U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama (nove grupe) i termini održavanja vježbi. Vježbe iz fiziologije počinju 8.3.2021. godine po rasporedu koji se nalazi u prilogu.  Molimo studente da poštuju epidemiološke preporuke koje su važile i do sada. Obavezno je pravilno nošenje maske na licu i dezinfekcija ruku prije ulaska u laboratoriju.

Raspored – ZDRAVSTVENE NAUKE ljetnji semestar 20-21