DEKANAT

DEKAN

Проф. Др Ранко Шкрбић
  • Telefon: +387 51 234 101
  • E-pošta: ranko.skrbic@med.unibl.org

PRODEKAN ZA NASTAVU

Проф. Др Ненад Понорац
  • Telefon: +387 51 234 135
  • E-pošta: nenad.ponorac@med.unibl.org

PRODEKAN ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Проф. Др Зоран Вујковић
  • Telefon: +387 51 234 103
  • E-pošta: vujkoviczoran@gmail.com

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

Проф. Др Лана Нежић
  • Telefon: +387 51 234 103
  • E-pošta: lana.nezic@med.unibl.org

RUKOVODILAC CENTRA ZA SPECIJALIZACIJE I KONTINUIRANU EDUKACIJU

Проф. Др Душко Вулић
  • Telefon: +387 65 641 983
  • E-pošta: dusko.vulic@med.unibl.org