Катедре

Катедра за бабиштво

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за бабиштво

Проф. др Бранка Чанчаревић Ђајић

 

24.02.2026.

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

Основе инструментирања у акушерству

Дојење и лактација

Здравствена њега у гинеколошкој онкологији

Здравствена њега у пуерперијуму

Здравствена њега трудница са прееклампсиом и еклампсиом

Здравствена њега у породу

Асистирање код дијагностичких и терапијских

процедура у акушерству

Психо-физичка припрема за пород

Катедра за анатомију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за анатомију

Проф. др Зденка Кривокућа

28.03.2023.

zdenka.krivokuca@med.unibl.org

Анатомија

Виртуална анатомија ЦНС и ПНС

Анатомија и дентална анатомија

Анатомија са хистологијом

Анатомија | Ембриологија и развој фетуса

Анатомија | Хистологија и ембриологија

Анатомија и хистологија

Катедра за аналитику лијекова

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за аналитику лијекова

 Доц. др Ирена Касагић Вујановић

 

24.02.2026.

irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org

Аналитика лијекова

Медицинска средства

Спортска фармација

Биомедицинска аналитика

Катедра за броматологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за броматологију

Проф. др Брижита Ђорђевић

 

24.02.2026.

brizita.djordjevic@pharmacy.bg.ac.rs

Броматологија

Дијететска храна и суплементи

Дијететика

Здравствена исправност хране и предмета опште употребе

Јавноздравствени значај правилне исхране

Практикум из броматологије

Организација лабораторије за анализу намирница

Технологија и безбједност хране

Катедра за болести зуба и ендодонцију

Катедра за болести зуба и ендодонцију

Проф. др Александра Ђери

23.09.2025.

aleksandra.djeri@med.unibl.org

Болести зуба претклиника

Блок: рестауративна дентална медицина

Геростоматологија

Клиничка ендодонција

Машинска ендодонција

Мобилна протетика

Претклиничка ендодонција

Рестауративна дентална медицина

Реконструкција тешко оштећених зуба

Болести зуба – претклиника

Клиничка ендодонција

Рестауративна одонтологија

Реконструкција тешко оштећених зуба

Катедра за гинекологију и акушерство

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за гинекологију и акушерство

Проф. др Бранка Чанчаревић Ђајић

24.12.2024.

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

Акутна и ургентна стања у гинекологији и

акушерству, перинатологија

Гинекологија и акушерство

Акушерство | Здравствена њега у акушерству

Гинекологија | Здравствена њега у гинекологији

Компликације у породу и пуерперијуму

Полни одгој и планирање породице

Ризична и патолошка трудноћа

Сексуално и репродуктивно здравље

Трудноћа, пород, пуерперијум

Здравствена њега трудница/породиља и

гинекологија са акушерством

Здравствене њега у гинекологији и акушерству игинекологија и акушерство

 

Катедра за дерматовенерологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за дерматовенерологију

Проф. др Богдан Зрнић

28.03.2023

bogdan.zrnic@med.unibl.org

Дерматовенерологија

Здравствена њега жена у дерматовенерологији

Здравствена њега у дерматовенерологији

Изабране теме из здравствене његе у

дерматовенерологији

Катедра за дјечију и превентивну стоматологију

 

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за дјечију и превентивну стоматологију

Проф. др Оливера Долић

23.09.2025.

olivera.dolic@med.unibl.org

Блок: педодонција

Вјештина комуницирања

Дјечија дентална медицина

Исхрана и орална обољења

Основи превенције и јавно орално здравље

Професионалне болести у денталној медицини

Профилакса оралних обољења

Повреде уста и зуба код дјеце

Стоматолошка заштита у заједници

Дјечија стоматологија

Превентивна стоматологија

Повреде уста и зуба код дјеце

Стоматолошка заштита особа са посебним

потребама

Катедра за инфективне болести

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за инфективне болести

Проф. др Антонија Верхаз

23.12.2024.

antonija.verhaz@med.unibl.org

Инфективне болести

Биолошки механизми инфективних болести

Инфективне болести са специјалном

епидемиологијом

Здравствена њега у инфектологији и инфективне болести

Инфективне болести и њега

Катедра за интерну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за интерну медицину

Проф. др Сњежана Поповић Пејичић

28.10.2025.

snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org

Основе клиничких метода истраживања

Интерна медицина са педијатријом

Интерна медицина

Клиничка пропедевтика

Преглед болесника са срчаним манама

Здравствена њега интернистичких болесника и

интерна медицина

Основи интерне медицине

Здравствена њега интернистичких болесника

Катедра за јавно здравље

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за јавно здравље

 

Проф. др Јања Бојанић

 

28.10.2025.

janja.bojanic@med.unibl.org

Епидемиологија хроничних незаразних болести

Информатика у биомедицини

Принципи истраживања у јавном здравству

Примјена математичких и статистичких метода у медицини

Социјална медицина

Епидемиологија

Медицина и друштво

Примењена епидемиологија

Становништво, екологија и медицина

Социјална медицина

Хигијена

Континуирани третман и праћење хроничних

незаразних болести

Исхрана и дијететика

Јавно здравље

Социологија здравља, болести и мултикултура

Исхрана и медицинска дијететика

Управљање медицинским отпадом

Јавно здравље

Анализа, контрола и заштита ваздуха

Анализа намирница

Епидемиологија

Комунална хигијена

Менаџмент у здравству

Технологија отпадних вода

Токсини у храни

Управљање отпадом

Хигијена и превентивна медицина

Здравствено васпитање са хигијеном

Становништво, екологија и стоматологија

Социјална медицина (јавно здравље)

Јавно здравље и епидемиологија

Катедра за медицинску биохемију

Катедра за медицинску биохемију

Проф. др Марија Матић

 

24.02.2026.

marija_opacic@yahoo.com

Општа и орална биохемија

Биохемија слободних радикала

Клиничка биохемија

Медицинска биохемија и хемија

Клиничка биохемија

Медицинска биохемија

Општа биохемија

Општа фармацеутска биохемија

Слободни радикали и антиоксиданси – методе

праћења оксидативног стреса

Биохемија

Медицинска биохемија

Клиничка биохемија 1

Клиничка биохемија 2

Катедра за микробиологију и имунологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за микробиологију и имунологију

 

Проф. др Мирослав Петковић

 

28.10.2025.

miroslav.petkovic@med.unibl.org

Биологија ћелије I

Основе лабораторијских метода истраживања

Клиничка микробиологија

Молекуларна дијагностика у микробиологији

Микробиологија и имунологија

Имунологија

Фармацеутска микробиологија

Микробиологија

Одабрана поглавља микробиологије

Основи бактериологије, вирусологије и

паразитологије

Микробиологија са паразитологијом

Интрахоспиталне инфекције

Имунологија са имунохемијом

Болничке инфекције

Медицинска и санитарна микробиологија

Молекуларне технике у санитарној лабораторији

Катедра за медицину рада и спорта

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за медицину рада и спорта

Доц. др Нада Марић

 

24.02.2026

nada.maric@med.unibl.org

Медицина рада

Заштита у радном окружењу и сигурност болесника

Бука и вибрације

Заштита у радној средини

Опасне супстанце на радном мјесту

Катедра за максилофацијалну хирургију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за максилофацијалну хирургију

Проф. др Ружица Козомара

23.09.2024.

ruzica.kozomara@med.unibl.org

Максилофацијална хирургија

Ургентна дентална медицина

Амбулантна орална и максилофацијална хирургија

Максилофацијална хирургија

Ургентна стоматологија

Катедра за неурологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за неурологију

Проф. др Владо Ђајић

28.10.2025.

vlado.djajic@med.unibl.org

Неуропсихијатрија

Општа и орална хистологија и ембриологија

Дијагностичке и терапијске новине у неурологији

Неурологија

Општа и орална хистологија

Здравствена њега неуролошких болесника и

неурологија

Неурологија и неурофизиологија

Катедра за ортопедију вилица

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за ортопедију вилица

Доц. др Адриана Арбутина

23.09.2025.

