Zdravstvena njega onkoloških bolesnika i onkologija - ZNj

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika i onkologija – ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA I ONKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2 P + 4 V (90) + 40 SP

7

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Zdenka Gojković, docent; Silvija Gambiroža, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja i vještina vezanih uz opšte pojmove o malignim oboljenjima. Prevencija malignih oboljenja. Sticanje znanja i vještina vezanih uz specifičnosti zdravstvene njege onkološkog bolesnika
Pružanje pomoći oboljelim u toku raznih komorbiditeta i komplikacija koje nastaju tokom onkološkog liječenja.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će nakon odslušanog predavanja i vježbi moći da: definiše patofiziološke promjene u organizmu onkološkog bolesnika; učestvuje u planiranju i sprovođenju dijagnostičkih procedura; učestvuje u planiranju i sprovođenju terapijskih procedura; prevenira i prepozna osnovne komplikacije liječenja onkološkog bolesnika; primjeni razne komunikacijske vještine sa bolesnikom i njegovom porodicom; samostalno i kao član tima planira, provodi i evaluira sestrinske intervencije; provodi edukaciju i prevenciju malignih oboljenja;


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetencije)


Sadržaj predmeta:
Opšti prikaz malignog oboljenja. Rano otkrivanje malignog oboljenja.Dijagnostički postupci u onkologiji. Određivanje stadijuma bolesti. Terapijski pristupi. Specifičnost kancera. Komplikacije u onkologiji.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, konsultacija i samostalnog rada studenta. Prilikom izvođenja vježbi student je dužan da savlada 19 procedura (A, B, C ili D nivoa osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Matić, Đ. (2001). Zdravstvena njega u intrnoj medicini.
Bošković, S. (2012). Zdravstvena njega u onkologiji.
Jovanović, D. (2008). Osnovi onkologije i palijativna njega onkoloških bolesnika.
Jakovljević, B. Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom.
Šamija, M. (2010). Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

10

Usmeni / Pismeni

50

100

Praktični ispit

20

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 40 časova (5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:dr Zdenka Gojković, docent i Silvija Gambiroža, stručni saradnik

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:35

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in