Vještina komuniciranja

obavjestenje komunikacija u znj jun-julski rok

Medicinski fakultet Banja Luka

Studijski program zdravstvena njega

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI – I godina(novi NPP)

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA – III godina (stari NPP)

O B A V J E Š T E NJ E

Junsko-julski ispitni rok 2018.godine

I termin:

Ispit će se održati 18.06.2018. u 12:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Prijave predati u studentsku službi do 15.06.2018.

II termin:

Ispit će se održati 09.07.2018. u 12:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Prijave predati u studentsku službu do 06.07.2018.

Odgovorni nastavnik:

Prof.dr Janja Bojanić

Log in