Vještina komuniciranja

komunikacija u znj; vjestina komuniciranja jesenji ispitni rokovi 2018

MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI – I godina (novi NPP)

VJEŠTINA KOMUNICIRANJA – III godina (stari NPP)

O B A V J E Š T E NJ E

septembarsko-oktobarski ispitni rok 2018. godine

Septembarski rok

I termin

ISPIT ĆE SE ODRŽATI 06.09.2018. u Kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 10.00h!

Prijave predati u studentsku službu do 31.08.2018. do 12h.

II termin

ISPIT ĆE SE ODRŽATI 20.09.2018. u Kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 10.00h!

Prijave predati u studentsku službu do 13.09.2018. do 12h.

Oktobarski rok

ISPIT ĆE SE ODRŽATI 04.10.2018. u Kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 10.00h!

Prijave predati u studentsku službu do 28.09.2018. do 12h.

Odgovorni nastavnik:

Prof. dr Janja Bojanić

Log in