Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Patofiziologija

Oglasna tabla - Patofiziologija (31)

Plan i raspored predavanaj iz Patofiziologije

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Патолошка физиологију

 

Школска година

Предмет

Шифрапредмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2019/2020.

Патофизиологија

 

Здравствена њега, Физиотерапија, Бабиштво*, Радиотерапија, МЛД*

Први

Друга

III

76

11 ЗЊ, 14 ФТ, 9 Б, 28 РТ, 14 МЛД

6

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Увод у патофизиологију, етиологија и патогенеза, здравље, болест и смрт

Четвртак

10.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др Милорад Вујнић

II

П2

Етиолошки фактори

Четвртак

17.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

III

П3

Запаљење. Шок. Канцерогенеза

Четвртак

24.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Дарко Голић

IV

П4

Поремећаји метаболизама протеина, липида и угљених хидрата

Четвртак

31.10.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

V

П5

Поремећаји метаболизма воде и електролита. Поремећаји ацидо-базне равнотеже

Четвртак

07.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

VI

П6

Поремећаји имуног система. Аутоимуност. Алергијске реакције.

Четвртак

14.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

VII

П7

Тест колоквијум I

Четвртак

21.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

VIII

П8

Патофизиологија ендокриног система

Четвртак

28.11.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

IX

П9

Патофизиологија кардиоваскуларног система

Четвртак

05.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

X

П10

Патофизиологија респираторног система

Четвртак

12.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

XI

П11

Патофизиологија дигестивног система

Четвртак

19.12.2019.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Проф. др Д. Голић

XII

П12

Патофизиологија уропоетског система

Четвртак

26.12.2019.

15:00 – 6:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XIII

П13

Патофизиологија хематопоетског система. Поремећаји коагулације.

Четвртак

16.01.2020.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XIV

П14

Патофизиологија нервног система

Четвртак

23.01.2020.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

XV

П15

Тест колоквијум II

Четвртак

У договору са студ.

15:00 – 16:30

Сала ПИО РС

2

Доц. др М. Вујнић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч – Часова

*Медицинско лабораторијска дијагностика

Будући да програму наставе МЛД има додатних 15 часова предавања (3 часа седмично у зимском семестру) за њих ће бити додатна настава у терминима:

Пон., 04.11.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17,15 Поремећаји протеина плазме, липоппротеина и патофизиологија хипергликемије   Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон., 18.11.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17:15 Патофизологија електролитних поремећаја и АБ равнотеже                                       Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон., 02.12.2020. Семинарска сала 1     15:00 – 17:15 Патофизиологија поремећаја хепатобилијарног система                                              Проф. др Нела Рашета Симовић

Пон, 16.12.2020. Семинарска сала 1       15:00 – 17:15 Патофизиологија мокраћног синдрома.                                                                           Проф. др Нела рашета Симовић

Пон,,30.12.2020. Семинарска сала 1       15:00 – 17,15 Патофизиологија анемија, леукемија и поремећаји хемостазе                                      Проф. др Нела Рашета Симовић

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В 1

ТВ

Уводна вјежба, функционалана испититивања, допунске дијагностичке методе

II

В 2

ТВ+ ПБ

Дјеловање физичких етиолош. фактора, механизми терморегулације, хипо и хипертермија

Поремећаји локалне циркулације, артеријска и венска хиперемија, тромбоза и емболија

III

В 3

ТВ + ПВ

Патофизиологија запаљења, локални и системски занци, медијатори запаљења, грознице, температурне криве, одређиванје седиментације

IV

В 4

ТВ

Поремећај метаболизма протеина, угљених хидрата и липида

V

В 5

ТВ+ ПБ

Поремећај метаболизма воде и електролита, поремећај ацидобазне равнотезе, регулација јона калцијума

VI

В 6

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје кардиоваскуларног система, електрокардиографија, поремећаји ритма, инфаркт миокарда

VII

В 7

ТВ + ПВ

Функционално испитиванје дигестивног система, поремећаји метаболизма билирубина, билирубинске пробе у серуму и урину.

Функцинално испитивање егзокриног панкреаса, одређивање активности амилазе у урину

VIII

В 8

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање црвене крвне лозе, ККС, микроскопски преглед периферног размаза крви, анемије

IX

В 9

ТВ + ПВ

Фунционално испитивање бијеле крвне лозе, ДКС периферни размаз крви , леукемије

X

В 10

ТВ + ПВ

Функционално испитивање хемостазног система, испитивање поремећаја фактора коагулације, дијагностичке методе поремећаја броја и функције тромбоцита

XI

В 11

ТВ + ПВ

Функционално испитивање бубрежно мокраћног система, физикални преглед урина, седимент урина, клиренс креатинина

XII

В 12

ТВ

Функционално испитивање поремећаја респираторног система, испитивање вентилацијских функција плућа

XIII

В 13

ТВ

Фунционално испитивање поремећаја нервног система, испитивање ликвора, електрофизиолошка тестирања нервног система

XIV

В 14

ТВ

Провјера знања, колоквијум, семинар

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста,

ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

 

 

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г I Бабиштво*

Понедељак (на другу седмицу)

16:30 – 18:00

Практикум за Патолошку физиол.