adriana.arbutina@med.unibl.org

Дентална фотографија

Интердисциплинарна ортодонција

Клиничка истраживања у денталној медицини

Клиничка ортопедија вилица

Менаџмент у денталној медицини

Наноматеријали

Ортопедија вилица-претклиника

Клиничка истраживања у стоматологији

Претхируршка ортодонтска терапија

Менаџмент у стоматологији

Ортопедија вилица

Катедра за онкологију и радиотерапију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за онкологију и радиотерапију

 

Проф. др Зденка Гојковић

 

28.06.2022.

zdenka.gojkovic@med.unibl.org

Основи денталне радиологије

Онкологија са радиотерапијом

Здравствена њега онколошких болесника и

Онкологија

Медицинска онкологија

Катедра за оториноларингологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за оториноларингологију

Проф. др Мирјана Гњатић

28.03.2023.

mirjana.gnjatic@med.unibl.org

Оториноларингологија

Оториноларингологија са максилофацијалном

хирургијом

Здравствена њега у оториноларингологији

Изабране теме из здравствене његе у

оториноларингологији

Катедра за офталмологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за офталмологију

Проф. др Милка Мавија

28.03.2023.

milka.mavija@med.unibl.org

Офталмологија

Здравствена њега у офталмологији

Изабране теме из здравствене његе у офталмологији

Катедра за оралну хирургију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за оралну хирургију

Доц. др Саша Марин

23.09.2025.

sasa.marin@med.unibl.org

Анестезиологија у денталној медицини

Имплантологија

Орална хирургија

Ендодонтска хирургију

Орална хирургија са стоматолошком анестезијом

Катедра за психијатрију

Катедра за психијатрију

Проф. др Мира Спремо

28.03.2023.

mira.spremo@med.unibl.org

Ментално здравље у заједници

Психијатрија

Ментално здравље

Здравствена њега психијатријских болесника и психијатрија

Ментално здравље у заједници

Ментално здравље и здравствена њега

психијатријских болесника

Катедра за патолошку анатомију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за патолошку анатомију

Проф. др Радослав Гајанин

28.03.2023.

radoslav.gajanin@med.unibl.org

Општа и орална патологија

Онколошка патологија

Патолошка анатомија

Патологија

Клиничка цитологија

Лабораторијске хистопатолошке методе

Катедра за педијатрију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за педијатрију

Проф.др Јелица Предојевић Самарџић

28.03.2023.

jelica.predojevic.samardzic@med.unibl.org

Неонатологија

Педијатрија

Здравље младих

Педијатрија | Њега здравог и болесног дјетета са посебим освртом на новорођенче

Физиологија и патаологија новорођенчета | Њега и надзор новорођенчета

Здравствена њега у педијатрији и педијатрија

Педијатрија

Здравствена њега дјеце и адолесцената и педијатрија

Катедра за пародонтологију и оралну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за пародонтологију и оралну медицину

Проф. др Наташа Тртић

23.12.2024.

natasa.trtic@med.unibl.org

Естетска пародонтална хирургија

Клиничка пародонтологија

Комплексна терапија обољења пародонцијума

Орална медицина

Основи пародонтологије

Орална хигијена

Пушење и орално здравље

Пацијенти ризика

Комплексна терапија обољења пародонцијума

Орална хигијена

Пародонтологија

Пацијенти ризика

Катедра за породичну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за породичну медицину

Проф. др Гордана Тешановић

28.03.2023.

gordana.tesanovic@med.unibl.org

Породична медицина

Њега у примарној здравственој заштити, породици и заједници

Катедра за патолошку физиологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за патолошку физиологију

Проф. др Нела Рашета Симовић

28.03.2023.

nela.raseta@med.unibl.org

Патолошка физиологија

Биохемијски тестови у патофизиологији

Патолошка физиологија

Одабрана поглавља из патолошке физиологије

Патофизиологија

Катедра за радиологију и нуклеарну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за радиологију и нуклеарну медицину

Проф. др Саша Вујновић

 

23.12.2024.

