II parcijalni ispit – rezultati testa održanog 3.2.21- sestrinstvo, babištvo i fizioterapija
Ana Šarić 13
Anđela Mihajlović 18
Bojana Zrnić 12
Čergić Jovana 8
Dragana Popović 13
Isidora Dokić 12
Janković Jovana 18
Joka Ristić 13
Katarina Milić 6
Kovačević Tamara 10
Kristina Kunić 8
Krupljanin Dajana 5
Leontina Kalaba 11
Marina Todorović 18
Monika Vuković 11
Nedić Anja 18
Saška Maksimović 7
Sergej Mihajlović 8
Šipovac Jovana 14
Stanišljević Maja 10
Tešanović Stefana 18
Tomanić Tatjana 5
Vignjević Danijela 18
Vanja Savić 8

Ispit su položili studenti sa 18 i više bodova.