LISTA ODGOVORNIH NASTAVNIKA

Lista odgovornih nastavnikaMedicina

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Medicina                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 ISM07A Anatomija O 4 5 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Tatjana Bućma Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. ZFMR DMZ            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 ISM07HE Histologija i embriologija O 2 3 0 Ivan Nikolić Dr red.prof. 22.12.2010.   MED UNŠ Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
1 3 ISM07HG Humana genetika O 2 3 0 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
1 4 ISM13KP1 Klinička praksa 1 – njega bolesnika O 0 2 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
1 5 ISM07BF Biofizika O 1 1 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 6 ISM07MBM Molekularna biologija u medicini I 1 1 0 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED            
1 7 ISM07IM Informatika u medicini I 1 1 0 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
1 8 ISM07BI Biofizička istraživanja I 1 1 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 9 ISM07UN Uvod u nauku I 1 1 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
2 10 ISM07A Anatomija O 3 6 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Tatjana Bućma Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. ZFMR DMZ            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
2 11 ISM07HE Histologija i embriologija O 2 4 0 Ivan Nikolić Dr red.prof. 22.12.2010.   MED UNŠ Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
2 12 ISM13KP1 Klinička praksa 1 – njega bolesnika O 1 1 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
2 13 ISM07MD Medicina i društvo O 2 2 0 Živana Gavrić Dr red.prof. 20.04.2011.   IZJZ RSBL Dragana Grujić-Vujmilović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. IZJZ RSBL
Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
Stela Stojisavljević Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. IZJZ RSBL            
2 14 ISM07EJ Engleski jezik O 1 1 0 Jelena Pažin ma nast.s.j. i v. 28.01.2021. 27.01.2026. AGGF Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF
2 15 ISM07HMET Histološke metode I 1 1 0 Ivan Nikolić Dr red.prof. 22.12.2010.   MED UNŠ Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT
Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
2 16 ISM07SEM Stanovništvo, ekologija i medicina I 1 1 0 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
2 17 ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS I 1 1 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Tatjana Bućma Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. ZFMR DMZ            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
2 18 ISM07HM Hemija u medicini I 1 1 0 Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
3 19 ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija O 3 4 0 Tatjana Simić Dr red.prof. 25.11.2009.   MDF BG Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Dragana Malčić Zanić   v.asist. 25.02.2021. 25.02.2026. UKC RS
Marija Matić Dr vanr. prof 10.07.2018. 10.07.2024. MDF BG Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
Vesna Ćorić Dr doc. 10.10.2019. 10.10.2024. MDF BG Mirna Popović-Šarić   str.sar.     DZ BL
3 20 ISM07MF Medicinska fiziologija O 4 4 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
            Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
            Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
3 21 ISM07MI Mikrobiologija i imunologija O 3 4 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
3 22 ISM13KP2 Klinička praksa 2 – prva pomoć O 0 2 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
3 23 ISM07FFA Fiziologija fizičke aktivnosti I 1 0 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED            
3 24 ISM07NUM Nauka u medicini I 1 0 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
3 25 ISM07BSR Biohemija slobodnih radikala I 1 0 0 Tatjana Simić Dr red.prof. 25.11.2009.   MDF BG            
Marija Matić Dr vanr. prof 10.07.2018. 10.07.2024. MDF BG            
Vesna Ćorić Dr doc. 10.10.2019. 10.10.2024. MDF BG            
3 26 ISM07EJi Engleski jezik I 1 0 0 Jelena Pažin ma nast.s.j. i v. 28.01.2021. 27.01.2026. AGGF Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF
3 27 ISM07MDM Molekularna dijagnostika u mikrobiologiji I 1 0 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED            
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            
4 28 ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija O 3 3 0 Tatjana Simić Dr red.prof. 25.11.2009.   MDF BG Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Dragana Malčić Zanić   v.asist. 25.02.2021. 25.02.2026. UKC RS
Marija Matić Dr vanr. prof 10.07.2018. 10.07.2024. MDF BG Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
Vesna Ćorić Dr doc. 10.10.2019. 10.10.2024. MDF BG Mirna Popović-Šarić   str.sar.     DZ BL
4 29 ISM07MF Medicinska fiziologija O 5 4 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
            Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
            Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
