Zdravstvena njega u kriznim situacijama i katastrofama - ZNj

Zdravstvena njega u kriznim situacijama i katastrofama - ZNj

Naziv predmeta

ZDRAVSTVENA NjEGA U KRUZNIM SITUACIJAMA I KATASTROFAMA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

1 P + 2 V (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:

dr Predrag Grubor, redovni profesor, Šef katedre; dr Mirko Raković, redovni profesor; dr Darko Lukić, redovni profesor; dr Brano Topić, vanredni profesor; dr Zdravko Marić, vanredni profesor; dr Duško Vasić, redovni profesor; dr Siniša Maksimović, vanredni profesor; dr Branko Despot, vanredni profesor; dr Snježana Milićević, vanredni profesor; dr Predrag Lazić, docent; dr Aleksandar Jakovljević, vanredni profesor; dr Milan Simatović, vanredni profesor; dr Božo Krivokuća, vanredni profesor; dr Dragan Kostić, vanredni profesor; dr Nikola Gavrić, vanredni profesor; dr Slavko Grbić, docent; dr Dušan Janičić, docent; dr Milan Žigić, docent; dr Vesna Ivanišević; docent; Stojanka Mirković, stručni saradnik; Mirjana Marković, stručni saradnik; Ljiljana Lovrić, stručni saradnik; Mira Raca, stručni saradnik; Mirjana Ivić stručni saradnik; Duška Jović, asistent


Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajanje teorijskih znanja i praktičnih vještina koje su neohodne u provođenju zdravstvene njege u kriznim situacijama i katastrofama.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen da: razlikuje pojam katastrofe i nesreće sa više žrtava; ukaže na koji najefikasniji način i u adekvatnim uslovima transportovati unesrećenog; zna razlikovati koncept trijaže unutar katastrofe u odnosu na trijažu u situacijama nesreće sa više žrtava; napravi listu prioriteta što se tiče terapijske pomoći žrtvama; klasifikuje akcije koje se moraju sprovesti u slučajevima incidenata koji uključuju nuklearnu, radiološku, hemijsku ili biološku opasnost.


Kompetencije:
1, 2, 4, 6, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Klinički sindrom šoka. Zbrinjavanje različitih hirurških stanja i urgentnih povreda u kriznim situacijama. Pojam trijaže (klasifikacija) katastrofa i nesreća sa većim brojem žrtava. Elementarne nepogode. Toksični ujedi. Bojni otrovi. Termonuklearni udar. Težina povrede i pririteti u pružanju zdravstvene njege u kriznim sitacijama.


Metode nastave i savladavanje gradiva
Nastava se provodi u obliku predavanja i interaktivnih vježbi, kolokvija , samostalnog rada studenata. Vježbe će se izvoditi u simulacijskom centru i na pojedinim hirurškim odjeljenjima.


Literatura:
Grubor, P. (2010). Zdravstvena njega u vanrednim uslovima. Banja Luka.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

20

Praktični ispit

25

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Predrag Grubor, redovni profesor i Stojanka Mirković, stručni saradnik

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:06

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in