ДИПЛОМСКИ СТУДИЈИ (I ЦИКЛУС)

MEДИЦИНА

О студијском програму

Дипломске академске студије (инегрисани студиј) Медицине траје 6 академских година. Настава се састоји из основне наставе и изборних предмета. Изводи се кроз 44 обавезна предмета, изборних предмета и дипломског рада. Студент који заврши овај циклус студија добија академско звање ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 360 ЕCTS. На првим годинама студија изучавају се базични биомедицински предмети како би се научила структура, организација и функција органа, органских система и човјека што омогућава да студент лакше уђе у свијет клиничке медицине. Наставни процес предвиђа: предавања, велики број обавезних вјежби, семинара и консултација.

Преузми:

План и програм:

РБ

Предмет

Семестар I

Семестар II

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

01.

Анатомија

4 + 5

4 + 6

285

265

550

22

02.

Хистологија и ембриологија

2 + 4

2 + 4

180

170

350

14

03.

Биологија ћелије и хумана генетика

2 + 2

2+2

120

80

200

8

04.

Медицинска физика

2 + 1

 

45

30

75

3

05.

Медицина и друштво (медицинска етика и социјална медицина)

2+1

 

45

30

75

3

06.

Прва помоћ

 

2 + 2

60

40

100

4

07.

Енглески језик

 

1 + 1

30

20

50

2

08.

Изборни предмет I

1 + 1

 

30

20

50

2

09.

Изборни предмет II

 

1 + 1

30

20

50

2

Недељно оптерећење

27

28

825

690

1515

60

Укупно часова активне наставе

Укупно ЕЦТС

 

 

 

Изборни предмет I

Изборни предмет II

       1.            Физички принципи савремених медицинских техника

       2.            Физичке основе биолошких процеса на молекуларном нивоу

       3.            Екотоксикологија

       4.            Увод у медицину

       1.            Молекуларна биологија и медицина

       2.            Прва помоћ у области трауме

       3.            Виртуелна анатомија централног нервог система и периферног нервног система

       4.            Хистолошке методе

       5.            Хемија у медицини

 

 

РБ

Предмет

Семестар III

Семестар IV

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

10.

Медицинска физиологија

4 + 4

5 + 4

255

245

500

20

11.

Медицинска биохемија и хемија

3 + 3

3 + 4

195

130

325

13

12.

Медицинска микробиологија и имунилогија

3 + 3

3 + 4

195

180

375

15

13.

Клиничка пракса I

1 + 1

1 + 1

60

40

100

4

14.

Медицинска статистика

2 + 2

 

60

40

100

4

15.

Изборни предмет III

1 + 1

 

30

20

50

2

16.

Изборни предмет IV

 

1 + 1

30

20

50

2

Недељно оптерећење

28

27

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

825

705

1530

 

Укупно ЕЦТС

 

 

60

 

Изборни предмет III

Изборни предмет IV

       1.            Основе лабораторијских техника у изучавању протеина

       2.            Историја медицине I

       3.            Физиологија старења и позитиван допринос здравом старењу

       4.            Енглески језик

       5.            Други страни језик

       1.            Биохемија слободних радикала

       2.            Основиe класификације и процјене бола

       3.            Физиологија физичкe активности

       4.            Други страни језик

 

 

РБ

Предмет

Семестар V

Семестар VI

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

17.

Патолошка анатомија

5 + 3

4 + 3

225

200

425

17

18.

Патолошка физиологија

2 + 3

3 + 3

165

160

325

13

19.

Фармакологија са токсикологијом

3 + 2

3 + 2

150

150

300

12

20.

Наука у медицини

1 + 1

 

30

20

50

2

21.

Медицински енглески

1 + 1

 

30

20

50

2

22.

Епидемиологија

2 + 1

 

45

30

75

3

23.

Клиничка пропедевтика

 

2 + 5

105

70

175

7

24.

Изборни предмет V

1 + 1

 

30

20

50

2

25.

Изборни предмет VI

 

1 + 1

30

20

50

2

Недељно оптерећење

27

27

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

810

690

1500

 

Укупно ЕЦТС

 

 

60

 

Изборни предмет V

Изборни предмет VI

       1.            Сигурна примјена лијекова у трудноћи и дојењу

       2.            Јавно здравље

       3.            Историја медицине II

       4.            Дијагностичке методе у патологији

1.         Национална политика лијекова

2.         Примјењена епидемиологија

3.         Патофизиологија старења

4.          Онколошка патологија

 

 

РБ

Предмет

Семестар VII

Семестар VIII

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

26.

Интерна медицина

5 + 7

5 + 8

375

300

675

27

27.

Инфективне болести

1 + 2

1 + 2

90

60

150

6

28.

Неурологија

1 + 1

2 + 2

90

60

150

6

29.

Психијатрија

1 + 1

1 + 2

75

50

125

5

30.

Дерматовенерологија

2 + 2

 

60

40

100

4

31.

Радиологија

2 + 2

 

60

40

100

4

32.

Клиничка микробиологија

 

1 + 1

30

20

50

2

33.

Нуклеарна медицина

 

1 + 1

30

20

50

2

34.

Изборни предмет VII

1 + 1

 

30

20

50

2

35.

Изборни предмет VIII

 

1 + 1

30

20

50

2

36.

Обавезе у настави:

Клиничка пракса интерна медицина

 

Радиологија

 

 

90

 

 

60

 

 

 

Недељно оптерећење

29

29

 

630

1650

 

Укупно часова активне наставе

1020

 

Укупно ЕЦТС

 

 

60

 

Изборни предмет VII

Изборни предмет VIII

       1.            Ултразвучна дијагностика

       2.            Преглед болесника са срчаним манама

       3.            Дијагностичко терапијске новине у неурологији

       4.            Инфективне болести и биолошки механизми

       5.            Јавно здравље

       1.            Ментално здравље у заједници

       2.            Пандемија у инфектологији

       3.            Савремени  ставови у дијагностици и терапији шећерне болести

       4.            Абдоминална радиологија

       5.            Ургентна стања у неурологији

 

РБ

Предмет

Семестар IX

Семестар X

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

37.

Хирургија

4 + 6

5 + 8

345

230

575

23

38.

Педијатрија

3 + 3

3 + 3

180

120

300

12

39.

Гинекологија и акушерство

2 + 3

2 + 4

165

110

275

11

40.

Социјална медицина

1 + 1

 

30

20

50

2

41.

Хигијена са медицинском екологијом

2 + 1

 

45

30

75

3

42.

Физикална медицина и рехабилитација

 

2 + 1

45

30

75

3

43.

Клиничка биохемија

1 + 1

 

30

20

50

2

44.

Изборни предмет IX

1 + 1

 

30

20

50

2

45.

Изборни предмет X

 

1 + 1

30

20

50

2

46.

Обавезе у настави:

Клиничка пракса хирургија

Клиничка биохемија

 

 

90

60

 

 

 

Недељно оптерећење

30

30

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

1050

600

1650

 

Укупно ЕЦТС

 

 

60

 

Изборни предмет IX

Изборни предмет X

       1.            Акутна и ургентна стања у гинекологији, акушерству и перинатологији

       2.            Клиничка токсикологија

       3.            Механичка вентилација

       4.            Транспорт критично обољелих

       1.            Исхрана и здравље

       2.            Ријетке болести дјечије  доби

       3.            Траума у хирургији

       4.            Минимална инвазивна хирургија

       5.            Максилофацијaлнa хирургија

 

РБ

Предмет

Семестар XI

Семестар XII

Број часова

СРС

УФС

ЕЦТС

47.

Офталмологија

2 + 2

 

60

40

100

4

48.

Оториноларингологија

2 + 2

 

60

40

100

4

49.

Интензивна медицина

1 + 1

 

30

20

50

2

50.

Породична медицина

4 + 4

 

120

80

200

8

51.

Медицина рада

1 + 1

 

30

20

50

2

52.

Судска медицина

2 + 1

 

45

30

75

3

53.

Онкологија

2 + 2

 

60

40

100

4

54.

Клиничка фармакологија

1 + 2

 

45

30

75

3

55.

Ургентна медицина

1 + 2

 

45

30

75

3

56.

Геријатрија и палијативна њега

2 + 1

 

45

30

75

3

57.

Клинички стаж

Хирургија

 

XII

100

 

 

4

Интерна медицина

100

 

 

4

Педијатрија

50

 

 

2

Гинекологија и акушерство

50

 

 

2

Ургентна медицина

50

 

 

2

Породична медицина

100

 

 

4

58.

Дипломски рад

 

XII

150

 

 

6

Недељно оптерећење

36

 

1140

 

 

 

Укупно часова активне наставе

 

 

 

Укупно ЕЦТС

 

 

60

 

СРС- самостални рад студента

УФС- укупан фонд сати

 

Укупно часова активне наставе: 5670

Укупно ЕЦТС: 360

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

О студијском програму

Дипломске академске студије (инегрисани студиј) Дентална медицина траје 6 академских година, а настава се састоји из основне и изборне наставе. Студијски програм денталне медицине образује излазни профил ДОКТОР ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНА –  360 ЕCTS. У првим семестрима је предвиђено да студенти стичу знања из базичних природних наука (које су од значаја за студије денталне медицине) и базичних медицинских наука, а на вишим годинама настава је оријентисана ка стручним и стручно-апликативним предметима денталне медицине. У ХI и ХII семестру предвиђена је стручна пракса, кроз блоковску наставу, неопходна за будући професионални рад те израда завршног рада.

Назив студијског програма: 

Дентална медицина

Факултет на коме се изводи студијски програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

Интегрисани студиј

Обим студија изражен ЕЦТС бодовима:

360 ECTS

Врста студија:

Интегрисани студиј денталне медицине (I и II циклус)

Назив дипломе (звање): 

Доктор денталне медицине

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редовне студије, у сједишту, у трајању од XII  (дванаест) семестара

Научна област: 

Медицинске и здравствене науке

Научно поље:

Стоматологија 

Напомена: према новом плану и програму назив прелази у Дентална медицина

Уже научне области:

Болести зуба, Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Дјечја и превентивна стоматологија, Орална хирургија,  Ортопедија вилица и Максилофацијална хирургија. 

Напомена: према новом плану и програму једна ужа научна област- Дентална, хируршка и орална медицина

Циљеви студијског програма 

Основни циљ интегрисаног студија денталне медицине је да студентима пружи неопходна теоријска знања и вјештине, као и задовољавајући ниво практичног искуства за будућу професионалну дјелатност. Своју дјелатност доктори денталне медицине реализују кроз: 

примарни, секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите и денталне медицине,  

образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научних области денталне медицине и сродних дјелатности.  

У оквиру интегрисаног студија денталне медицине студентима се омогућава да учествују у истраживачким пројектима. Студенти се упознају са основним методама научног истраживања, статистичким, епидемиолошким, молекуларним и генетским.  Такође, интегрисане студије пружају студентима адекватно фундаменатално знање за наставак образовања на студијама трећег циклуса. 