2

Недић Бојана, стручни сарадник

Г I Радиотерапија

Г I Физиотерапија

Уторак

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

Практикум за Патолошку физиол.

4

Недић Бојана, стручни сарадник

Г II Радиотерапија

Г I МЛД

Г I Здравствена њега

Сриједа

15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 19:30

Практикум за Патолошку физиол.

6

Недић Бојана, стручни сарадник

Г I, Г II, – Група прва, Група друга,

Ч – Часови

*По курикулуму студијског програма Бабиштво предвиђен 1 час вјежби седмично, а вјежбе ће се одржавати сваке 2 седмице у трајању 2 шк. часа у 7 термина.

                                                                                                                                                                                                     ШЕФ КАТЕДРЕ:

                                                                                                                                                                     Проф. др сц. мед. Нела Рашета Симовић

Pročitaj više...

Obavještenje za studente Patološke fiziologije

Patološka fiziologija

     RASPORED VJEŽI IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2018 GODINU

PONEDELJAK

8,00-9,30                   I GRUPE RADIO TERAPIJE

9,30-11,00                 II GRUPA RADIO TERAPIJE

11,00-12,30               BABIŠTVO

12,30-14,00               FIZIOTERAPIJA

UTORAK

8,00-10,15                   I   GRUPA MEDICINE

10,15-12,30                 III GRUPA MEDICINE

12,30-14,45                 IV GRUPA MEDICINE

SRIJEDA

8,00-10,15                   II GRUPA MEDICINE

10,15-11,00                 I   GRUPA STOMATOLOGIJE

11,15-12,00                 II GRUPA STOMATOLOGIJE

12,00-13,30                 MLD

ČETVRTAK

10,00-12,15                 VIII GRUPA MEDICINE

12,15-14,30                 VII GRUPA MEDICINE

14,30-16,45                 VI GRUPA MEDICINE

PETAK

8,00-10,15                     V GRUPA MEDICINE

10,15-11,45                   SESTRINSTVO

Raspored je za sedmicu od 21,10. do 25.10.2019.U koliko postoje neke korekcije ,sve će se riješiti u dogovoru sa asistentima.

Pročitaj više...

Oktobarski ispitni rok iz patofiziologije

OBAVJEŠTENJE

ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK

 

* INDEKSE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U UTORAK, 01.10.2019. OD 11,00 DO 13,00 ČAS.

* PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI  U UTORAK,01.10.2019. OD 10,00 DO 11,00 ČAS.

* IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA  ĆE BITI U SRIJEDU, 02.10.2019. U 9,00 ČAS.

Pročitaj više...

Oavještenje o drugom septmbarskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

Katedra za patološku fiziologiju

                                                         OAVJEŠTENJE

                                    ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK        

 • PREDISPITNE VJEŽE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK,12.09.2019. U 12.00 ČASOVA.
 • INDEKSE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PETAK,13.09.2019 OD 10,00 DO 12,00 ČASOVA .
 • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA ĆE BITI U PONEDELJAK,16.09.2019 U 9,30 ČASOVA.                                      

Banja Luka,09.09.2019.                                                                     ŠEF KATEDRE

                                                                                                   Prof.dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...

Spisak studenata za polaganje praktičnog dijela ispita iz patološke fiziologije za prvi septembarski ispitni rok

SPISAK STUDENATA ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

                                           PRVI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

ISPITIVAČ:Doc.dr Milorad Vujnić

UTORAK,03,09,2019 U 10,00 ČAS.

 1. Kurčela Jadranka..........................stomatologija
 2. Dujaković Ivana
 3. Galić Ružica
 4. Arsenić Danijel
 5. Simić Željka..................................zdravstvena njega
 6. Špirić Tanja
 7. Kovačević Aleksandra
 8. Dukić Gorjana

Test iz zdravstvene njege održat će se u ponedeljak 09,09,2019 u 12,00 čas.

Pročitaj više...

Oavještenje o prvom sepetmbarskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

                                               OBAVJEŠTENJE

                                 ZA PRVI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

 • INDEXE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PETAK,30.09.2019 OD 12,00-13,00 ČASOVA
 • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI U PETAK,30.09.2019 OD 11,00 DO 12,00 ČASOVA
 • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA ĆE BITI U PONEDELJAK,02.09.2019 U 9,300 ČASOVA

Banja Luka,23,08,2019                                                                      ŠEF KATEDRE

                                                                                         Prof.dr Nela Rašeta Simović

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in