Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega (134)

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Nežić – Seminarska sala u novoj zgradi Dekanata

24.6.2019. u 10h

Manojlović Snežana

Perlić Ognjen

Pešikan Marija

Korać Igor

Prodanović Zagorka

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Nežić treba da dođu 24.6. u 12 h u seminarsku salu u novoj zgradi Dekanata.

Pročitaj više...

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

20.6. u 9h

Ćoćkalo Marijana

Vidović Tatjana

Marić Dragana

Plavšić Teodora

21.6. u 9h

Marjanović Kićo

Okanović Denis

Tadić Sanja

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Šatare, dolaze 20.6. ili 21.6. u 9h na upis ocjene

Pročitaj više...

JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JUNSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.6 2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 20.6. u 8.30 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati20.6.2019 11.30 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 16.4.2019. godine 16H na linku:

https://forms.gle/4kADTG1qBV1pBmhQ9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in