Факултет перманентно ради на осигурању квалитета студија и подизању компетенција доктора денталне медицине који дипломирају на студијском програму денталне медицине како би могли одговорити захтјевима струке и тржишта уопштено.  Факултет има обавезу према професији и друштву да кроз основна и примијењена истраживања учествује у генерисању нових знања о лијечењу обољења усне дупље, о лијековима и њиховој примјени у терапији, новим превентивним програмима и сугестијама ради лакше имплементације истих. Континуирана едукација омогућава докторима денталне медицине стални професионални развој и унапређење. На основу општих циљева, доктори денталне медицине треба да се континуирано едукују и усавршавају професионална знања, на тај начин ће обезбиједити унапређивање професионалних вјештина. 

Услови за упис на студијски програм 

Студијском програму интегрисаног студија денталне медицине имају приступ сва лица која су завршила четворогодишњу средњу школу у Републици Српској, Брчко Дистрикту и Федерацији Босне и Херцеговини, као и лица која су средњу школу завршила у иностранству.  

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа.  

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб страници Универзитета.

План студијског програма

ПРВА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

I  

II  

семестар 

семестар

ЕCTS

П 

В П 

Укупно 

часова 

В 

годишње

1. 

АНАТОМИЈА 

2

4 180 

15

2.

ОПШТА И ОРАЛНА ХИСТОЛОГИЈА И 

ЕМБРИОЛОГИЈА 

2

2 120 

10

3. 

БИОФИЗИКА 

45 

4

4. 

ХУМАНА ГЕНЕТИКА 

60 

5

5. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

60 

4

6. 

ХЕМИЈА 

30 

4

7. 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

 

0 15 

1

8. 

ОПШТА И ОРАЛНА БИОХЕМИЈА 

 

2 75 

7

9. 

ДЕНТАЛНА MOРФОЛОГИЈА 

 

2 45 

4

10. 

ОРАЛНА ХИГИЈЕНА 

 

2 45 

3

Изборни предмети

11. 

Изборни предмет 1 

30 

2

12. 

Изборни предмет 2 

 

0 15 

1

Број часова седмично 

12 

11 13 

12

Укупно свега 

23 25 720 

60

Број испита 

5 7

Број испита годишње 

12

 

Изборни предмет 1

а) ПРВА ПOМОЋ

б) ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

Изборни предмет 2

а) УВОД У НАУКУ

б) УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ

ДРУГА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

III  

 IV 

семестар 

семестар

ЕCTS

П 

В П 

Укупно 

часова 

В 

годишње

13. 

ОПШТА И ОРАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 

2

2 150 

12

14. 

ОПШТА И ОРАЛНА ПАТОЛОГИЈА 

1

2 105 

9

15. 

МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА 

90 

8

16. 

ГНАТОЛОГИЈА 

45 

5

17.

ОСНОВИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЈАВНО ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ 

75 

6

18. 

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА 

 

3 105 

8

19. 

ДЕНТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

0 45 

6

20. 

ВЈЕШТИНА КОМУНИЦИРАЊА 

 

0 30 

2

Изборни предмети

21. 

Изборни предмет 3 

30 

2

22. 

Изборни предмет 4 

 

1 30 

2

Број часова седмично 

13 

11 15 

8

Укупно свега 

24 23 705 

60

Број испита 

4 6

Број испита годишње 

10

 

Изборни предмет 3

а) СПЕЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

б) МЕНАЏМЕНТ У ДЕНТАЛНПЈ МЕДИЦИНИ

в) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2

Изборни предмет 4

а) ИСХРАНА И ОРАЛНА ОБОЉЕЊА

б) БИОСТАТИСТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

В) НАНOМАТЕРИЈАЛИ

ТРЕЋА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

V семестар 

VI семестар

ЕCTS

П 

В П 

Укупно 

часова 

В 

годишње

23. 

ДЕНТАЛНА ПРОТЕТИКА ПРЕТКЛИНИКА 

3

3 120 

9

24. 

БОЛЕСТИ ЗУБА ПРЕТКЛИНИКА 

2

2 90 

8

25. 

ДЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА 

1

1 75 

6

26. 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА ПЕДИЈАТРИЈОМ 

105 

9

27. 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 

30 

3

28. 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА 

30 

2

29. 

ОСНОВИ ДЕНТАЛНЕ РАДИОЛОГИЈЕ 

 

2 60 

5

30. 

ОПШТА ХИРУРГИЈА 

 

3 90 

8

31. 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ 

 

2 60 

5

32. 

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ 

 

2 45 

3

Изборни предмети

33. 

Изборни предмет 5 

30 

2

34. 

Изборни предмет 6 

 

0 15 

1

Број часова седмично 

10 

13 12 

15

Укупно свега 

23 27 795 

60

Број испита 

4 8

Број испита годишње 

12

 

Изборни предмет 5

а) ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

б) ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

Изборни предмет 6

а) ПУШЕЊЕ И ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ

б) СТОМАТОЛШКА ЗАЩТИТА У ЗАЈЕДНИЦИ

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

VII 

VIII  

семестар 

семестар

ЕCTS

П 

В П 

ВУкупно часова годишње

35.

РЕСТАУРАТИВНА ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА 

6

3 165 

12

36. 

МОБИЛНА ПРОТЕТИКА 

6

6 210 

14

37. 

ОРАЛНА МЕДИЦИНА 

2

2 105 

8

38. 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 

3

3 150 

10

39. 

ПРОФИЛАКСА ОРАЛНИХ ОБОЉЕЊА 

45 

5

40. 

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

30 

2

41. 

ПРЕТКЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 

 

2 45 

5

Изборни предмети

42. 

Изборни предмет 7 

30 

2

43. 

Изборни предмет 8 

 

1 30 

2

Број часова седмично 

21

17

Укупно свега 

29 25 810 

60

Број испита 

3 6

Број испита годишње 

9

 

Изборни предмет 7

а) КЛИНИШКА ИСТРАЖИВАЊА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

б) ПАЦИЈЕНТИ РИЗИКА

Изборни предмет 8

а) РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕЩКО ОЩТЕЋЕНИХ ЗУБА

б) ПРИМЈЕНА РАЧУНАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

ПЕТА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

IX  

 X  

семестар 

семестар

ЕCTS

П 

В П 

Укупно 

часова 

В 

годишње

44. 

ДЈЕЧИЈА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

3

3 150 

10

45. 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 

6

6 210 

14

46. 

ОСНОВИ ПАРОДОНТОЛОГИЈЕ 

3

3 12О 

10

47. 

КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 

5

4 165 

12

48. 

ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

60 

5

49. 

ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА-ПРЕТКЛИНИКА 

 

3 60 

6

Изборни предмети

50. 

Изборни предмет 9 

30 

2

51. 

Изборни предмет 10 

 

0 15 

1

Број часова седмично 

20

19

Укупно свега 

28 27 810 

60

Број испита 

2 6

Број испита годишње 

8

 

Изборни предмет 9

а) ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЈА

б) ПОВРЕДЕ УСТА И ЗУБА КОД ДЈЕЦЕ

В) ГЕРОСТОМАТОЛОГИЈА

Изборни предмет 10

а) ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА У ДЕНТАЛНПЈ МЕДИЦИНИ

б) ЕСТЕТИКА У ДЕНТАЛНОЈ МЕДИЦИНИ

В) КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЈА ОБОЉЕЊА ПАРОДОНЦИЈУМА

ШЕСТА ГОДИНА

Обавезни предмети

Р.Б. 

Предмет

XI  

XII 

семестар 

семестар

ЕCTS

П 

В П 

Укупно 

часова 

В 

годишње

52. 

БЛОК: РЕСТАУРАТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

3

3 180 

13

53. 

КЛИНИЧКА ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА 

3

3 150 

8

54. 

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 

2

2 120 

8

55. 

КЛИНИЧКА ПАРОДОНТОЛОГИЈА 

30 

4

56. 

УРГЕНТНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

45 

4

57. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА 

45 

2

58.

ФОРЕНЗИЧКА МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКО ПРАВО 

 

1 45 

2

59. 

БЛОК: ПЕДОДОНЦИЈА 

 

3 90 

7

60. 

ЗАВРШНИ РАД

     

10

Изборни предмети

61. 

Изборни предмет 11 

30 

2

Број часова седмично 

11 

14 12 

12

Укупно свега 

25 25 735 

60

Број испита 

4 5

Број испита годишње 

9

 

Изборни предмет 11

а) КЛИНИШКА ФАРМАКОЛОГИЈА

б) ЕСТЕТСКА ПАРОДЕНТАЛНА ХИРУРГИЈА

ц) ПРЕТХИРУРЩКА ОРТОДОНТСКА ТЕРАПИЈА

е) ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОРТОДПНЦИЈА

ф) МАЩИНСКА ЕНДОДОНЦИЈА

 

Преузми:

ФАРМАЦИЈА

О студијском програму

Дипломске академске студије (инегрисани студиј) Фармација траје 5 академских година, а настава се састоји из основне и изборне наставе. Студијски програм фармација образује излазни профил МАСТЕР ФАРМАЦИЈЕ- 300 ЕЦТС. У прва 4 семестра је предвиђено да студенти стичу знања из базичних природних наука (које су од значаја за студије фармације) и базичних медицинских наука, а на вишим годинама настава је оријентисана ка фармацеутским стручним предметима, стручно-апликативним предметима и предметима из области социјалне фармације. IX и Х семестру предвиђена је израда завршног рада и стручна студентска пракса, неопходна за будући професионални рад студента.

Назив студијског програма: 

Фармација

Факултет на коме се изводи  

студијски програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се  изводи студијски програм:

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

5 + 0 + 3

Обим студија изражен ECTS  бодовима:

300 ECTS

Врста студија: 

Интегрисани студиј фармaције

Назив дипломе (звање): 

Мастер фармације

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редовне студије, у сједишту, у трајању од X  (десет) семестара

Научна област: 

Медицинске и здравствене науке

Научно поље: 

Фармација

Уже научнe области:

– Броматологија 

– Фармацеутска хемија 

– Фармацеутска технологија и козметологија – Фармакогнозија 

– Фармакокинетика и клиничка фармација – Социјална фармација и фармацеутска пракса – Токсиколошка хемија

Циљеви студијског програма 

Основни циљ интегрисаног студија фармације је да студентима пружи неопходна  знања и вјештине, као и задовољавајући ниво практичног искуства за будућу  професионалну дјелатност. Своју дјелатност фармацеути реализују кроз: 

примарни, секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите,  привредне активности везане за производњу, промет и маркетинг лијекова и  других производа који се користе у заштити здравља,  

регулаторна тијела која доносе, спроводе и надзиру реализацију закона и  подзаконских прописа везано за фармацеутску дјелатност и здравствену заштиту,  образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научних области  фармације и сродних дјелатности.  

У оквиру интегрисаног студија фармације студентима се омогућава да учествују у  истраживачким пројектима. Такође, интегрисане студије пружају студентима адекватно  фундаменатално знање за наставак образовања на студијама трећег циклуса. 

Факултет перманентно ради на осигурању квалитета студија и подизању  компетенција мастерима фармације који дипломирају на студијском програму  Фармација како би могли одговорити захтјевима фармацеутске струке и тржишта  уопштено. Факултет има обавезу према фармацеутској професији и друштву да кроз  основна и примијењена истраживања учествује у генерисању нових знања о лијековима  и њиховој примјени у терапији, а нарочито у обезбјеђивању квалитета свих  фармацеутских дозираних облика и медицинских средстава, њихове ефикасности при  примјени и безбједности за пацијента. Континуирана едукација омогућава  фармацеутима стални професионални развој и унапријеђење. На основу општих  циљева, фармацеут треба да се континуирано едукује и усавршава професионална  знања, на тај начин ће обезбиједити унапређивање професионалних вјештина.

Услови за упис на студијски програм 

Студијском програму интегрисаног студија Фармације имају приступ сва лица  која су завршила четворогодишњу средњу школу у Републици Српској, Брчко  Дистрикту и Федерацији Босне и Херцеговини, као и лица која су средњу школу  завршила у иностранству.  

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у  иностранству подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и  културе Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у  Републици Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у  образовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник  Републике Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у  претходном образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија  утврђених Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на  приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија  доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог  Вијећа факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на web страници Универзитета. 

План студијског програма

ПРВА ГОДИНА

Обавезни предмети

Предмет 

I семестар 

ECTS 

 

II семестар 

 

ECTS 

П 

С 

В 

П 

С 

В

1. Увод у фармацију 

15 

   

1

 

2. Математика 

30 

 

30 

5

 

3. Биологија са хуманом генетиком 

45 

 

30 

6

 

4. Физика 

60 

 

30 

7

 

5. Општа и неорганска хемија 

60 

 

45 

9

 

6. Енглески језик 

30 

 

2

 

7. Органска хемија 1 

 

45 

 

30 

6

8. Анатомија са хистологијом 

 

45 

 

30 

6

9. Ботаника 

 

45 

 

30 

6

10. Микробиологија 

 

60 

 

30 

7

11. Аналитичка хемија 1 

 

30 

 

30 

5

 

Број часова 

240 

 

135 

225 

 

150

 

Укупно часова 

375 

375

 

Укупно ECTS 

 

30 

30

Број испита 

6 5

Број испита годишње 

11

ДРУГА ГОДИНА

Обавезни предмети

Предмет 

III семестар 

ECTS 

 

IV семестар 

 

ECTS 

П 

С 

В 

П 

С 

В

1. Физиологија 

60 

 

30 

8

 

2. Аналитичка хемија 2 

30 

 

45 

6

 

3. Органска хемија 2 

45 

 

45 

7

 

4. Физичка хемија 

45 

 

45 

7

 

5. Статистика у фармацији 

15 

 

15 

2

 

6. Патолошка физиологија 

 

30 

 

30 

5

7. Имунологија 

 

30 

 

15 

4

8. Општа фармацеутска биохемија 

 

45 

 

30 

6

9. Фармацеутска хемија 1 

 

45 

15 

15 

6

10. Инструменталне методе 

 

45 

 

45 

7

11. Изборни блок 1 (1/5) 

 

30*

   

2

 

Број часова 

195 

 

180 

225 

15 

135

 

Укупно часова 

375 

375

 

Укупно ECTS 

 

30 

30

Број испита 

6 5

Број испита годишње 

11

37 

Изборни блок 1 

П 

С 

В

1. Хемија раствора 

15 

 

15

2. Одабрана поглавља аналитичке хемије 

15 

15

 

3. Хемија хетероцикличних једињења 

15 

15

 

4. Одабрана поглавља микробиологије 

30

   

5. Практикум из ботанике 

15 

15

 

6. Молекуларна генетика 

30

   

ТРЕЋА ГОДИНА

Обавезни предмети

Предмет 

V семестар 

ECTS 

 

VI семестар 

 

ECTS 

П 

С 

В 

П 

С 

В

1. Фармакогнозија 1 

45 

 

30 

6

 

2. Фармацеутска хемија 2 

60 

15 

30 

9

 

3. Медицинска биохемија 

60 

 

30 

7

 

4. Броматологија 

45 

 

30 

6

 

5. Изборни блок 2 (1/3) 

30*

   

2

 

6. Фармакогнозија 2 

 

60 

 

30 

7

7. Фармацеутска хемија 3 

 

60 

15 

45 

10

8. Фармацеутска технологија 1 

 

60 

 

75 

11

9. Фармацеутска етика и деонтологија 

 

30 

   

2

 

Број часова 

240 

15 

120 

210 

15 

150

 

Укупно часова 

375 

375

 

Укупно ECTS 

 

30 

30

Број испита 

5 4

Број испита годишње 

9

Изборни блок 2 

П 

С 

В

1. Љековите биљке и животна средина 

30

   

2. Колоидна хемија 

15 

15

 

3. Слободни радикали и антиоксиданси – методе праћења оксидативног  стреса

30

   

4. Одабрана поглавља из патолошке физиологије 

30

   

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Обавезни предмети

Предмет 

VII семестар 

ECTS 

 

VIII семестар 

 

ECTS 

П 

С 

В 

П 

С 

В

1. Фармакологија 1 

60 

15 

15 

7

 

2. Фитотерапија 

30 

15 

 

4

 

3. Фармацеутска технологија 2 

45 

 

60 

9

 

4. Фармакокинетика 

45 

 

30 

6

 

5. Дијететика 

30 

 

30 

4

 

6. Фармакологија 2 

 

45 

 

15 

5

7. Фармакотерапија 

 

45 

15 

15 

6

8. Аналитика лијекова 

 

60 

15 

30 

9

9. Фармацеутска технологија 3 

 

45 

 

60 

8

10. Изборни блок 3 (1/7) 

 

30*

   

2

 

Број часова 

210 

30 

135 

225 

30 

120

 

Укупно часова 

375 

375

 

Укупно ECTS 

 

30 

30

Број испита 

5 5

38

Број испита годишње 

10

Изборни блок 3 

П 

С 

В

 

1. Фармацеутска инструментална анализа 

15 

15

   

2. Јавноздравствени значај правилне исхране 

15 

15

   

3. Практикум из броматологије 

   

30

 

4. Практикум из фармакогнозије 

 

15 

15

 

5. Одабрана поглавља фармацеутске хемије 

15 

15

   

6. Клиничка биохемија 

30

     

7. Медицинска средства 

15 

 

15

 

ПЕТА ГОДИНА

Обавезни предмети

Предмет 

IX семестар 

ECTS 

X семестар 

   

ECTS 

П 

С 

В 

ТН 

П 

С 

В 

ТН

1. Козметологија 

30 

 

30 

 

5

   

2. Токсикологија са аналитиком 

60 

 

30 

 

7

   

3. Организација фармацеутске  

дјелатности 

30 

     

2

   

4. Клиничка фармација 

30 

 

30 

 

5

   

5. Изборни блок 4 (1/9) 

30*

     

2

   

6. Завршни рад 

     

105 

9

   

7. Фармацеутска пракса са  

вјештинама комуникације 

   

45 

 

30 

 

5

8. Стручна студентска пракса 

         

300 

25

 

Број часова 

180 

 

90 

105 

45 

 

30 

300

 

Укупно часова 

375 

375

 

Укупно ECTS 

   

30 

 

30

Број испита 

6 2

Број испита годишње 

8

Изборни блок 4 

П 

С 

В

1. Здравствена исправност хране и предмета опште употребе 

15 

 

15

2. Дизајн лијекова 

15 

 

15

3. Савремени фармацеутски облици 

15 

15

 

4. Основи фармацеутске биотехнологије 

30

   

5. Спортска фармација 

15 

 

15

6. Клиничка фармакокинетика 

15 

 

15

7. Клиничко – токсиколошке анализе 

15 

 

15

8. Акутна тровања лијековима 

15 

 

15

9. Фармакоепидемиологија и фармакоекономика 

30

   

Преузми:

БАБИШТВО

О студијском програму

Дипломске академске студија Бабиштва трају академске 4 академске године и састоји се из основне и изборне наставе. Укупан број предмета на студијском програму са дипломским радом је 49 од тога број обавезних предмета је 44, број изборних предмета је 5 и дипломски рад. Студијски програм бабиштво образује излазни профил ДИПЛОМИРАНА БАБИЦА – 240 ЕЦТС. Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и клиничког оспособљавања из области бабиштва. Бабица је призната као одговоран и поуздан професионалац, који ради у партнерству са женама, пружа подршку, његу и савјет за вријеме трудноће, порођаја и бабина, самостално надзире порођај на своју властиту одговорност и проводи његу за новорођенче и дојенче. Та њега укључује превентивне мјере, промовисање природног порођаја, препознавање компликација код мајке и дјетета, приступ здравственој њези и другим облицима одговарајуће помоћи, те провођење хитних поступака у случају опасности.

Назив студијског програма: 

Бабиштво

Факултет на коме се изводи студијски програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS бодовима: 

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање): 

Дипломирана бабица – 240 ECTS

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј, у сједишту, у трајању од 8 (осам)  семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Бабиштво

Циљеви студијског програма 

Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и клиничког оспособљавања из области бабиштва. Захтјеви Секторске директиве «EU 2005/36 EG» у клиничком и практичном оспособљавању бабица подразумијевају  следеће:  

 • Едукација трудница укључујући и 100 пренаталних прегледа 
 • Њега породиље и вођење 40 жена у породу 
 • Студент/ица мора извести 40 порода.  
 • Активно учешће – асистира код порода затком. Уколико то није могуће због  помањкања таквих порода, може се учити на моделу. 
 • Извођење епизиотомије и асистирање код шивања епизиотомије и мањих  руптура. Увођење се треба састојати од теоретског знања и практичне обуке.  Уколико то није могуће, шивање се може учити на моделу. 
 • Њега и вођење 40 ризичних трудница, порода или породиља. 
 • Њега и надзор са прегледом најмање 100 породиља и здраве новорођенчади
 • Праћење и брига угрожене новорођенчади као што су пријевремено рођени,  пренесени и болесни. 
 • Њега жена код патолошких стања у гинекологији и акушерству 
 •  Увођење у здравствену његу и бабиштво на подручју медицине и хирургије  (теоријско знање и практичне вјештине)

Услови за упис на студијски програм 

Услови за упис су дефинисани Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета. Академски Студијски програм бабиштво на Медицинском факултету у Бањој Луци може уписати лице: 

које има завшену средњу школу у трајању од четири године, 

које положи квалификациони (пријемни) испит. 

