Obavještavaju se studenti da ispit iz mikrobiologije u junskom ispitnom roku počinje u srijedu, 22. juna 2022. godine prema naknadno utvrđenom rasporedu.

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju