Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Farmakologija i toksikologija - Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Farmakologija i toksikologija - Zdravstvena njega (162)

Početak predavanja i vježbi - farmakologija i klinička farmakologija

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

 

Predavanja za sve studijske programe počinu od 17.2, a vježbe od 24.2.

Izborni predmet - Nacionalna politika lijekova - predavanja će se održati u blok nastavi u drugoj polovini aprila.

 

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Pročitaj više...

Usmeni spit - doc. Stojaković

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Doc. Dr Stojaković Nataša

11.2. u 10h

 1. Jerković Jelena-doc. Stojaković
 2. Ukmar Sonja-doc. Stojaković
 3. Gajić Dragana-doc. Stojaković

12.2. u 10h

 1. Radoja Marko-doc. Stojaković
 2. Galešić Ivan-doc. Stojaković
 3. Dodik Jelena-doc. Stojaković

13.2. u 10h

 1. Komljenović Ljubiša-doc. Stojaković
 2. Garić Gorana-doc. Stojaković
 3. Japić Jelena-doc. Stojaković
 4. Dragan Čalija-doc. Stojaković (stari plan i program)
 5. Anđelić Anja-doc. Stojaković (upis ocjene)
Pročitaj više...

USMENI ISPIT - RASPORED

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

 

Prof. Dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara

PONEDELJAK 10.02.2020. u 9h

 1. Karan Pavle-prof. Šatara
 2. Trbojević Sonja-prof. Šatara
 3. Prodanović Milica-prof. Šatara
 4. Vranješ Nikola-prof. Šatara
 5. Ćorić Nikolina-prof. Šatara

UTORAK 11.02.2020. u 9h

 1. Tadić Vanja-prof. Šatara
 2. Kalaba Dajana-prof. Šatara
 3. Vujmilović Tamara-prof. Šatara
 4. Marković-Furtula Brankica-prof. Šatara (stari plan i program)

Prof. Dr Nežić Lana

PONEDELJAK 10.02.2020. u 12h

 1. Vuković Vesna-prof. Nežić
 2. Ćulum Jovana-prof. Nežić
 3. Štrbac Danila-prof. Nežić
 4. Šantić Jelena-prof. Nežić
 5. Praća Milana-prof. Nežić
 6. Spasojević Pelka-prof. Nežić
 7. Janjić Nataša-prof. Nežić
 8. Butić Tamara-prof. Nežić

Doc. Dr Stojaković Nataša

 1. Jerković Jelena-doc. Stojaković
 2. Ukmar Sonja-doc. Stojaković
 3. Gajić Dragana-doc. Stojaković
 4. Radoja Marko-doc. Stojaković
 5. Galešić Ivan-doc. Stojaković
 6. Dodik Jelena-doc. Stojaković
 7. Komljenović Ljubiša-doc. Stojaković
 8. Garić Gorana-doc. Stojaković
 9. Japić Jelena-doc. Stojaković
 10. Dragan Čalija-doc. Stojaković (stari plan i program)
 11. Anđelić Anja-doc. Stojaković (upis ocjene)

Termin polaganja ispita kod doc. Stojaković će biti naknadno oglašen.

Pročitaj više...

Teme za diplomske radove - Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

Prijedlog tema diplomskih radova za šk.2019/20

Prof. Škrbić, mentor

 1. Neracionalna primjena inhibitora protonske pumpe 
 2. Klinički značaj polimorfizma gena u metabolizmu antikoagulantnih lijekova
 3. Propisivanje benzodiazepina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Prof. Šatara, mentor

 1. Farmakološke karakteristike beta blokatora i razlike u djelotvornosti kod najčešćih kliničkih primjena
 2. Primjena marihuane u terapijske svrhe
 3. Vanbolnička potrošnja antiinflamatornih i antireumatskih lijekova (ATC M01 i M02) 

Prof. Nežić, mentor

 1. Dermatotoksični lijekovi
 2. Pleiotropna dejstva hipolipemijskih lijekova

 

 

Pročitaj više...

FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

FEBRUARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 7.2.2020. godine u 12h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  10.2.2020. u 9.30h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača održaće se 10.2.2020 u 12h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 7.2.2020. u 11h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 7.2.2020. u 11h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 3.2.2020. godine, 18h na linku:

https://forms.gle/rnPUDhxbdwgjqLKU7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

Usmeni spit - farmakologija i klinička farmakologija

PROF. ŠATARA

31.1.2020 U 9H

 1. Igor Amidžić-prof. Šatara
 2. Dragana Milić-prof. Šatara
 3. Maja Stijaković-prof. Šatara

30.1.2020 U 9H

 1. Zorana Ratković-prof. Šatara
 2. Josipa Karij-prof. Šatara
 3. Slađana Topić-prof. Šatara
 4. Milica Šurlan-prof. Šatara (upis ocjene)

DOC. STOJAKOVIĆ

31.1.2020 U 9H

 1. Nevena Ivetić-doc. Stojaković
 2. Gospana Smiljanić-doc. Stojaković
 3. Sonja Lovšin-doc. Stojaković

30.1.2020 U 9H

 1. Vlado Jurinović-doc. Stojaković
 2. Helena Vučković-doc. Stojaković
 3. Nela Župarić-doc. Stojaković (upis ocjene)

PROF. NEŽIĆ

3.2.2020 U 11H (kancelarija prodekana za međ. saradnju - nova zgrada dekanata)

 1. Ana Tepavčević-prof. Nežić
 2. Marijana Bokan-prof. Nežić
 3. Jovana Matić-prof. Nežić

4.2.2020 U 11H (kancelarija prodekana za međ. saradnju - nova zgrada dekanata)

 1. Vesna Milanović-prof. Nežić
 2. Radmila Stojaković-prof. Nežić (upis ocjene)
 3. Mladen Popović-prof. Nežić
 4. Tanja Mitrović-prof. Nežić
Pročitaj više...

Termini usmenog ispita i upisa ocjena

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju
Medicinski fakultet
 
Termini usmenog ispita i upisa ocjena:
 
Prof. Svjetlana Stoisavljević Šatara, 28.1.2020. godine u 9h.
Doc. Nataša Stojaković, 28.1.2020. godine u 10h.
Prof. Lana Nežić, 31.1.2020. godine u 11h.
 
 
Klinička farmakologija medicina
 1. Tatjana Grabovac-prof. Šatara
 2. Andrea Miljković-prof. Šatara
 3. Danila Štrbac-prof. Šatara
 4. Pavle Karan-prof. Nežić
 5. Marko Radoja-prof. Nežić
 6. Milana Praća-prof. Nežić
 7. Nikolina Pranjić-doc. Stojaković
 8. Aleksandar Knežević-doc. Stojaković
 9. Jovana Lukač-doc. Stojaković
Klinička farmakologija stomatologija (upis ocjene)
 1. Marko Bates-prof. Nežić
 2. Aleksandra Javorić-doc. Stojaković
Klinička farmakologija ZNJ (upis ocjene)
 1. Anastasija Dragnić-prof. Nežić
 2. Danijela Došlić-doc. Stojaković
 3. Tanja Matanović-doc. Stojaković
Farmakologija ZNJ
 1. Tamara Bundić-prof. Šatara
 2. Tamara Vujmilović-prof. Šatara
Pročitaj više...

JANUARSKI ISPITNI ROK - 2020. GODINA

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JANUARSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 24.01.2020. godine u 14h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati  27.01.2020. u 11h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača održaće se 27.01.2020 u 15h kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 24.01.2020. u 13h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 24.01.2020. u 13h  kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 20.1.2020. godine, 18h na linku:

https://forms.gle/3ZY6XmuwCg9rG4iZ7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in