Konsultacije i kolokviranje kod dr Marinković (Trbojević) održaće se u sledećim terminima:

25.06.2021.g. u 10h

28.06.2021.g. u 10h

05.07.2021.g. u 10h