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб-страници Универзитета.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БАБИШТВО

1. година – 1. семестар

Ред.бр 

.

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

1

Анатомија 

3(45) 

3(45)

     

70 

175 

1.

Ембриологија и развој фетуса 

1(15)

       

2

Увод у здравствену његу (бабишка  њега; процес зд.његе и документација;  дијагностичко-терапеутске процедуре)

3(45) 

   

2(30)  

2(30)* 

40 

80 

225 

1.

Комуникација у здравственој њези 

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

40 

75 

175 

1.

4

Репродуктивно здравље и етика  (опис:ембриологија, гинекологија и  различити радиолошки и други тестови  трудноће у свјетлу етике; етичке дилеме  у контексту репродуктивног здравља)

3(45) 

       

30 

75 

1.

Основи биофизике 

1(15) 

       

10 

25 

1.

Енглески језик 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

Укупно за први семестар:

14(210) 

5(75) 

– 

6(90) 

80 

295 

750 

30 

1.

25 (375) 

80 

295 

750 

30 

1.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); * – вјежбе у симулацијском центру; СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента); 

1. година – 2. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

Физиологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Биохемија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

9

Основи бактериологије, вирусологије  и паразитологије 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10

Јавно здравље (епидемиологија;  превенција инфекције и контрола  инфекције)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

2.

11 

Хигијена 

1(15) 

2(30) 

     

55 

100 

2.

12 

Основе хумане генетика 

2(30) 

 

1(15) 

   

55 

100 

2.

Укупно за други семестар:

13(195) 

9(135) 

1(15) 

2(30) 

– 

375 

750 

30 

2.

25 (375) 

– 

375 

750 

30 

2.

Укупно за прву годину: 

1500 часова 

60 

1. + 2.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БАБИШТВО

2. година – 3. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Укупан  

бр.часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

13 

Патологија 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

3.

14 

Фармакологија 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

15 

Патофизиологија 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

3.

16 

Основи трансфузиологије 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

17

Мултидисциплинарна здравстена  њега (ургентна стања; процјена  виталних параметара; реанимација)

2(30) 

   

2(30)* 

 

40 

100 

3.

18

Акушерство 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

3.

Здравствена њега у акушерству 

     

4(60)

Укупно трећи семестар

14(210) 

3(45) 

 

8(120) 

120 

255 

750 

30 

3.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

3.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); * – вјежбе у симулацијском центру; СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента); 

2. година – 4. семестар

Ред.бр 

.

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Укупан  

бр.часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

19 

Здравствена њега у инфектологији и  инфективне болести 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

4.

20

Гинекологија 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

4.

Здравствена њега у гинекологији 

     

4(60)

21

Здравствена њега хируршких  

болесника (здравствена њега хируршких  болесника; хирургија; асепса, антисепса)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

4.

22 

Основе анестезије и реанимације 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

23 

Здравствена статистика и  

информатика

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

4.

24 

Изборни предмет 1 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Укупно за четврти семестар:

11(165) 

2(30) 

 

12(180) 

120 

255 

750 

30 

4.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

4.

Укупно за другу годину: 

1500 часова 

60 

3. + 4.

Изборни предмет 1 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

1.1.

Асистирање код дијагностичких и терапијских  процедура у акушерству 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

1.2. 

Основе инструментирања у акушерству 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БАБИШТВО

3. година – 5. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљавање 

СРС 

Ук.број 

часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

25 

Полни одгој и планирање породице 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

 

40 

100 

5.

26 

Ментално здравље 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

5.

27 

Клиничка фармакологија (сигурна употреба лијекова и прописивање)

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28

Педијатрија 

4(60)

     

120 

85 

325 

13 

5. 

Њега здравог и болесног дјетета са посебим освртом на новорођенче

     

4(60)

29 

Социјално и здравствено законодавство (правна заштита мајке и дјетета)

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

30 

Изборни предмет 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Укупно за пети семестар:

12(180) 

– 

2(30) 

11(165) 

120 

255 

750 

30 

5.

25 (375) 

120 

255 

750 

30 

5.

Изборни предмет 2 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

2.1. 

Здравље младих 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2.2. 

Сексуално и репродуктивно здравље 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

31 

Трудноћа, пород, пуерперијум 

3(45) 

   

5(75) 

100 

30 

250 

10 

6.

32 

Ризична и патолошка трудноћа 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

6.

33 

Здравствена њега у пуерперијуму 

1(15) 

   

3(45) 

40 

50 

150 

6.

34 

Организација и менаџмент здравственој  њези

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

35 

Исхрана и дијететика (посебно у односу на жене, новорођенчад и мале бебе) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

36 

Изборни предмет 3: 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

Укупно за шести семестар:

8(120) 

– 

3(45) 

14(210) 

180 

195 

750 

30 

6.

25 (375) 

750 

30 

6.

Укупно за трећу годину: 

1500 часова 

60 

5. + 6.

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

 

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

С 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број  

ECTS 

Семестар

3.1. 

Здравствена њега у гинеколошкој онкологији 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2.

Здравствена њега трудница са  

прееклампсиом и еклампсиом

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

Легенда: П (предавање); С (семинар); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БАБИШТВО

4 година – 7. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

37

Њега у примарној здравственој  заштити, породици и заједници (са  посебним акцентом на труднице,  

породиље и новорођенчад)

3(45) 

   

3(45) 

120 

40 

250 

10 

7.

38 

Компликације у породу и пуерперијуму 

2(30) 

   

4(60) 

25 

35 

150 

7.

39 

Здравствена њега у породу 

2(30) 

   

3(45) 

40 

35 

150 

7.

40

Научноистраживачки рад у  

здравственој њези (пракса заснована на  доказима)

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

7.

41 

Социологија здравља, болести и  мултикултура

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

50 

7.

42 

Изборни предмет 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Укупно за седми семестар:

10(150) 

1(15) 

2(30) 

12(180) 

185 

190 

750 

30 

7.

25 (375) 

185 

190 

750 

30 

7.

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

4.1. 

Сестринство у заједници 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

4.2. 

Здравствена њега жена у дерматовенерологији 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

4 година – 8. семестар

Ред.бр 

.

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

43

Физиологија и патаологија новорођенчета 

2(30) 

   

2(30)

 

45 

150 

8.

Њега и надзор новорођенчета 

1(15) 

   

2(30)

 

44 

Промоција здравља (вулнерабилне групе,  здравствено васпитање, социјална медицина) 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

45 

Психологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

46 

Начела и методе поучавања (педагогија) 

1(15) 

 

2(30) 

   

30 

75 

8.

47 

Основе радиологије 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

48 

Изборни предмет 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

49 

Дипломски рад 

     

2(30) 

50 

145 

225 

8.

Укупно за осми семестар:

10(150) 

– 

3(45) 

12(180) 

50 

325 

750 

30 

8.

25 (375) 

50 

325 

750 

30 

8.

Укупно за четврту годину: 

1500 часова 

60 

7. + 8.

4 година – 8. семестар

Ред.бр 

.

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

43

Физиологија и патаологија новорођенчета 

2(30) 

   

2(30)

 

45 

150 

8.

Њега и надзор новорођенчета 

1(15) 

   

2(30)

 

44 

Промоција здравља (вулнерабилне групе,  здравствено васпитање, социјална медицина) 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

45 

Психологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

46 

Начела и методе поучавања (педагогија) 

1(15) 

 

2(30) 

   

30 

75 

8.

47 

Основе радиологије 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

48 

Изборни предмет 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

49 

Дипломски рад 

     

2(30) 

50 

145 

225 

8.

Укупно за осми семестар:

10(150) 

– 

3(45) 

12(180) 

50 

325 

750 

30 

8.

25 (375) 

50 

325 

750 

30 

8.

Укупно за четврту годину: 

1500 часова 

60 

7. + 8.

Изборни предмет 5 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ЕCTS 

Семестар

5.1. 

Психо-физичка припрема за пород 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

5.2. 

Дојење и лактација 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

Преузми:

 

ФИЗИОТЕРАПИЈА

О студијском програму

Дипломске академске студије Физиотерапије трају 4 академске године. Студент који заврши овај циклус студија добија академско звање: ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ – 240 ЕЦТС. Студијски програм физиотерапије је програм који кроз базичне, медицинске, здравствене и специфичне стручне наставне садржаје омогућава студентима да стекну теоријска знања и практичне вјештине, те да стичу знања из области информационих технологија, истраживања, рјешавање проблема и доношење одређених самосталних одлука, те одлука у здравственом и рехабилитационом тиму.

Назив студијског програма: 

Физиотерапија

Факултет на коме се изводи  студијски програм: 

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се  изводи студијски програм: 

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS  бодовима: 

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање): 

Дипломирани физиотерапеут – 240 ECTS

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења: 

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј, у  сједишту, у трајању од 8 (осам) семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Физиотерапија

Циљеви студијског програма 

Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и клиничког  оспособљавања из области Физиотерапије. Дипломирани физиотерапеути свој рад  реализују кроз:  

 •  пружања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном ниво, 
 • образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научне области  здравствених наука

Услови за упис на студијски програм 

Услови за упис су дефинисани Законом о високом образовању Републике Српске и  Статутом Универзитета. Академски Студијски програм сестринство на Медицинском  факултету у Бањој Луци може уписати лице: 

 • које има завшену средњу школу у трајању од четири године, 
 • које положи квалификациони (пријемни) испит. 

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству  подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе  Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици  Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и  регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике  Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном  образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених  Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на  приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија  доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа  факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб-страници  Универзитета.

ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИОТЕРАПИЈА

1. година – 1. семестар

Ред бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

УК.бр. 

часова

ECTS 

 

П 

КВБ 

С 

КЛВ 

СП

Биофизика са биомехаником 

2(30) 

2(30) 

1(15) 

   

75 

150 

 

Анатомија 

4(60) 

3(45) 

     

95 

200 

 

Вјештине комуницирања у здравству 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

 

Медицинска етика 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

 

Енглески језик 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

 

Основе здравствене његе у физиотерапији 

2(30) 

1(15) 

   

40 

65 

150 

 
 

Укупно за 1. семестар

14(210) 

9(135) 

2(30) 

– 

40 

335 

750 

30 

 

25(375) 

40 

335 

750 

30 

 

2. семестар

Ред. бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

УК.бр. 