 

sasa.vujnovic@med.unibl.org

Основи денталне радиологије

Радиологија и нуклеарна медицина

Радиологија

Методе и технологија дијагностичке радиологије засноване на доказима

Аквизиција и процесирање слике

Васкуларна интервентна радиологије

Позитронска емисиона томографија

Радиолошка анатомија

Радионуклидна терапија

Радиолошка патологија

Радиографске технике 1

Радиографске технике 2

Ултразвучна дијагностика

Увод у нуклеарно медицинске апарате

Увод у радиолошке апарате

Јонизујуће зрачење и заштита

Најновије технике у детекцији зрачења

Контрастна средства

Компјутерска томографија

Магнетна резонанција

Неваскуларна интервентна радиологија

Катедра за радиолошку технологију

Катедра за радиолошку технологију

Проф. др Горан Марошевић

 

24.02.2026.

goran.marosevic@med.unibl.org

Интегрисани уређаји у дијагностици заснованој на доказима

Методологија научног истраживања у здравственим наукама

Менаџмент промјена и управљање квалитетом

Методе и технологија интервентне радиологије

засноване на доказима

Методе и технологија радиотерапије заснована на доказима

Обрада дигиталних радиолошких снимака

Обрада података научних студија у здравственим наукама

Промоција здравља и превенција болести

Стереотаксијска радиотерапија и радиохирургија

Основе радиологије

Радиобиологија

Заштита од зрачења

Контрола квалитета у радијацијској технологији

Методологија научно-истраживачког рада

Педагогија и менторски процес у радиолошкој

технологији

Планирање у радиотерапији

Радијацијска онкологија

Радиотерапијски апарати

Радиофармација

Увод у науку и научно писање

Основе радиологије

Катедра за сестринство

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за сестринство

 Доц. др Наташа Пилиповић-Броћета

 

24.02.2026.

natasa.pilipovic.broceta@gmail.com

Дуготрајна њега болесника

Едукацијски и менторски процес у здравственој њези

Јавноздравствени приступ превенцији насиља и повреда код дјеце и омладине

Напредна здравствена њега и интерпрофесионална пракса

Публиковање стручног и научног истраживачког рада

Управљање здравственим тимовима

Комуникација у здравственој њези

Мултидисциплинарна здравстена њега

Организација и менаџмент здравственој њези

Промоција здравља

Сестринство у заједници

Увод у здравствену његу

Здравствена њега старих

Научноистраживачки рад у здравственој њези

Палијативна њега         

Комуникацијске вјештине

Вјештина комуницирања у здравству

Организација и менаџмент у здравству

Увод у медицину и здравствену његу

Асистирање код ендоскопских процедура

Здравствена њега у процесу рехабилитација

Здравствена њега старих и геронтологија

Комуникација у здравственој њези

Увод у здравствену његу

Комуникологија

Основе здравствене његе у физиотерапији

Катедра за судску медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за судску медицину

Проф. др Жељко Каран

28.03.2023.

zeljko.karan@med.unibl.org

Форензичка медицина и медицинско право

Судска медицина

Лабораторијске методе у форензичкој медицини

Катедра за стоматолошку протетику

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за стоматолошку протетику

 

Проф. др Сања Гњато

 

23.12.2024.

 

sanja.gnjato@med.unibl.org

Гнатологија

Дентална морфологија

Особе са посебним потребама у денталноj медицини

Дентални материјали

Дентална протетика претклиника

Естетика у денталној медицини

Примјена рачунаских технологија у денталној

медицини

Фиксна протетика

Гнатологија

Естетика у стоматологији

Истраживања материјала у стоматологији

Компјутеризована стоматологија

Стоматолошки материјали

Стоматолошка протетика – клиника (мобилна)

Стоматолошка протетика – клиника (фиксна)

Стоматолошка протетика – претклиника

Катедра за токсикологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за токсикологију

Проф. др Биљана Антонијевић

 

24.02.2026.

biljana.antonijevic@pharmacy.bg.ac.rs

Истраживање и развој лијекова

Метаболизам лијекова и отрова

Токсикологија

Токсикологија са аналитиком

Клиничко – токсиколошке анализе

Катедра за ургентну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за ургентну медицину

Проф. др Нада Бањац

28.10.2025.

hitnanac@domzdravljabanjaluka.com

Прва помоћ

Клиничка пракса 1

Клиничка пракса 2

Клиничка пракса 1 – њега болесника

Клиничка пракса 2 – прва помоћ

Ургентна медицина и хитна стања у лабораторијској медицини

Основе ургентне медицине

Катедра за физиологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за физиологију

Проф. др Амела Матавуљ

28.03.2023.

amela.matavulj@med.unibl.org

Општа и орална физиологија

Медицинска физиологија

Физиологија физичке активности

Општа и орална физиологија

Физиологија

Изборна истраживачка метода

Увод у науку о лабораторијским животињама

Физиологија

Катедра за фармакогнозију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за фармакогнозију

Проф. др Силвана Петровић

28.03.2023.

silvana.petrovic@med.unibl.org

Фармакогнозија 1

Фармакогнозија 2

Фитотерапија

Практикум из фармакогнозије

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију

Проф. др Момир Миков

 

24.02.2026.

mikovmomir@gmail.com

Биолошка расположивост и еквивалентност лијекова

Клиничка фармација

Фармакокинетика

Клиничка фармакокинетика

 

Катедра за фармацеутску технологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за фармацеутску технологију

Доц. др Наташа Бубић Пајић

25.03.2025.

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

Фармацеутска технологија 1

Фармацеутска технологија 2

Фармацеутска технологија 3

Козметологија

Одабрана поглавља индустријске фармације

Основи фармацеутске биотехнологије

Савремени фармацеутски облици

 

Катедра за фармацеутску хемију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

 Катедра за фармацеутску хемију

Доц. др Жарко Гагић

zarko.gagic@med.unibl.org

Моделирање и синтеза фармаколошки активних супстанци

Дизајн лијекова

Одабрана поглавља фармацеутске хемије

Фармацеутска хемија 1

Фармацеутска хемија 2

Фармацеутска хемија 3

Катедра за хуману генетику

Катедра за хуману генетику

Проф. др Стојко Видовић

stojko.vidovic@med.unibl.org

Биологија ћелије II

Увод у експеримент и лабораторију

Хумана генетика

Молекуларна биологија у медицини

Биологија са генетиком

Биологија са хуманом генетиком

Молекуларна генетика

Основе хумане генетике

Биологија ћелије са хуманом генетиком

Технике молекуларне биологије у медицини

Цитогенетика

Катедра за хистологију и ембриологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за хистологију и ембриологију

Проф. др Весна Љубојевић

vesna.ljubojevic@med.unibl.org

Хистологија и ембриологија

Хистолошке методе

Ћелијске и ткивне културе

Катедра за хирургију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за хирургију

Проф. др Милан Симатовић

milan.simatovic@med.unibl.org

Индивидуални изборни предмет

Хирургија

Општа хирургија

Здравствена њега хируршких болесника

Здравствена њега у кризним ситуацијама

Здравствена њега хируршких болесника и хирургија

Хирургија са ортопедијом и трауматологијом

Минимална инвазивна хирургија

Здравствена њега у кризним ситуацијама и

катастрофама

Катедра за интезивну медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за интезивну медицину

Проф. др Пеђа Ковачевић

 

24.02.2026.

pedja.kovacevic@med.unibl.org

Основе анестезије и реанимације

Мултидисциплинарна здравствена њега

Здравствена њега у јединици интензивног лијечења

Палијативна њега

Катедра за медицинско лабораторијску дијагностику

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за медицинско лабораторијску дијагностику

Доц. др Боса Мирјанић Азарић

 

24.02.2026.

