Vještina komuniciranja

Vještina komuniciranja III godina

Medicinski fakultet Banja Luka

Studijski program zdravstvena njega

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA-Stari Nastavni plan i program, III godina

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

junsko-julski ispitni rok

I termin:

Ispit će se održati 16.06.2017. u 10.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. Medicinskog fakulteta).

Prijave predati u studentsku službi do 14.06.2017.

II termin:

Ispit će se održati 04.07.2017. u 10.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. Medicinskog fakulteta).

Prijave predati u studentsku službu do 30.06.2017.

Odgovorni nastavnik:

Log in