часова

   

П 

КВБ 

С 

КЛВ 

СП

Физиологија 

3(45) 

3(45) 

1(15) 

   

95 

200 

   

8

Функционална анатомија локомоторног  система

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

   

Биохемија 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   

10 

Кинезиологија 

3(45) 

3(45) 

   

40 

95 

225 

   

11 

Основе фармакологије са  

токсикологијом 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

   
 

Укупно за 2. семестар:

13(195) 

10(150) 

2(30) 

 

40 

335 

750 

   

25(375) 

40 

335 

750 

   
 

Укупно за прву годину : 

1500 часова 

   

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИОТЕРАПИЈА

2. година – 3. семестар

Ред. бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

     

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

12 

Основе хумане генетике 

2(30) 

1(15) 

     

30 

     

13 

Кинезиологија са кинезиометријом 

3(45) 

1(15) 

1(15) 

2(30) 

55 

90 

     

14 

Физикални агенси и примјена у  физиотерапији 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

 

25 

65 

     

15 

Здравствено васпитање са хигијеном 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

     

16 

Основе радиологије 

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

     

17 

Медицинска психологија 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

     

18 

Менаџмент у здравству и организација  рада у физиотерапији 

1(15) 

1(15) 

 

1 (15) 

 

30 

     
 

Укупно 3. семестар:

12(180) 

5(75) 

5(75) 

3(45) 

80 

295 

     

25(375) 

80 

295 

     

2. године – 4. семестар

Ред.број 

Назив предмета

Теоријско оспособљављавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.бр.  

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

19 

Патологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

   

20 

Патофизиологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

   

21 

Статистика и информатика у  

здравству

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

   

22 

Ортотика и протетика 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

 

35 

55 

150 

   

23 

Општа и клиничка кинезитерапија 

3(45) 

1(15) 

1(15) 

3(45) 

40 

115 

275 

   

24 

Изборни предмет 1 (1/3) 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   
 

Укупно за 4. семестар:

12(180) 

4(60) 

5(75) 

4(60) 

75 

300 

750 

   

25(375) 

75 

300 

750 

   
 

Укупно за другу годину: 

1500 часова 

   

Изборни предмет 1 (студент бира један од три понуђена предмета)

Број 

Назив изборног предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Укупан  бр.сати 

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

1.1. 

Балнеоклиматологија 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

1.2. 

Ментално здравље у заједници 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

1.3. 

Моторно учење 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

4.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИОТЕРАПИЈА

3. година – 5. семестар

Ред. бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

     

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

25 

Методе процјене у физиотерапији 

2(30) 

1(15) 

 

2(30) 

50 

75 

     

26 

Клиничка кинезитерапија 

2(30) 

   

4(60) 

50 

60 

     

27 

Основе радне терапије 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

     

28 

Хирургијом са ортопедијом и  

трауматологијом 

3(45) 

       

30 

     

29 

Физиотерапија у хирургији, ортопедији  и трауматологији 

2(30) 

1(15) 

 

5(75) 

 

80 

     
 

Укупно 5. семестар 

10(150) 

3(45) 

– 

12(180) 

100 

275 

     

25(375) 

100 

275 

     

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.бр  

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

30 

Медицинска рехабилитација 1 

2(30) 

1(15) 

 

1(15) 

 

65 

125 

   

31 

Неурологија и неурофизиологија 

3(45) 

       

30 

75 

   

32 

Физиотерапија у неурологији 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

50 

60 

200 

   

33 

Интерна медицина 

3(45) 

       

30 

75 

   

34 

Физиотерапија у кардиологији, пулмологији и  реуматологији 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

50 

60 

200 

   

35 

Изборни предмет 2 (1/3) 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   
 

Укупно 6. семестар

13(195) 

4(60) 

– 

8(120) 

100 

275 

750 

   

25(375) 

100 

275 

750 

   
 

Укупно за трећу годину: 

1500 часова 

   

Изборни предмет 2 (студент бира један од три понуђена предмета)

Број 

Назив изборног предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Укупан  бр.сати 

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

2.1. 

Терапија бола 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

2.2. 

Физиотерапија спортских повреда 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

2.3. 

Рехабилитација спортских повреда 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

6.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЗИОТЕРАПИЈА  

4. година – 7. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријска настава 

Клиничка  

настава 

СРС 

     

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

36 

Педијатрија 

2(30) 

       

45 

     

37 

Физиотерапија у педијатрији 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

40 

70 

     

38 

Медицинска рехабилитација 2 

3(45) 

1(15) 

 

1(15) 

 

75 

     

39 

Физиотерапија у гинекологији и  

акушерству

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

 

85 

     

40 

Педагогија и менторски процес у  

здравству

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

     

41 

Изборни предмет 3 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     
 

Укупно за 7. семестар:

11(165) 

4(60) 

1(15) 

9(135) 

40 

335 

     

25(375) 

40 

335 

     

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

Број 

Назив изборног предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

     

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

3.1. 

Научноистраживачки рад у  

физиотерапији 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

3.2. 

Превенција тјелесних деформитета 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

4. година – 8. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријска настава 

Клиничка  

настава 

СРС 

Ук.бр. 

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

42 

Специјалне технике у физиотерапији 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

   

43 

Физиотерапија у геријатрији 

2(30) 

1(15) 

 

3(45) 

 

85 

175 

   

44 

Ергономија и асистивне технологије 

2(30) 

1(15) 

 

2(30) 

 

25 

100 

   

45 

Основе ургентне медицине 

1(15) 

1(15) 

 

1(15) 

 

30 

75 

   

46 

Изборни предмет 4 (1/2) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

   

47 

Дипломски рад 

   

2(30) 

3(45) 

75 

100 

250 

   
 

Укупно за 8. семестар:

7(105) 

5(75) 

3(45) 

10(150) 

75 

300 

750 

   

25(375) 

75 

300 

750 

   
 

Укупно за четврту годину: 

1500 часова 

   

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена предмета)

Број 

Назив изборног предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

     

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

4.1. 

Спорт особа са онеспособљењем 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

4.2.

Примијењена истраживања у  

кинезитерапији, физикалној терапији и  ергономији

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

     

Преузми:

 

fiziotearpija fiziotearpija fiziotearpija fiziotearpija

МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

О студијском програму

Дипломске академске студије Медицинско лабораторијска дијагностика трају 4 академске године. Студијски програм Медицинско лабораторијска дијагностика образује излазни профил ДИПЛОМИРАНИ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ- 240 ЕЦТС. Студирање на овом студијском програму даје основу за боље разумјевање клиничких стања у медицини, те примјену лабораторијске методологије и инструменталних техника. Циљеви и компетенције појединих предмета као што су имунологија, клиничка биохемија, хематологија, микробиологија, трансфузиологија, молекуларна биологија, цитологија, али и осталих предмета који су уско повезани са медицинско лабораторијском науком имају један заједнички циљ, а то је превенција, откривање, лијечење и праћење болести. 

Назив студијског програма: 

Медицинско лабораторијска дијагностика

Факултет на коме се изводи  студијски програм: 

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се  изводи студијски програм: 

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS  бодовима: 

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање): 

Дипломирани медицинско лабораторијски  технолог – 240 ECTS

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења: 

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј, у  сједишту, у трајању од 8 (осам) семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Медицинско лабораторијска технологија

Циљеви студијског програма

Основни циљ овог мултидисциплинарног студија је да студента оспособи за самосталан  рад у лабораторијама здравствених установа примарног, секундарног и терцијалног нивоа,  здравственим и научним заводима и институтима, биотехнолошким и/или фармацеутским  компанијама, као и за сараднички рад у научним и клиничким истраживањима.

Услови за упис на студијски програм  

Услови за упис су дефинисани Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом  Универзитета. Академски Студијски програм медицинско лабораторијске дијагностике на  Медицинском факултету у Бањој Луци може уписати лице: 

које има завшену средњу школу у трајању од четири године, 

које положи квалификациони (пријемни) испит. 

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству  подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе Републике  Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици  Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању  статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном  образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених Конкурсом,  након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на приједлог  Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија доноси Влада  Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа факултета.  Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб-страници Универзитета. 

План студијског програма

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

1. година – 1. семестар

Ред.бр .

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

Анатомија и хистологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

1.

Општа и органска хемија 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

1.

3

Математика са стастистичком  анализом

2(30) 

2(30) 

     

65 

125 

1.

Биофизика 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

5

Биологија ћелије са хуманом  

генетиком

3(45) 

2(30) 

1(15) 

 

20 

90 

200 

1.

Медицинска етика 

2(30) 

       

20 

50 

1.

Укупно за први семестар:

14(210) 

10(150) 

1(15) 

 

20 

355 

750 

30 

1.

25(375) 

20 

355 

750 

30 

1.

1. година – 2. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

Физиологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Биохемија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Микробиологија са паразитологијом 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10 

Аналитичка хемија 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

2.

11 

Јавно здравље и епидемиологија;  превенција и контрола инфекција 

2(30) 

   

2(30) 

30 

60 

150 

2.

12 

Стручни енглески језик 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

2.

Укупно за други семестар:

13(195) 

10(150) 

 

2(30) 

30 

345 

750 

30 

2.

25(375) 

30 

345 

750 

30 

2.

Укупно за прву годину: 

1500 сати 

60 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

2. година – 3. семестар

Ред.бр .

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Укупан  бр. часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

13 

Патологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

3.

14 

Патофизиологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

3.

15 

Физичкохемијске методе анализе 

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

3.

16 

Рад са биолошким узорцима 

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

3.

17 

Комуникацијске вјештине 

1(15) 

   

3(45) 

 

40 

100 

3

Укупно 3. семестар

10(150) 

6(90) 

 

9(135) 

100 

275 

750 

30 

3.

25 (375) 

100 

275 

750 

30 

3.

2. година – 4. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Укупан  бр.часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

18 

Имунологија са имунохемијом 

2(30) 

   

2(30) 

60 

30 

150 

4.

19 

Лабораторијске хистопатолошке  методе

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

4.

20 

Клиничка микробиологија 

2(30) 

   

4(60) 

80 

30 

200 

4.

21 

Биомедицинска аналитика 

2(30) 

   

3(45) 

 

50 

125 

4.

22 

Биомедицинска информатика 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

4.

23 

Изборни предмет 1 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Укупно за четврти семестар:

9(135) 

1(15) 

1(15) 

14(210) 

180 

195 

750 

30 

4.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

4.

Укупно за другу годину: 

1500 сати 

60

Изборни предмет 1 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни  бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛКВ 

СРС 

Ук.бр. часова 

Број ECTS 

Семестар

Интрахоспиталне инфекције 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

2

Лабораторијска дијагностика у  реуматологији 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Легенда: П (предавање); ЛКВ (лабораторијско клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

3. година – 5. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

24 

Клиничка биохемија 1 

2(30) 

   

4(60) 

60 

50 

200 

5.

25 

Хематологија са лабораторијским  техникама

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

5.

26 

Заштита у радном окружењу и  сигурност болесника 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

27 

Ургентна медицина и хитна стања у  лабораторијској медицини 

2(30) 

2(30) 

 

1(15) 

 

50 

125 

5.

