.

 

Banja Luka, 11.06.2019.                                                                        ŠEF KATEDRE

                                                                                                                     Prof. dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Raspored predavanja i raspored vježbi iz patofiziologije za ŠK .2018/2019 god.

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста,

ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

 

 

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г I

Понедељак

7:30 – 9:00

Лабораторија МФ

2

Мр сц.мед. Татјана Миливојац, виши

асистент

Г II

Петак

8:00 -9:30

Лабораторија МФ

2

Мр сц. мед. Алма Пртина, виши асистент

Г I, Г II, – Група прва, Група друга,

 Ч – Часовi

                                                                                                                                                                                                      ШЕФ КАТЕДРЕ:

                                                                                                                                                                     Проф. др сц. мед. Нела Рашета Симовић

Pročitaj više...

Raspored predavanja i raspored vježbi iz patofiziologije za ŠK .2018/2019 god.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Патолошка физиологију

 

Школска година

Предмет

Шифрапредмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2018/2019.

Патофизиологија

 

Здравствена њега

Први

Друга

III

27

2

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Увод у патофизиологију, етиологија и патогенеза, здравље, болест и смрт

Понедељак

15.10.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

II

П2

Етиолошки фактори

Понедељак

22.10.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

III

П3

Запаљење. Шок. Канцерогенеза

Понедељак

29.10.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

IV

П4

Поремећаји метаболизама протеина, липида и угљених хидрата

Понедељак

05.11.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

V

П5

Поремећаји метаболизма воде и електролита. Поремећаји ацидо-базне равнотеже

Понедељак

12.11.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

VI

П6

Поремећаји имуног система. Аутоимуност. Алергијске реакције.

Понедељак

19.11.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

VII

П7

Тест колоквијум I

Понедељак

26.11.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

VIII

П8

Патофизиологија ендокриног система

Понедељак

03.12.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

IX

П9

Патофизиологија кардиоваскуларног система

Понедељак

10.12.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

X

П10

Патофизиологија респираторног система

Понедељак

17.12.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

XI

П11

Патофизиологија дигестивног система

Понедељак

24.12.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

XII

П12

Патофизиологија уропоетског система

Понедељак

31.12.2018.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

XIII

П13

Патофизиологија хематопоетског система. Поремећаји коагулације.

Понедељак

14.01.2019.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

XIV

П14

Патофизиологија нервног система

Понедељак

21.01.2019.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

XV

П15

Тест колоквијум II

Понедељак

У договору са студ.

17:00 – 18:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др сц. мед. Милорад Вујнић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

 

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В 1

ТВ

Уводна вјежба, функционалана испититивања, допунске дијагностичке методе  

II

В 2

ТВ+ ПБ

Дјеловање физичких етиолош. фактора, механизми терморегулације, хипо и хипертермија

Поремећаји локалне циркулације, артеријска и венска хиперемија, тромбоза и емболија

III

В 3

ТВ + ПВ

Патофизиологија запаљења, локални и системски занци, медијатори запаљења, грознице, температурне криве, одређиванје седиментације

IV

В 4

ТВ

Поремећај метаболизма протеина, угљених хидрата и липида

V

В 5

ТВ+ ПБ

Поремећај метаболизма воде и електролита, поремећај ацидобазне равнотезе, регулација јона калцијума

VI

В 6

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје кардиоваскуларног система, електрокардиографија, поремећаји ритма, инфаркт миокарда

VII

В 7

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје дигестивног система, поремећаји метаболизма билирубина, билирубинске пробе у серуму и урину.

Функцинално испитивање егзокриног панкреаса, одређивање активности амилазе у урину

VIII

В 8

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање црвене крвне лозе, ККС, микроскопски преглед периферног размаза крви, анемије

IX

В 9

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање бијеле крвне лозе, ДКС периферни размаз крви , леукемије

X

В 10

ТВ + ПВ

Функционално испитивање хемостазног система, испитивање поремећаја фактора коагулације, дијагностичке методе поремећаја броја и функције тромбоцита

XI

В 11

ТВ + ПВ

Функционално испитивање бубрежно мокраћног система, физикални преглед урина, седимент урина, клиренс креатинина

XII

В 12

ТВ

Функционално испитивање поремећаја респираторног система, испитивање вентилацијских функција плућа

XIII

 В 13

ТВ

Фунционално испитивање поремећаја нервног система,  испитивање ликвора, електрофизиолошка тестирања нервног система

XIV

В 14

ТВ

Провјера знања, колоквијум, семинар

Pročitaj više...

Izmjena rasporeda vježbi za studente patološke fiziologije

KATEDRA  ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

RASPORED VJEŽBI IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA ŠKOLSKU 2018/2018

PONEDELJAK

7,30-9,00                       ZDRAVSTVENA NJEGA (VANREDNI)

9,00-11,15                     V GRUPA MEDICIE

11,15-13,30                   VI GRUPA MEDICINE

UTORAK

8,00-10-15                   I GRUPA MEDICINE

10,15-12,45                II GRUPA MEDICINE

SRIJEDA

7,30-9,45                   IV GRUPA MEDICINE

9,45-11,15                 STOMATOLOGIJA

12,30-14,45               III GRUPA MEDICINE

PETAK

8,00-9,30                   ZDRAVSTVENA NJEGA  REDOVNI

9,45-11,15                VII GRUPA MEDICINE

VJEŽBE ZA SVE SMJEROVE ĆE SE ODRŽATI U LABARATORIJI.

IZVINJAVAMO SE ŠTO SMO ZBOG ODREĐENI OKOLNOSTI PRINUĐENI DA MIJENJAMO TERMINE.

Banja Luka,23.11.2018 god.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in