Zdravstvena njega hirurških bolesnika - ZNj

Zdravstvena njega hirurških bolesnika - ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

4 P + 5 V (135) + 40 SP

9

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:

dr Predrag Grubor, redovni profesor; dr Mirko Raković, redovni profesor; dr Darko Lukić, redovni profesor; dr Brano Topić, vanredni profesor; dr Zdravko Marić, vanredni profesor; dr Duško Vasić, redovni profesor; dr Siniša Maksimović, vanredni profesor; dr Branko Despot, vanredni profesor; dr Snježana Milićević, vanredni profesor; dr Predrag Lazić, docent; dr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor; dr Milan Simatović, vanredni profesor; dr Božo Krivokuća, vanredni profesor; dr Dragan Kostić, vanredni profesor; dr Nikola Gavrić, vanredni profesor; dr Slavko Grbić, docent; dr Dušan Janičić, docent; dr Milan Žigić, docent; dr Zlatko Maksimović, docent; dr Vesna Ivanišević; docent; Stojanka Mirković, stručni saradnik; Mirjana Marković, stručni saradnik; Ljiljana Lovrić, stručni saradnik; Mira Raca, stručni saradnik; Mirjana Ivić stručni saradnik


Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajanje aktuelnih teorijskih znanja i praktičnih vještina iz opšte i specijalne hirurgije koji su neophodni u procijeni zdravstvenog stanja bolesnika, utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom i sposobnost primjene stečenog znanja u profesionalnom i naučnoistraživačkom radu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen da: sprovede metode asepse i antisepse; identifikuje hroničnu ranu i aktivno učestvuje u timu za zbrinjavanje; objasni simptomatologiju patologiju, patofiziologiju, dijagnostiku i terapiju glavnih hirurških bolesti; stručno procijeni stanje hirurškog bolesnika, postvi sestrinsku dijagnozu; utvrdi stepen i plan njege; ravnopravno učestvuje u timu za dijagnostiku, liječenje, njegu i rehabilitaciju.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Antisepsa i asepsa. Krvarenje i hemostaza. Preoperativna priprema pacijenata, osoblja i hirurškog materijala. Zdravstvena njega iz područja plastične-rekonstruktivne hirurgije, ortopedije, neurohirurgije, torakalne, abdominalne, vaskularne hirurgije, urologije i dječije hirurgije. Endoskopske procedure u hirurgiji.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi na različitim hirurškim klinikama prilikom čega je student dužan savladati 30 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine na različitim hirurškim odjeljenjima.


Literatura:
Grubor, P. (2010). Hirurgija i njega hirurškog bolesnika. Banja Luka.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

20

Praktični ispit

25

Posebna naznaka za predmet: U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u trajanju od 40 časova (5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Predrag Grubor, redovni profesor i Stojanka Mirković, stručni saradnik

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:02

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in