28 

Изборни предмет 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Укупно за пети семестар:

9(135) 

2(30) 

1(15) 

13(195) 

160 

215 

750 

30 

5.

25(375) 

160 

215 

750 

30 

5.

Изборни предмет 2 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни  бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛКВ 

СРС 

Ук.бр. часова 

Број ECTS 

Семестар

1

Лабораторијска дијагностика болести  централног нервног система

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2

Лабораторијска дијагностика  

поремећаја хемостазе 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

29 

Клиничка цитологија 

2(30) 

   

5(75) 

80 

40 

225 

6.

30 

Клиничка биохемија 2 

2(30) 

   

6(90) 

100 

55 

275 

11 

6.

31 

Организација и менаџмент у  

лабораторијској медицини 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

6.

32 

Основи трансфузијске медицине и  трансплантације 

1(15) 

   

3(45) 

 

40 

100 

6.

33 

Изборни предмет 3 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

6.

Укупно за шести семестар:

7(105) 

1(15) 

1(15) 

16(240) 

180 

195 

750 

30 

6.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

6.

Укупно за трећу годину: 

1500 сати 

60

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни  бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛКВ 

СРС 

Ук.бр. часова 

Број ECTS 

Семестар

1

Биохемијска лабораторијска  

дијагностика малигних тумора 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

6.

Лабораторијска ендокринологија 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

6.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

4. година – 7. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

34 

Лабораторијска пракса 

     

8 (120) 

155 

 

275 

11 

7.

35

Рачунска обрада лабораторијских података и аутоматизација у  

медицинским лабораторијама

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

50 

40 

150 

7.

36 

Фармакологија са токсикологијом 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

7.

37 

Социјално и здравствено  

законодавство

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

38

Научноистраживачки рад  

(медицинско лабораторијско 

2(30) 

1(15) 

1(15) 

   

40 

100 

7.

39 

истраживање) 

Изборни предмет 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Укупно за седми семестар:

8(120) 

1(15) 

3 (45) 

13 (195) 

205 

170 

750 

30 

7.

25 (375) 

205 

170 

750 

30 

7.

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни  бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛКВ 

СРС 

Ук.бр. часова 

Број ECTS 

Семестар

Ћелијске и ткивне културе 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

2

Лабораторијске методе у форензичкој медицини

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента) 

4 година – 8. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособлјавање

Клиничко  

лабораторијско  оспособлјавање 

СРС 

Ук.број  часова

ECTS 

Семестар

П 

В 

С 

ЛКВ 

ЛП

40 

Педагогија и менторски процеси у  лабораторијској дијагностици 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

41 

Медицинска психологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

42 

Технике молекуларне биологије у  медицини

2(30) 

   

5(75) 

30 

40 

175 

8.

43

Контрола квалитета рада у  

лабораторијској медицини 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

 

40 

100 

8.

44 

Изборни предмет 5 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

45 

Дипломски рад 

   

2(30) 

3(45) 

100 

75 

250 

10 

8.

Укупно за осми семестар:

7(105) 

1(15) 

5 (75) 

12 (180) 

130 

245 

750 

30 

8.

25(375) 

130 

245 

750 

30 

8.

Укупно за четврту годину: 

1500 сати 

60

Изборни предмет 5 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни  бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр. часова 

Број ECTS 

Семестар

Цитогенетика 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8

2

Биохемијски маркери пренаталног и  неонаталног скрининга

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

 

Преузми:

РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

О студијском програму

Дипломске академске студије Радиолошка технологија трају 4 академске године. Настава на овом студијском програму састоји се из основне и изборне наставе. Укупан број предмета на студијском програму са дипломским радом је 44 од тога број обавезних предмета је 38, број изборних предмета је 5 плус дипломски рад. Студијски програм Радиолошка технологија образује излазни профил ДИПЛОМИРАНИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ -240 ЕЦТС. То је програм који кроз oдређене базичне, здравствене и специфичне стручне наставне садржаје омогућава студентима да стекну теоријска знања и практичне вјештине, те да стичу знања из области информационих технологија, истраживања, рјешавање проблема и доношење одлука у тиму радиолошке дијагностике, радиотерапије и нуклеарне медицине.

Назив студијског програма: 

Радиолошка технологија

Факултет на коме се изводи студијски  програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се  изводи студијски програм: 

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS  

бодовима:

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање):

Дипломирани радиолошки технолог – 240 ECTS уже стручно усмјерење: 

радиологија /радиотерапија/ нуклеарна  медицина

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј, у  сједишту, у трајању од 8 (осам) семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Радиолошка технологија

Циљеви студијског програма: 

Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и клиничког  оспособљавања из области радиолошке технологије. Дипломирани радиолошки технолози свој рад реализууј кроз:  

 • пружања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном ниво, 
 • образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научне области  здравствених наука 

Услови за упис на студијски програм 

Услови за упис су дефинисани Законом о високом образовању Републике Српске и  Статутом Универзитета. Академски Студијски програм радиолошка технологија на  Медицинском факултету у Бањој Луци може уписати лице: 

које има завшену средњу школу у трајању од четири године, 

које положи квалификациони (пријемни) испит. 

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству  подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе  Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици  Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и 

регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике  Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном  образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених  Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на  приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија  доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа  факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб-страници  Универзитета. 

План студијског програма

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

1. година – 1. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

Анатомија 

3(45) 

3(45) 

     

60 

150 

   

2

Увод у медицину и здравствену  његу

2(30) 

   

2(30) 

60 

55 

175 

   

3

Вјештина комуницирања у  здравству

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

60 

55 

175 

   

Медицинска етика 

3(45) 

       

30 

75 

   

Биофизика 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   

Енглески језик 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   
 

Укупно за 1. семестар:

13(195) 

7(105) 

 

4(60) 

120 

270 

750 

   

24 (360) 

120 

270 

750 

   

2. година – 2. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

Физиологија 

3(45) 

2(30) 

     

25 

100 

   

Увод у радиолошке апарате 

3(45) 

   

2(30) 

50 

75 

200 

   

Радиолошка анатомија 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

   

10

Мултидисциплинарна здравствена  њега (ургентна стања и реанимација) 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   

11

Увод у нуклеарно медицинске  апарате

1(15) 

   

2(30) 

30 

25 

100 

   

12 

Радиобиологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

55 

100 

   
 

Укупно за 2. семестар:

13(195) 

7(105) 

1(15) 

4(60) 

80 

295 

750 

   

25(375) 

80 

295 

750 

   
 

Укупно за прву годину: 

1500 часова 

   

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

2. година – 3. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС

Укупан  

бр. 

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

13 

Заштита од зрачења 

2(30) 

2(30) 

   

40 

25 

125 

   

14 

Радијацијска физика са  

дозиметријом 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

   

15 

Здравствена статистика 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   

16 

Патологија 

2(30) 

2(30) 

   

20 

20 

100 

   

17 

Радиографске технике I 

2(30) 

   

5(75) 

115 

55 

275 

   

18 

Патофизиологија 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

   
 

Укупно 3. семестар

12(180) 

7(105) 

 

6(90) 

175 

200 

750 

   

25 (375) 

175 

200 

750 

   

2. година – 4. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС

Укупан  

бр. 

часова

   

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

19 

Радиолошка патологија 

2(30) 

   

2(30) 

40 

25 

125 

   

20 

Ултразвучна дијагностика 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

   

21 

Компјутеризована томографија 

3(45) 

   

5(75) 

100 

55 

275 

   

22 

Контрастна средства 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

   

23 

Радиографске технике II 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

   

24 

Изборни предмет 1 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

   
 

Укупно 4. семестар:

10(150) 

1(15) 

1(15) 

13(195) 

180 

195 

750 

   

25 (375) 

180 

195 

750 

   

Укупно за другу годину: 

1500 часова 

   

Изборни предмет 1 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КБВ 

СРС 

Ук.бр  

часова

   

1.1. 

Енглески језик I 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

   

1.2. 

Њемачки језик I 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

   

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

3. година – 5. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

25 

Нуклеарна медицина 

3(45) 

   

4(60) 

75 

45 

225 

5.

26 

Аквизиција и процесирање слике 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

25 

40 

125 

5.

27 

Радиотерапијски апарати 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28 

Магнетна резонанција 

2(30) 

   

3(45) 

75 

25 

175 

5.

29 

Радиофармација 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

30 

Изборни предмет 2 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

5.

 

Укупно за 5. семестар:

11(165) 

2(30) 

12(180) 

175 

200 

750 

30 

5.

25(375) 

175 

200 

750 

30 

5.

 

Изборни предмет 2 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

С 

СРС 

Ук.бр  

часова

Број ECTS 

Семестар

2.1. 

Медицинска онкологија 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

5.

2.2. 

Основи интерне медицине 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

5.

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

31 

Радијацијска онкологија 

4(60) 

   

4(60) 

120 

35 

275 

11 

6.

32 

Планирање у радиотерапији 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

6.

33 

Позитронска емисиона томографија 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

34 

Радионуклидна терапија 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

35 

Изборни предмет 3 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

6.

 

Укупно за 6. семестар:

11(165) 

1(15) 

2(30) 

10(150) 

220 

170 

750 

30 

6.

24 (360) 

220 

170 

750 

30 

6.

 

Укупно за трећу годину: 

1500 часова 

60 

5. + 6. 

 

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КБВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

3.1. 

Енглески језик II 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2. 

Њемачки језик II 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

6.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАДИОЛОШКА ТЕХНОЛОГИЈА

4. година – 7. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  

часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

36 

Васкуларна интервентна радиологије 

2(30) 

   

3(45) 

80 

45 

200 

7.

37 

Неваскуларна интервентна радиологија 

2(30) 

   

3(45) 

60 

40 

175 

7.

38 

Увод у науку и научно писање 

3(45) 

 

2(30) 

   

50 

125 

7.

39 

Методологија научно-истраживачког  рада

2(30) 

 

2(30) 

   

40 

100 

7.

40 

Контрола квалитета у радиолошкој  технологији 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

41 

Изборни предмет 4 

1 (15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

7.

 

Укупно за 7. семестар:

12(180) 

6(90) 

7(105) 

140 

235 

750 

30 

7.

25 (375) 

140 

235 

750 

30 

7.

 

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

С 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

4.1. 

Организација и менаџмент у здравству 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

7.

4.2. 

Управљање медицинским отпадом 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

7.

4 година – 8. семестар

Ред.бр. 

Назив предмета

Теоријско оспособљавање 

Клиничко  

оспособљавање 

СРС 

Ук.број  часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

42 

Педагогија и менторски процес у  радиолошкој технологији 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

43 

Психологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

44 

Изборни предмет 5 

     

14(210) 

115 

 

325 

13 

8.

45 

Дипломски рад 

   

2(30) 

3(45) 

100 

100 

275 

11 

8.

 

Укупно за 8. семестар:

3(45) 

1(15) 

4(60) 

17(255) 

215 

160 

750 

30 

8.

25 (375) 

215 

160 

1500 

60 

8.

 

Укупно за 4. годину: 

1500 часова 

60 

7. + 8.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса); СРС ( самостални рад студента) 

Изборни предмет 5 (студент бира један од три понуђена предмета)

Редни бр. 

Назив изборног предмета 

КЛВ 

СП 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

5.1. 

Стручна пракса Радиологија 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

5.2. 

Стручна пракса Радиотерапија 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

5.3. 

Стручна пракса Нуклеарна медицина 

14(210) 

115 

325 

13 

8.

 

Преузми:

САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

О студијском програму

Дипломске академске студије Санитарног инжењерства трају 4 академске године. Настава на овом студијском програму састоји се из основне и изборне наставе, а изводи се кроз укупно 44 предмета са дипломским радом.  Студијски програм радиолошка технологија образује излазни профил ДИПЛОМИРАНИ САНИТАРНИ ИНЖЕЊЕР – 240 ЕЦТС. Студенти студијског програма санитарно инжењерство би у току свог школовања добили вјештине неопходне за обављање сложених послова у оквиру здравствене заштите и превенције појединца, породице и друштва примјеном хигијенско-санитарних и епидемиолошких мјера.

Назив студијског програма: 

Санитарно инжењерство

Факултет на коме се изводи студијски програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS бодовима: 

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање): 

Дипломирана санитарни инжењер

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј, у сједишту, у трајању од 8 (осам)  семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Санитарно инжењерство

Циљеви студијског програма 

Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и практичног оспособљавања из области санитарног инжењерства. Дипломиран санитарни инжењери свој рад реализују кроз:  

 •  уочавање, дефинисање и рјешавање штетних утицаја околине и хуманог  дјеловања на нивоу јавног здравља 
 • образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научне области здравствених наука

План студијског програма

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

1. година – 1. семестар

Ред.бр. 

Назививи обавезних предмета

Теоријско оспособљавање

Лабораторијско 

оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

Медицинска и санитарна микробиологија 

3(45) 

   

3(45) 

15 

95 

200 

1.

Хигијена и превентивна медицина 

2(30)

   

2(30) 

15 

75 

150 

1.

Социјална медицина 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

1.

Биофизике 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

1.

Анатомија 

2(30)

   

2(30) 

 

40 

100 

1.

Физиологија 

2(30)

   

2(30)

 

40 

100 

1.

Укупно за први семестар:

13(195) 

 

– 

12(180) 

45 

330 

750 

30 

30

25 (375) 

375 

750 

30 

1.

1. година – 2. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Лабораторисјко оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

сати

ECTS 

 

П 

 

С 

ЛВ 

СП

Општа и санитарна хемија 

3(45) 

 

1(15) 

4(60) 

10 

120 

250 

10 

 

Математика 

3(45) 

   

4(60) 

 

95 

200 

 

Енглески језик 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

10 

Основе екологије 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

Укупно за други семестар:

10(150) 

 

1(15) 

14(210) 

10 

365 

750 

30 

 

25 (375) 

375 

750 

30 

 

Укупно за прву годину: 

1500 сати 

60 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

2. година – 3. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Лабораторијско оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

11 

Медицина рада 

3(45)

 

1(15) 

3(45)

90 

200 

3.

12 

Биохемија 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

3.

13 

Аналитичка хемија 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

3.

14 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

50 

125 

3.

15

Архитетктонско пројектовање зграда за  здравство

1(15) 

   

1(15) 

15 

30 

75 

3.

Укупно трећи семестар:

11(165) 

 

2(30) 

12(180) 

35 

340 

750 

30 

3.

25 (375) 

375 

750 

30 

3.

2. година – 4. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Лабораторијско  оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

16 

Комунална хигијена 

2(30) 

   

3(45) 

25 

75 

175 

4.

17 

Епидемиологија 

1(15) 

 

1(15) 

3(45) 

15 

60 

150 

4.

18 

Стручна пракса 1 

– 

   

5(75) 

75 

 

150 

4.

19 

Молекуларне технике у санитарној  лабораторији 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

25 

40 

125 

4.

20 

Комуникологија 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

21 

Информатика 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Укупно за четврти семестар:

7(105) 

 

2(30) 

16(240) 

140 

235 

750 

30 

4.

25 (375) 

375 

750 

30 

4.

Укупно за другу годину: 

1500 сати 

60 

3. + 4.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

3. година – 5. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Лабораторијско оспособљавање 

СРС

Укупан  број  

сати

ЕЦТС 

 

П 

 

С 

ЛВ 

СП

22 

Анализа намирница 

3(45) 

   

4(60) 

35 

60 

200 

 

23 

Инструменталне методе 

3(45) 

   

3(45) 

 

85 

175 

 

24 

Санитарно инжењерство у ванредним условима 

2(30) 

 

1(15) 

2(30) 

 

75 

150 

 

25 

Санитарно-еколошко законодавство 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

 

26 

Изборни предмет 1 (1/2) 

1(15) 

   

1(15) 

15 

30 

75 

 

Укупно за пети семестар:

11(165) 

 

1(15) 

13(195) 

50 

325 

750 

30 

 

25(375) 

375 

750 

30 

 

Изборни предмет 2 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛВ 

СРС 

Ук.бр сати 

Број ECTS 

Семестар

Инспекцијски надзор 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

5.

Организација лабораторије за анализу намирница 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

5.

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Лабораторијско оспособљавање 

СРС

Укупан  

број  

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

27 

Заштита у радној средини 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

50 

125 

6.

28 

Стручна пракса 2 

– 

   

6(90) 

100 

– 

200 

6.

29 

Јонизујуће зрачење и заштита 

2(30) 

   

2(30) 

30 

60 

150 

6.

30 

Статистика 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

6.

31 

Увод у науку 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

6.

32, 33 

Изборни предмет 2 (2/3) 

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

6.

Укупно за шести семестар:

8(120) 

 

1(15) 

16(240) 

155 

220 

750 

30 

6.

25 (375) 

375 

750 

30 

6.

 

Укупно за трећу годину: 

1500 сати 

60 

5. + 6.

Легенда: П (предавање); С (семинарски); ЛВ (лабораторијске вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента); 

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

 

Редни бр. 

Назив изборног предмета 

П 

С 

ЛВ 

СРС 

Ук.бр сати 

Број ECTS 

Семестар

Бука и вибрације 

2(30) 

– 

2(30) 

40 

100 

6.

Опасне супстанце на радном мјесту 

Најновије технике у детекцији зрачења 

2(30) 

2(30) 

– 

– 

2(30) 

2(30) 

40 

40 

100 

100 

6. 

6.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

4. година – 7. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Лабораторијско  оспособљавање 

СРС

Укупан  

број  

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

34 

Технологија и безбједност хране 

2(30) 

   

3(45) 

 

75 

150 

7.

35 

Управљање отпадом 

2(30) 

 

1(15) 

2(30) 

15 

60 

150 

7.

36 

Анализа, контрола и заштита ваздуха 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

7.

37 

Технологија отпадних вода 

2(30) 

   

2(30) 

15 

50 

125 

7.

38 

Стручна пракса 3 

– 

   

4(60) 

65 

 

125 

7.

39 

Изборни предмет 3 (1/2) 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

7.

Укупно за седми семестар:

10(150) 

– 

1(15) 

14(210) 

110 

265 

750 

30 

7.

25 (375) 

375 

750 

30 

7.

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни бр. 

Назив изборног предмета 

П 

ЛВ 

СРС 

Ук.бр сати 

Број ECTS 

Семестар

Токсини у храни 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

7.

Медицински отпад 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

7.

4. година – 8. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Лабораторијско оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

сати

ECTS 

Семестар

П 

 

С 

ЛВ 

СП

40 

Токсикологија 

2(30) 

 

1(15) 

1(15) 

60 

125 

8.

41

Писање, управљање и имплементација  пројеката 

1(15) 

 

1(15) 

2(30) 

60 

125 

8.

42 

Стручна пракса 4 

     

4(60) 

65 

 

125 

8.

43 

Изборни предмет 4 (1/2) 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

8.

44 

Дипломски рад 

     

10(150) 

 

150 

300 

12 

8.

Укупно за осми семестар:

5(75) 

 

2(30) 

18(270) 

75 

300 

750 

 

8.

25 (375) 

375 

750 

30 

8.

Укупно за четврту годину: 

1500 сати 

60 

7. + 8.

Изборни предмет 5 (студент бира један од два понуђена предмета)

Редни бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр сати 

Број ECTS 

Семестар

Менаџмент у здравству 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

8.

Болничке инфекције 

2(30) 

1(15) 

30 

75 

8.

 

Преузми:

СЕСТРИНСТВО

О студијском програму:

Дипломске академске студије Сестринства трају 4 академске године. Програм се састоји из основне наставе и изводи се кроз 45 обавезних предмета (са Дипломским радом).  Студијски програм сестринство образује излазни профил ДИПЛОМИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 240 ЕЦТС. Сестринство је програм који кроз базичне, медицинске, здравствене и специфичне стручне наставне садржаје омогућава студентима да стекну теоријска знања и практичне вјештине, те да стичу знања из области информационих технологија, истраживања, рјешавање проблема и доношење одлука у тиму здравствене његе. Струка медицинских сестара се непрекидно развија и постаје све захтјевннија.

Назив студијског програма: 

Сестринство

Факултет на коме се изводи студијски програм:

Медицински факултет

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Универзитет у Бањој Луци

Модел: 

4 + 1 + 3

Обим студија изражен ECTS бодовима: 

240 ECTS

Врста студија: 

Академски

Назив дипломе (звање): 

Дипломирана медицинска сестра – 240 ECTS

Област образовања: 

Здравље и заштита здравља

Начин извођења:

Редован, суфинансирјући и ванредни студиј,  у сједишту, у трајању од 8 (осам) семестара

Научна област: 

Здравствене и Медицинске науке

Научно поље: 

Здравствене науке

Уже научне области: 

Сестринство

Циљеви студијског програма 

Основни циљ академских студија је пружање неопходног теоријског и клиничког оспособљавања из области сестринства. Дипломиране медицинске сестре свој рад реализују кроз:  

 • пружања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном ниво,  
 • образовну и научноистраживачку дјелатност у оквиру научне области здравствених наука

Услови за упис на студијски програм 

Услови за упис су дефинисани Законом о високом образовању Републике Српске и Статутом Универзитета. Академски Студијски програм сестринство на Медицинском факултету у Бањој Луци може уписати лице: 

које има завшену средњу школу у трајању од четири године, 

које положи квалификациони (пријемни) испит. 

Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе Републике Српске.  

Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске“, број 79/05). 

Студенти се уписују на конкурентској основи у складу са резултатима у претходном образовању и на основу резултата квалификационог испита и критерија утврђених Конкурсом, након чега се формира јединствена ранг-листа. 

Број кандидата за упис на студијски програм утврђује Сенат Универзитета на приједлог Вијећа факултета. Одлуку о броју кандидата за упис у прву годину студија доноси Влада Републике Српске. 

Конкурс за упис у прву годину студија расписује Универзитет на приједлог Вијећа факултета. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на wеб-страници Универзитета. 

План студијског програма

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕСТРИНСТВО

1. година – 1. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

Анатомија 

3(45) 

3(45) 

     

60 

150 

1.

2

Увод у здравствену његу 

(сестринске теорије и концепти; процес зд.његе и документација; дијагностичко терапеутске процедуре)

3(45) 

4 (60)

 

 

2(30) 

80 

35 

250 

10 

1.

Комуникација у здравственој њези 

1(15) 

1(15) 

 

2(30) 

80 

60 

200 

1.

Етика и филозофија у здравственој њези 

2(30) 

       

20 

50 

1.

Основи биофизике 

1(15) 

       

10 

25 

1.

Енглески језик 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

1.

Укупно за први семестар:

12(180) 

9(135) 

– 

4(60) 

160 

215 

750 

30 

1.

25 (375) 

160 

215 

750 

30 

1.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске vјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке vјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниvо; СРС (самостални рад студента);

 

1. година – 2. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

Физиологија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Биохемија 

3(45) 

2(30) 

     

75 

150 

2.

Микробиологија са паразитологијом 

2(30) 

3(45) 

     

75 

150 

2.

10

Јавно здравље 

(епидемиологија; превенција и контрола инфекције)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

2.

11 

Хигијена 

1(15) 

2(30) 

     

55 

100 

2.

12 

Заштита у радном окружењу и сигурност болесника

1(15) 

 

2(30) 

   

55 

100 

2.

Укупно за други семестар:

12(180) 

9(135) 

2(30) 

2(30) 

– 

375 

750 

30 

2.

25 (375) 

– 

375 

750 

30 

2.

Укупно за прву годину: 

1500 часова 

60 

1. + 2.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕСТРИНСТВО

2. година – 3. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљава ње

СРС

Укупан 

број 

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

13 

Патологија 

2(30) 

2(30) 

     

40 

100 

3.

14 

Фармакологија 

2(30) 

   

1(15) 

 

30 

75 

3.

15 

Патофизиологија 

2(30) 

1(15) 

     

30 

75 

3.

16 

Основе хумане генетика 

1(15) 

 

1(15) 

   

20 

50 

3.

17

Мултидисциплинарна здравстена њега  (ургентна стања; процјена виталних параметара; реанимација)

3(45) 

3(45) 

 

2(30) 

40 

40 

200 

3.

18

Здравствена њега интернистичких болесника (здравствена њега 

интернистичких болесника, интерна медицина, пропедевтика у интерној медицини)

2(30) 

   

3(45) 

120 

55 

250 

10 

3.

Укупно трећи семестар:

12(180) 

6(90) 

1(15) 

6(90) 

160 

215 

750 

30 

3.

25 (375) 

160 

215 

750 

30 

3.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);

2. година – 4. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

19 

Здравствена њега у инфектологији и инфективне болести

2(30) 

   

2(30) 

40 

25 

125 

4.

20 

Здравствена њега неуролошких болесника и неурологија

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

4.

21

Здравствена њега хируршких  

болесника и хирургија (здравствена  њега хируршких болесника; хирургија;  асепса, антисепса)

3(45) 

   

5(75) 

100 

55 

275 

11 

4.

22 

Здравствена њега у кризним  

ситуацијама 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

4.

23 

Здравствена статистика и  

информатика

1(15) 

2(30) 

     

30 

75 

4.

24 

Изборни предмет 1 (1/2): 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

4.

Укупно за четврти семестар:

9(135) 

2(30) 

1(15) 

13(195) 

180 

195 

750 

30 

4.

25 (375) 

180 

195 

750 

30 

4.

Укупно за другу годину: 

1500 часова 

60 

3. + 4.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);  

Изборни предмет 1 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр  

часова

Број ECTS 

Семестар

1.1. 

Здравствена њега у јединици интензивног лијечења 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

1.2. 

Асистиранје код ендоскопских процедура 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

4.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕСТРИНСТВО

3. година – 5. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС

Укупан  број  

часова

ЕCTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

25 

Здравствена њега старих и геронтологија 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

5.

26

Ментално здравље и здравствена њега  психијатријских боленика (здравствена њега и  ментално здравље; основе психијатрије,  збринјаванје агресивних пацијената)

2(30) 

 

1(15) 

4(60) 

100 

45 

250 

10 

5.

27 

Клиничка фармакологија  

(сигурна употреба лијекова и прописивање) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

28 

Здравствена њега у процесу рехабилитација 

2(30) 

   

3(45) 

 

25 

100 

5.

29 

Изборни предмет 2 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

5.

Укупно за пети семестар:

9(135) 

– 

1(15) 

15(225) 

200 

175 

750 

30 

5.

25 (375) 

200 

175 

750 

30 

5.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);  

Изборни предмет 2 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр сати 

Број ECTS 

Семестар

2.1. 

Ментално здравље у заједници 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

2.2. 

Социјална интеграција особа са онеспособљењем 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

5.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

3. година – 6. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС

Укупан  број  

сати

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

30

Здравствена њега у педијатрији и  педијатрија (пед.пропедевтика; здравствена  њега новорођенчади, дјеце и адолесцената;  педијатрија)

3(45) 

   

5(75) 

120 

35 

275 

11 

6.

31 

Здравствене њега у гинекологији и  акушерству и гинекологија и акушерство 

3(45) 

   

4(60) 

100 

45 

250 

10 

6.

32 

Организација и менаџмент у здравственој  њези

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

33 

Исхрана и дијететика 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

34 

Изборни предмет 3 (1/2) 

1(15) 

 

1(15) 

1(15) 

 

30 

75 

6.

Укупно за шести семестар:

9(135) 

 

3(45) 

12(180) 

220 

170 

750 

30 

6.

24 (360) 

750 

30 

6.

 

Укупно за трећу годину: 

1500 часова 

60 

5. + 6.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);  

Изборни предмет 3 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

С 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр  

часова

Број  

ECTS 

Семестар

3.1. 

Здравље младих 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

3.2. 

Сексуално и репродуктивно здравље 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

30 

75 

6.

Легенда: П (предавање); С (семинар); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕСТРИНСТВО

4. година – 7. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско  

оспособљавање

Клиничко  

оспособљавање 

СРС

Укупан  број  

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

35 

Њега у примарној здравственој  заштити, породици и заједници

3(45) 

   

3(45) 

120 

40 

250 

10 

7.

36 

Палијативна њега  

(њега на крају живота; менаџмент бола) 

1(15) 

   

3(45) 

40 

25 

125 

7.

37 

Здравствена њега онколошких  

болесника и онкологија 

2(30) 

   

4(60) 

25 

35 

150 

7.

38

Научноистраживачки рад у  

здравственој њези (сестринска пракса  заснована на доказима)

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

7.

39 

Социологија здравља, болести и  мултикултура

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

7.

40 

Изборни предмет 4 (1/2) 

1 (15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

7.

Укупно за седми семестар:

10(150) 

1(15) 

2(30) 

12(180) 

185 

190 

750 

30 

7.

25 (375) 

185 

190 

750 

30 

7.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);  

Изборни предмет 4 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

4.1. 

Сестринство у заједници 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

4.2.

Изабране теме из здравствене његе у  дерматовенерологији 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

7.

Легенда: П (предавање); КЛВ (клиничке вјежбе); СРС (самостални рад студента); 

4. година – 8. семестар

Ред.бр. 

Називи обавезних предмета

Теоријско 

оспособљавање

Клиничко 

оспособљавање 

СРС

Укупан 

број 

часова

ECTS 

Семестар

П 

КБВ 

С 

КЛВ 

СП

41 

Педагогија и менторски процес у  здравственој њези 

1(15) 

1(15) 

1(15) 

   

30 

75 

8.

42

Промоција здравља (вулнерабилне  групе, здравствено васпитање,  

социјална медицина)

2(30) 

   

2(30) 

 

40 

100 

8.

43 

Психологија 

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

44

Социјално и здравствено  

законодавство (правни аспекти  здравствене његе)

2(30) 

 

1(15) 

   

30 

75 

8.

45 

Основе радиологије 

2(30) 

   

2(30) 

 

15 

75 

8.

46 

Изборни предмет 5 (1/2) 

1(15) 

   

2(30) 

 

30 

75 

8.

47 

Дипломски рад 

   

2(30) 

3(45) 

100 

100 

275 

11 

8.

Укупно за осми семестар:

10(150) 

1(15) 

5(75) 

9(135) 

100 

275 

750 

30 

8.

25 (375) 

100 

275 

750 

30 

8.

Укупно за четврту годину: 

1500 часова 

60 

7. + 8.

Легенда: П (предавање); КБВ (кабинетске вјежбе); С (семинарски); КЛВ (клиничке вјежбе); СП (стручна пракса)-годишњи ниво; СРС (самостални рад студента);  

Изборни предмет 5 (студент бира један од два понуђена предмета)

Бр. 

Назив изборног предмета 

П 

КЛВ 

СРС 

Ук.бр часова 

Број ECTS 

Семестар

5.1. 

Изабране теме из здравствене његе у офталмологији 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

5.2.

Изабране теме из здравствене његе у  

оториноларингологији 

1(15) 

2(30) 

30 

75 

8.

Преузми:

 

Стари програм

СТОМАТОЛОГИЈА

Дипломске академске студије (инегрисани студиј) стоматологије трају 6 академских година, а настава се састоји из основне и изборне наставе. Студијски програм стоматологије образује излазни профил ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ –  360 ЕCTS. У првим семестрима је предвиђено да студенти стичу знања из базичних природних наука (које су од значаја за студије стоматологије) и базичних медицинских наука, а на вишим годинама настава је оријентисана ка стручним и стручно-апликативним предметима стоматологије. У ХI и ХII семестру предвиђена је стручна пракса, кроз блоковску наставу, неопходна за будући професионални рад те израда завршног рада.

Преузми:

ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА

Дипломске академске студије Здравствене његе трају 4 академске године. Настава на се састоји из основне наставе и изводи се кроз 45 обавезних предмета (са Дипломским радом). Студијски програм здравствене његе образује излазни профил ДИПЛОМИРАНИ МЕДИЦИНАР ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ – 240 ЕЦТС. Студент по завршетку студија стиче темељно знање из здравствене његе, што ће свршеним студентима дати могућност лакшег сналажења у разним областима живота у којима се захтјева добро познавање здравствене његе и виши квалитет знања за извршавање послова различитог нивоа сложености.

Преузми: