Zdravstvena njega u dermatovenerologiji - ZNj

Novi termine ispita iz Dermatovenerologije za školsku 2019/2020 god

Novi termine ispita iz Dermatovenerologije za školsku 2019/2020 god. za sva tri studijska programa:
 
Univerzitet u Banjoj Luci
Medicinski fakultet
Katedra za dermatovenerologiju
Datum: 20.05.2020 god.
Broj protokola: 58/05/20
 
Termini ispita iz dermatovenerologije- studijski program medicina, stomatologija i zdravstvena njega za školsku 2019/2020 godinu
 
Aprilski ispitni rok:
11.06.2020 god.     sa početkom u 09:00 h
 
Junsko- julski ispitni rok:
02.07.2020 god. I ispitni termin    sa početkom u 09: 00 h
23.07.2020 god. II ispitni termin   sa početkom u 09: 00 h
 
Avgustovski ispitni rok:
20.08.2020 god.    sa početkom u 09: 00 h
 
Septembarski ispitni rok:
03.09.2020 god. I ispitni termin   sa početkom u 09: 00 h
24.09.2020 god. II ispitni termin  sa početkom u 09: 00 h
 
Oktobarski ispitni rok:
08.10.2020 god. I ispitni termin   sa početkom u 09: 00 h
29.10.2020 god. II ispitni termin  sa početkom u 09: 00 h
 
Napomena: usmeni ispiti će biti održani u prostorijama Medicinskog specijalističkog centra, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, smještenog u suterenu paviljona IV, Kampusa Univerziteta.
Pravo izlaska na usmeni ispit imaju studenti sa prethodno položenim praktičnim ispitom koji vrijedi do 6 mjeseci od datuma polaganja istog.
 
Srdačan pozdrav
Prof. dr Bogdan Zrnić
Šef katedre za dermatovenerologiju

Log in