 bosa.mirjanic@med.unibl.org

Биохемијски маркери пренаталног и неонаталног скрининга

Лабораторијска дијагностика болести централног нервног система

Биохемијска лабораторијска дијагностика малигних тумора

Контрола квалитета рада у лабораторијској

медицини

Лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе

Лабораторијска дијагностика у реуматологији

Лабораторијска ендокринологија

Лабораторијска пракса

Научноистраживачки рад

Организација и менаџмент у лабораторијској

медицини

Рад са биолошким узорцима

Хематологија са лабораторијским техникама

Катедра за санитарно инжењерство

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за санитарно инжењерство

Доц. др Боса Мирјанић Азарић

 

24.02.2026.

bosa.mirjanic@med.unibl.org

Дезинфекција, дезинсекција и  дератизација

Инспекцијски надзор

Медицински отпад

Општа и санитарна хемија

Писање, управљање и имплементација пројеката

Санитарно инжењерство у ванредним условима

Стручна пракса 1

Стручна пракса 2

Стручна пракса 3

Стручна пракса 4

Увод у науку

Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство

Доц. др Ванда Марковић Пековић

 

24.02.2026

vanda.markovic-pekovic@med.unibl.org

Етика и деонтологија у фармацији

Историја фармације

Организација фармацеутске дјелатности

Увод у фармацију

Фармацеутска етика и деонтологија

Фармакоепидемиологија и фармакоекономика

Фармацеутска пракса са вјештинама комуникације

Фармакотерапија

Катедра за трансфузијску медицину

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за трансфузијску медицину

Доц. др Гордана Гузијан

 

24.02.2026.

gordanaguzijan@yahoo.com

Трансфузиологија

Основи трансфузиологије

Основи трансфузијске медицине и трансплантације

Катедра за физиотерапију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за физиотерапију

Доц. др Оливера Пилиповић Спасојевић

 

24.02.2026.

olivera.spasojevic@med.unibl.org

Кинезиологија

Кинезиологија са кинезиометријом

Клиничка кинезитерапија

Менаџмент у здравству и организација рада у

физиотерапији

Методе процјене у физиотерапији

Моторно учење

Научноистраживачки рад у физиотерапији

Општа и клиничка кинезитерапија

Примијењена истраживања у кинезитерапији,

физикалној терапији и ергономији

Превенција тјелесних деформитета

Специјалне технике у физиотерапији

Физиотерапија у гинекологији и акушерству

Физиотерапија у кардиологији, пулмологији и

реуматологији

Физиотерапија у педијатрији

Физиотерапија спортских повреда

Физиотерапија у хирургији, ортопедији и

трауматологији

Катедра за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију

Проф. др Свјетлана Стоисављевић Шатара

 

 

28.03.2023

svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org

Анализа научних публикација

Етика у научноистраживачком раду и публиковању

Методологија научноистраживачког рада и

публиковања у медицини I

Методологија научноистраживачког рада и

публиковања у медицини II

Принципи ГЦП/ГЛП

Писање и менаџмент истраживачког пројекта и студија

Етика у научноистраживачком раду и публиковању

Писање и менаџмент истраживачког пројекта

Увод у науку

Дентална фармакологија

Клиничка токсикологија

Клиничка фармакологија

Наука и медицина

Национална политика лијекова

Наука у медицини

Фармакологија и фармакотерапија

Фармакологија 1

Фармакологија 2

Фармакотерапија

Фармакологија

Фармакологија са токсикологијом

Клиничка фармакологија

Основе фармакологије и токсикологије

Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

КАТЕДРЕ

 ШЕФОВИ КАТЕДРИ

ИМЕЈЛ АДРЕСЕ

ПРЕДМЕТИ

Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Доц. др Татјана Ножица Радуловић

 

 

28.03.2023.

tatjana.nozica@med.unibl.org

Физикална медицина

Физикална медицина и рехабилитација у

реуматологији

Здравствена њега у процесу рехабилитације

Социјална интеграција особа са онеспособљењем

Медицина бола

Балнеоклиматологија

Медицинска рехабилитација 1

Медицинска рехабилитација 2

Ортотика и протетика

Основе фармакологије и токсикологије

Рехабилитација спортских повреда

Терапија бола

Физикални агенси и примјена у физиотерапији