Vještina komuniciranja

Komunikacija u zd.njezi - aprilski rok 2018. i Vještina komuniciranja 3.godina - stari nastavni plan i program

Medicinski fakultet Banja Luka

Studijski program zdravstvena njega

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI – I godina(novi NPP)

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA – III godina (stari NPP)

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

aprilski rok 2018.godine

 

Ispit će se održati 18.04.2018. u 14:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Prijave predati u studentsku službi do 16.04.2018. do 12h

 

 

Datum:05.04.2018.

Odgovorni nastavnik:

Prof.dr Janja Bojanić

Log in