4 30 ISM07MI Mikrobiologija i imunologija O 2 3 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
4 31 ISM07EPI Epidemiologija O 1 1 0 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL
            Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
            Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
4 32 ISM13KP2 Klinička praksa 2 – prva pomoć O 1 1 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
4 33 ISM07FFA Fiziologija fizičke aktivnosti I 1 0 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED            
4 34 ISM07NUM Nauka u medicini I 1 0 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
4 35 ISM07BSR Biohemija slobodnih radikala I 1 0 0 Tatjana Simić Dr red.prof. 25.11.2009.   MDF BG            
Marija Matić Dr vanr. prof 10.07.2018. 10.07.2024. MDF BG            
Vesna Ćorić Dr doc. 10.10.2019. 10.10.2024. MDF BG            
4 36 ISM07EJi Engleski jezik I 1 0 0 Jelena Pažin ma nast.s.j. i v. 28.01.2021. 27.01.2026. AGGF Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF
4 37 ISM07MDM Molekularna dijagnostika u mikrobiologiji I 1 0 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED            
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            
5 38 ISM07PA Patološka anatomija O 5 3 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
5 39 ISM07PF Patološka fiziologija O 3 3 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
5 40 ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom O 2 2 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
5 41 ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina O 2 2 0 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Dragana Roganović Mr v.asist. 28.05.2020. 28.05.2025. UKC RS
Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Bojan Jovanić   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Daliborka Marić   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dalibor Mikić   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dijana Mikić   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Jasenka Mijatović   str.sar.     UKC RS
            Ljubomir Stajčić   str.sar.     UKC RS
            Mile Čučak   str.sar.     UKC RS
            Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
            Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
                       
5 42 ISM07MSI Medicinska statistika i informatika O 1 1 0 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF            
5 43 ISM07FPSMT Fizički principi savremenih medicinskih tehnika I 1 0 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED            
5 44 ISM07PBSM Pregled bolesnika sa srčanim manama I 1 0 0 Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Milovan Bojić Dr red.prof. 31.10.2019.   IKB BG            
5 45 ISM07NPL Nacionalna politika lijekova I 1 0 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED            
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED            
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
5 46 ISM07NIM Nauka i medicina I 1 0 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
5 47 ISM07BTP Biohemijski testovi u patofiziologiji I 1 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
5 48 ISM07OP Onkološka patologija I 1 1 1 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS            
6 49 ISM07PA Patološka anatomija O 3 3 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
6 50 ISM07PF Patološka fiziologija O 2 3 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
6 51 ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom O 2 2 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
6 52 ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina O 1 1 0 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Dragana Roganović Mr v.asist. 28.05.2020. 28.05.2025. UKC RS
Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Bojan Jovanić   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Daliborka Marić   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dalibor Mikić   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dijana Mikić   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Jasenka Mijatović   str.sar.     UKC RS
            Ljubomir Stajčić   str.sar.     UKC RS
            Mile Čučak   str.sar.     UKC RS
            Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
            Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
                       
6 53 ISM07KP Klinička propedevtika O 2 5 0 Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Valentina Soldat-Stanković Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Danijela Mandić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Ljilja Kerić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2023. UKC RS
Aleksandar Lazarević Dr red.prof. 24.10.2013.   UKC RS Jelena Vilipić Jovanić Mr v.asist. 29.11.2018. 29.11.2023. UKC RS
Krsto Jandrić Dr red.prof. 16.07.2014.   UKC RS Blaženko Vuković Mr str.sar.     UKC RS
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Vesna Ljuboja   str.sar.     UKC RS
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS Gabrijela Malešević   str.sar.     UKC RS
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016. 22.12.2022. UKC RS Goran Bokan   str.sar.     UKC RS
Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Goran Topić   str.sar.     UKC RS
Tamara Kovačević-Preradović Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Milorad Grujičić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Lora Novaković   str.sar.     UKC RS
Bojana Carić Radošević Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. UKC RS Ljiljana Kos   str.sar.     UKC RS
Milena Brkić Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. ZUTM Nikola Šobot   str.sar.     UKC RS
Bojan Stanetić Dr doc. 27.02.2020. 27.02.2025. UKC RS Ranko Glamočak   str.sar.     UKC RS
Ivona Risović Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Saša Lončar   str.sar.     UKC RS
Ljubinka Božić Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Tamara Dojčinović   str.sar.     UKC RS
            Tanja Glamočanin   str.sar.     UKC RS
6 54 ISM07FPSMT Fizički principi savremenih medicinskih tehnika I 1 0 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED            
6 55 ISM07PBSM Pregled bolesnika sa srčanim manama I 1 0 0 Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Milovan Bojić Dr red.prof. 31.10.2019.   IKB BG            
6 56 ISM07NPL Nacionalna politika lijekova I 1 0 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED            
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED            
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
6 57 ISM07NIM Nauka i medicina I 1 0 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
6 58 ISM07BTP Biohemijski testovi u patofiziologiji I 1 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
6 59 ISM07OP Onkološka patologija I 1 1 1 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS            
Ljiljana Tadić-Latinović Dr izbor u toku     UKC RS            
7 60 ISM07ITM Interna medicina O 5 8 0 Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Valentina Soldat-Stanković Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Danijela Mandić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Ljilja Kerić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2023. UKC RS
Aleksandar Lazarević Dr red.prof. 24.10.2013.   UKC RS Jelena Vilipić Jovanić Mr v.asist. 29.11.2018. 29.11.2023. UKC RS
Krsto Jandrić Dr red.prof. 16.07.2014.   UKC RS Blaženko Vuković Mr str.sar.     UKC RS
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Gabrijela Malešević   str.sar.     UKC RS
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS Goran Bokan   str.sar.     UKC RS
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016. 22.12.2022. UKC RS Goran Topić   str.sar.     UKC RS
Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Tamara Kovačević-Preradović Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Dragan Unčanin   str.sar.     UKC RS
Aleksandra Marković Dr vanr. prof 27.02.2020. 27.02.2026. UKC RS Lora Novaković   str.sar.     UKC RS
Milorad Grujičić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Ljiljana Kos   str.sar.     UKC RS
Bojana Carić Radošević Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. UKC RS Nikola Šobot   str.sar.     UKC RS
Milena Brkić Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. ZUTM Ranko Glamočak   str.sar.     UKC RS
Bojan Stanetić Dr doc. 27.02.2020. 27.02.2025. UKC RS Saša Lončar   str.sar.     UKC RS
Ivona Risović Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Tamara Dojčinović   str.sar.     UKC RS
Ljubinka Božić Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Tanja Glamočanin   str.sar.     UKC RS
7 61 ISM07KM Klinička mikrobiologija O 1 0 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED            
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            
7 62 ISM07IBSE Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom O 1 2 0 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Tatjana Roganović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Brankica Malešević   str.sar.     UKC RS
            Zvezdana Vuković   str.sar.     UKC RS
            Ljiljana Pašić   str.sar.     UKC RS
            Milan Petrović   str.sar.     UKC RS
            Olja Čuković   str.sar.     UKC RS
            Snežana Ritan   str.sar.     UKC RS
7 63 ISM07DTV Dermatovenerologija O 1 1 0 Bogdan Zrnić Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vesna Vukić   str.sar.     UKC RS
Đuka Ninković Baroš Dr doc. 26.04.2018. 24.06.2023. UKC RS Milanka Ćelić   str.sar.     UKC RS
            Rajka Bokan   str.sar.     UKC RS
            Sanja Umičević Šipka   str.sar.     UKC RS
7 64 ISM07N Neurologija O 1 1 0 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
7 65 ISM07PSI Psihijatrija O 1 2 0 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.                
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS            
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS            
7 66 ISM07DTNN Dijagnostičke i terapijske novine u neurologiji I 1 0 0 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
7 67 ISM07MZZ Mentalno zdravlje u zajednici I 1 0 0 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.                
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS            
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS            
7 68 ISM07PE Primenjena epidemiologija I 1 0 0 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL
            Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
            Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
7 69 ISM07BMIB Biološki mehanizmi infektivnih bolesti I 1 0 0 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS            
7 70 ISM07FMRR Fizikalna medicina i rehabilitacija u reumatologiji I 1 0 0 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
8 71 ISM07ITM Interna medicina O 4 8 0 Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Bojan Stanetić Dr doc. 27.02.2020. 27.02.2025. UKC RS
Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Ivona Risović Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Ljubinka Božić Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS
Aleksandar Lazarević Dr red.prof. 24.10.2013.   UKC RS Valentina Soldat-Stanković Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Krsto Jandrić Dr red.prof. 16.07.2014.   UKC RS Danijela Mandić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Ljilja Kerić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2023. UKC RS
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS Jelena Vilipić Jovanić Mr v.asist. 29.11.2018. 29.11.2023. UKC RS
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016. 22.12.2022. UKC RS Blaženko Vuković Mr str.sar.     UKC RS
Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Gabrijela Malešević   str.sar.     UKC RS
Tamara Kovačević-Preradović Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Goran Bokan   str.sar.     UKC RS
Aleksandra Marković Dr vanr. prof 27.02.2020. 27.02.2026. UKC RS Goran Topić   str.sar.     UKC RS
Milorad Grujičić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Bojana Carić Radošević Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. UKC RS Dragan Unčanin   str.sar.     UKC RS
Milena Brkić Dr doc. 30.11.2017. 30.11.2022. ZUTM Lora Novaković   str.sar.     UKC RS
Bojan Stanetić Dr doc. 27.02.2020. 27.02.2025. UKC RS Ljiljana Kos   str.sar.     UKC RS
Ivona Risović Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Nikola Šobot   str.sar.     UKC RS
Ljubinka Božić Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS Ranko Glamočak   str.sar.     UKC RS
            Saša Lončar   str.sar.     UKC RS
            Tamara Dojčinović   str.sar.     UKC RS
            Tanja Glamočanin   str.sar.     UKC RS
8 72 ISM07IBSE Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom O 1 2 0 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Tatjana Roganović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Brankica Malešević   str.sar.     UKC RS
            Zvezdana Vuković   str.sar.     UKC RS
            Ljiljana Pašić   str.sar.     UKC RS
            Milan Petrović   str.sar.     UKC RS
            Olja Čuković   str.sar.     UKC RS
            Snežana Ritan   str.sar.     UKC RS
8 73 ISM07DTV Dermatovenerologija O 1 1 0 Bogdan Zrnić Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vesna Vukić   str.sar.     UKC RS
Đuka Ninković Baroš Dr doc. 26.04.2018. 24.06.2023. UKC RS Milanka Ćelić   str.sar.     UKC RS
            Rajka Bokan   str.sar.     UKC RS
            Sanja Umičević Šipka   str.sar.     UKC RS
8 74 ISM07N Neurologija O 1 2 0 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
8 75 ISM07PSI Psihijatrija O 1 1 0 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.     Ivana Kundačina   str.sar.     UKC RS
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS            
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS            
8 76 ISM07FM Fizikalna medicina O 1 1 0 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
8 77 ISM07DTNN Dijagnostičke i terapijske novine u neurologiji I 1 0 0 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
8 78 ISM07MZZ Mentalno zdravlje u zajednici I 1 0 0 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.                
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS            
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS            
8 79 ISM07PE Primenjena epidemiologija I 1 0 0 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL
            Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
            Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
8 80 ISM07BMIB Biološki mehanizmi infektivnih bolesti I 1 0 0 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS            
8 81 ISM07FMRR Fizikalna medicina i rehabilitacija u reumatologiji I 1 0 0 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Goran Talić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
            Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
9 82 ISM13HIR Hirurgija O 4 7 0 Duško Vasić   red.prof. 28.12.2010.     Velimir Škrbić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Andrija Golubović   red.prof. 15.10.2012.   SOOH AG Vera Gazdić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Darko Lukić Dr red.prof. 10.09.2013.   BO DO Jugoslav Đeri Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Mirko Raković Dr red.prof. 24.04.2014.     Aleksandar Brković   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nikola Gavrić Dr red.prof. 04.05.2015.   BO DO Dragan Rakanović   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Dragan Kostić Dr red.prof. 30.09.2015.   SHBDK Dragan Švraka   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Snježana Milićević Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS Zlata Popović   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Stamenko Šušak   red.prof. 26.01.2017.   IKVB Marko Kantar   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Božo Krivokuća Dr red.prof. 31.01.2019.   UKC RS Nikola Baroš   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Jovan Ćulum Dr red.prof. 31.01.2019.   ZUST Boban Subotić   str.sar.     UKC RS
Siniša Maksimović Dr red.prof. 28.05.2020.   BSV BN Branislava Pušac Mr str.sar.     UKC RS
Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Vladimir Krivokuća   str.sar.     UKC RS
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Goran Janjić   str.sar.     UKC RS
Darko Jović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. S-tetik Dalibor Šaran   str.sar.     UKC RS
Vesna Ivanišević Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Dragan Milošević Mr str.sar.     UKC RS
Dragana Lončar-Stojiljković Dr vanr. prof 29.10.2020. 29.10.2026. IKB BG Duško Topić   str.sar.     UKC RS
Goran Talić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. ZFMR DMZ Zoran Roljić   str.sar.     UKC RS
Zoran Aleksić Dr doc. 31.01.2019. 30.01.2024. UKC RS Marinko Domuzin Mr str.sar.     UKC RS
Milanko Maksić Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. UKC RS Nemanja Tomić   str.sar.     UKC RS
Novak Vasić Dr doc. 27.06.2019. 27.06.2024. UKC RS Nina Pejičić   str.sar.     UKC RS
Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS Novica Kalinić   str.sar.     UKC RS
Slavko Manojlović Dr red.prof. 23.09.2021.   SOMAN Ostoja Savić Mr str.sar.     UKC RS
Dušan Janičić Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS Predrag Berić   str.sar.     UKC RS
Živojin Jonjev Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. IKVBV Saša Prostran   str.sar.     UKC RS
            Stanislav Palija   str.sar.     ZFMR DMZ
9 83 ISM13PED Pedijatrija O 3 3 0 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Nina Marić Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Olivera Ljuboja Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Aleksandra Serdar Mr v.asist. 30.05.2019. 30.05.2024. UKC RS
            Dragana Malčić Zanić   v.asist. 25.02.2021. 25.02.2026. UKC RS
            Barbara Stanimirović   str.sar.     UKC RS
            Biljana Đurđević Banjac   str.sar.     UKC RS
            Biljana Suzić   str.sar.     UKC RS
            Vanja Bobić   str.sar.     UKC RS
            Vesna Novaković   str.sar.     UKC RS
            Dragica Jojić Mr str.sar.     UKC RS
            Elvira Simić   str.sar.     UKC RS
            Ljilja Solomun Mr str.sar.     UKC RS
            Ljubo Višekruna   str.sar.     FBN
            Svjetlana Milanović   str.sar.     UKC RS
            Stojislav Konjević   str.sar.     UKC RS
9 84 ISM13GA Ginekologija i akušerstvo O 2 3 0 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS            
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Aleksandra Rodić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Andrija Banićević   str.sar.     UKC RS
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV Arnela Cerić Banićević Mr str.sar.     UKC RS
Miroslav Popović Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS Bojana Popović   str.sar.     UKC RS
            Veselin Pupčević   str.sar.     UKC RS
            Željko Topić   str.sar.     UKC RS
            Zora Antonić   str.sar.     UKC RS
            Jovica Ivić   str.sar.     UKC RS
            Ljiljana Stanišić Peulić   str.sar.     UKC RS
            Mile Bokan Mr str.sar.     UKC RS
            Sara Kisin Jovanović   str.sar.     UKC RS
            Sladibor Lakić   str.sar.     UKC RS
            Slobodan Grahovac   str.sar.     UKC RS
            Tanja Milić Radić   str.sar.     UKC RS
            Cvjetin Lazikić   str.sar.     UKC RS
9 85 ISM07SOCM Socijalna medicina O 1 1 0 Živana Gavrić Dr red.prof. 20.04.2011.   IZJZ RSBL Dragana Grujić-Vujmilović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. IZJZ RSBL
Stela Stojisavljević Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. IZJZ RSBL            
9 86 ISM13MR Medicina rada O 1 1 0 Vesna Paleksić Dr doc. 13.07.2017. 13.07.2022. ZMDS RS Radmila Ubović Mr str.sar.     ZMDS RS
Nada Marić Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. ZMDS RS            
9 87 ISM07KB Klinička biohemija I 1 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
9 88 ISM07NNT Neonatologija I 1 0 0 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Dragica Jojić Mr str.sar.     UKC RS
9 89 ISM07T Transfuziologija I 1 0 0 Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS            
9 90 ISM07AUSGA Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija I 1 0 0 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS            
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS            
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
9 91 ISM07MIH Minimalna invazivna hirurgija I 1 0 0 Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS            
10 92 ISM13HIR Hirurgija O 4 8 0 Duško Vasić   red.prof. 28.12.2010.     Velimir Škrbić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Andrija Golubović   red.prof. 15.10.2012.   SOOH AG Vera Gazdić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Darko Lukić Dr red.prof. 10.09.2013.   BO DO Jugoslav Đeri Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Mirko Raković Dr red.prof. 24.04.2014.     Aleksandar Brković   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nikola Gavrić Dr red.prof. 04.05.2015.   BO DO Dragan Rakanović   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Dragan Kostić Dr red.prof. 30.09.2015.   SHBDK Dragan Švraka   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Snježana Milićević Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS Zlata Popović   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Stamenko Šušak   red.prof. 26.01.2017.   IKVB Marko Kantar   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Božo Krivokuća Dr red.prof. 31.01.2019.   UKC RS Nikola Baroš   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Jovan Ćulum Dr red.prof. 31.01.2019.   ZUST Boban Subotić   str.sar.     UKC RS
Siniša Maksimović Dr red.prof. 28.05.2020.   BSV BN Branislava Pušac Mr str.sar.     UKC RS
Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Vladimir Krivokuća   str.sar.     UKC RS
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Goran Janjić   str.sar.     UKC RS
Darko Jović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. S-tetik Dalibor Šaran   str.sar.     UKC RS
Vesna Ivanišević Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Dragan Milošević Mr str.sar.     UKC RS
Dragana Lončar-Stojiljković Dr vanr. prof 29.10.2020. 29.10.2026. IKB BG Duško Topić   str.sar.     UKC RS
Goran Talić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. ZFMR DMZ Zoran Roljić   str.sar.     UKC RS
Zoran Aleksić Dr doc. 31.01.2019. 30.01.2024. UKC RS Marinko Domuzin Mr str.sar.     UKC RS
Milanko Maksić Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. UKC RS Nemanja Tomić   str.sar.     UKC RS
Novak Vasić Dr doc. 27.06.2019. 27.06.2024. UKC RS Nina Pejičić   str.sar.     UKC RS
Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS Novica Kalinić   str.sar.     UKC RS
Slavko Manojlović Dr red.prof. 23.09.2021.   SOMAN Ostoja Savić Mr str.sar.     UKC RS
Stanislav Palija dr doc. 23.01.2021. 22.01.2026. ZFMR DMZ Predrag Berić   str.sar.     UKC RS
Dušan Janičić Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS Saša Prostran   str.sar.     UKC RS
Živojin Jonjev Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. IKVBV Stanislav Palija dr doc. 23.01.2021. 22.01.2026. ZFMR DMZ
10 93 ISM13PED Pedijatrija O 3 3 0 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Nina Marić Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Olivera Ljuboja Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Aleksandra Serdar Mr v.asist. 30.05.2019. 30.05.2024. UKC RS
            Dragana Malčić Zanić   v.asist. 25.02.2021. 25.02.2026. UKC RS
            Barbara Stanimirović   str.sar.     UKC RS
            Biljana Đurđević Banjac   str.sar.     UKC RS
            Biljana Suzić   str.sar.     UKC RS
            Vanja Bobić   str.sar.     UKC RS
            Vesna Novaković   str.sar.     UKC RS
            Dragica Jojić Mr str.sar.     UKC RS
            Elvira Simić   str.sar.     UKC RS
            Ljilja Solomun Mr str.sar.     UKC RS
            Ljubo Višekruna   str.sar.     FBN
            Svjetlana Milanović   str.sar.     UKC RS
            Stojislav Konjević   str.sar.     UKC RS
10 94 ISM13GA Ginekologija i akušerstvo O 2 4 0 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS            
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Aleksandra Rodić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Andrija Banićević   str.sar.     UKC RS
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV Arnela Cerić Banićević Mr str.sar.     UKC RS
Miroslav Popović Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS Bojana Popović   str.sar.     UKC RS
            Veselin Pupčević   str.sar.     UKC RS
            Željko Topić   str.sar.     UKC RS
            Zora Antonić   str.sar.     UKC RS
            Jovica Ivić   str.sar.     UKC RS
            Ljiljana Stanišić Peulić   str.sar.     UKC RS
            Mile Bokan Mr str.sar.     UKC RS
            Sara Kisin Jovanović   str.sar.     UKC RS
            Sladibor Lakić   str.sar.     UKC RS
            Slobodan Grahovac   str.sar.     UKC RS
            Tanja Milić Radić   str.sar.     UKC RS
            Cvjetin Lazikić   str.sar.     UKC RS
10 95 ISM13OR Onkologija sa radioterapijom O 1 1 0 Branislava Jakovljević Dr red.prof. 27.06.2019.   S-tetik Milka Vještica   v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. UKC RS
Zdenka Gojković Dr red.prof. 23.09.2021.   UKC RS Ivanka Rakita Mr v.asist. 23.07.2020. 23.07.2025. UKC RS
Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Gordana Marić   str.sar.     UKC RS
Saša Jungić Dr doc. 28.05.2020. 27.05.2025. UKC RS Danijela Trokić   str.sar.     CRT
            Dejan Đokanović   str.sar.     UKC RS
            Živko Vranješ   str.sar.     UKC RS
            Jelena Berendika   str.sar.     UKC RS
            Jelena Rožić   str.sar.     UKC RS
            Radmila Rašeta   str.sar.     UKC RS
            Slavica Marić   str.sar.     UKC RS
10 96 ISM07KB Klinička biohemija I 1 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
10 97 ISM07NNT Neonatologija I 1 0 0 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Dragica Jojić Mr str.sar.     UKC RS
10 98 ISM07T Transfuziologija I 1 0 0 Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS
10 99 ISM07AUSGA Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija I 1 0 0 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS            
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS            
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
10 100 ISM07MIH Minimalna invazivna hirurgija I 1 0 0 Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS            
11 101 ISM07O Oftalmologija O 1 2 0 Milka Mavija Dr red.prof. 24.12.2020.   UKC RS Saša Smoljanović-Skočić Mr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. UKC RS
            Biljana Topić   v.asist. 26.03.2020. 26.03.2025. UKC RS
            Miljana Tepić Popović   v.asist. 26.03.2020. 26.03.2025. UKC RS
            Bojana Markić Mr v.asist. 24.12.2020. 24.12.2025. UKC RS
            Emira Ignjatić   str.sar.     UKC RS
            Žaklina Unčanin   str.sar.     UKC RS
            Mila Pejić Marjanović   str.sar.     UKC RS
11 102 ISM07ORL Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom O 1 2 0 Slobodan Spremo Dr red.prof. 06.07.2015.   UKC RS Dalibor Vranješ Mr v.asist. 25.06.2020. 25.06.2025. UKC RS
Sanja Špirić Dr red.prof. 30.11.2017.   UKC RS Aleksandra Aleksić   str.sar.     UKC RS
Predrag Špirić Dr vanr. prof 30.11.2017. 29.11.2023. UKC RS Branko Jurišić   str.sar.     UKC RS
Mirjana Gnjatić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.09.2025. UKC RS            
Dmitar Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            
11 103 ISM13H Higijena O 2 2 0 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
11 104 ISM07SM Sudska medicina O 1 2 0 Suzana Matejić   red.prof. 12.11.2015.   MED UKR Dalibor Nedić Mr v.asist. 30.05.2019. 30.05.2024. ZZSM RS
Vladimir Pilija Dr red.prof. 26.09.2019.   MDF NS Zoran Obradović   str.sar.     ZZSM RS
            Pavle Karan   str.sar.     ZZSM RS
11 105 ISM07KF Klinička farmakologija O 1 1 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
11 106 ISM13PM Porodična medicina O 4 6 0 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Biljana Lakić Mr v.asist. 23.02.2017. 23.02.2022. DZ BL
Kosana Stanetić Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. DZ BL            
Verica Petrović Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
11 107 ISM13UM Urgentna medicina O 1 1 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL

Lista odgovornih nastavnikaDentalna medicina

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Dentalna medicina                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 ISDM18A Anatomija O 2 2 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 ISDM18BF Biofizika O 2 1 0 Biljana Antunović Dr red.prof. 01.07.2021.   AGGF Jelena Rašović   asist. 31.10.2019. 30.10.2023. AGGF
1 3 ISDM18EJ Engleski jezik O 2 2 0 Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF
1 4 ISDM18OHE Opšta i oralna histologija i embriologija O 2 2 0 Ivan Nikolić Dr red.prof. 22.12.2010.   MED UNŠ Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
1 5 ISDM18H Hemija O 1 1 0 Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
1 6 ISDM18HG Humana genetika O 2 2 0 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
1 7 ISDM18INF Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini I 1 1 0 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
1 8 ISDM18PP Prva pomoć I 1 1 0 Velibor Vasović Dr red.prof. 11.10.2013.   MDF NS Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
2 9 ISDM18A Anatomija O 4 4 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
2 10 ISDM18DM Dentalna morfologija O 1 2 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED Mirjana Umićević-Davidović Dr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. MED
Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED            
2 11 ISDM18ME Medicinska etika O 1 0 0 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
2 12 ISDM18OBH Opšta i oralna biohemija O 3 2 0 Tatjana Simić Dr red.prof. 25.11.2009.   MDF BG Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
Marija Matić Dr vanr. prof 10.07.2018. 10.07.2024. MDF BG Dražena Soldat-Dokić   str.sar.     DZ BL
Vesna Ćorić Dr doc. 10.10.2019. 10.10.2024. MDF BG Mirna Popović-Šarić   str.sar.     DZ BL
2 13 ISDM18OHE Opšta i oralna histologija i embriologija O 2 2 0 Ivan Nikolić Dr red.prof. 22.12.2010.   MED UNŠ Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
2 14 ISDM18OH Oralna higijena O 1 2 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
2 15 ISDM18UEL Uvod u eksperiment i laboratoriju I 1 0 0 Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
2 16 ISDM18UN Uvod u nauku I 1 0 0 Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
3 17 ISDM18GN Gnatologija O 1 2 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
3 18 ISDM18MI Mikrobiologija i imunologija O 4 2 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
3 19 ISDM18OOP Opšta i oralna patologija O 2 1 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
3 20 ISDM18OOF Opšta i oralna fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
            Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
            Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
3 21 ISDM18OPJZ Osnovi prevencije i javno oralno zdravlje O 2 3 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED Predrag Kaurin   str.sar.     MED
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
3 22 ISDM18EJ2 Engleski jezik 2 I 1 1 0 Jelena Pažin ma nast.s.j. i v. 28.01.2021. 27.01.2026. AGGF Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF
3 23 ISDM18MDM Menadžment u dentalnoj medicini I 1 1 0 Vladan Mirjanić Dr vanr. prof 31.10.2019. 30.10.2025. MED Mirjana Umićević-Davidović Dr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. MED
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED Ivana Ilić   str.sar.     MED
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED Ljubica Pašagić   str.sar.     MED
3 24 ISDM18SM Socijalna medicina I 1 1 0 Živana Gavrić Dr red.prof. 20.04.2011.   IZJZ RSBL Dragana Grujić-Vujmilović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. IZJZ RSBL
Stela Stojisavljević Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. IZJZ RSBL            
4 25 ISDM18VK Vještina komuniciranja O 2 0 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Đorđe Mirjanić Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. INS RS            
4 26 ISDM18DMT Dentalni materijali O 3 0 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED            
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
4 27 ISDM18OOP Opšta i oralna patologija O 2 2 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
4 28 ISDM18OOF Opšta i oralna fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
            Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
            Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
4 29 ISDM18PF Patološka fiziologija O 4 3 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Bojana Nedić   str.sar.     UKC RS
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
4 30 ISDM18BDM Biostatistika u dentalnoj medicini I 1 1 0 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 31 ISDM18IOO Ishrana i oralna oboljenja I 1 1 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
4 32 ISDM18NM Nanomaterijali I 1 1 0 Vladan Mirjanić Dr vanr. prof 31.10.2019. 30.10.2025. MED Mirjana Umićević-Davidović Dr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. MED
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED Ivana Ilić   str.sar.     MED
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED Ljubica Pašagić   str.sar.     MED
5 33 ISDM18BZP Bolesti zuba pretklinika O 1 2 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
5 34 ISDM18DPP Dentalna protetika pretklinika O 1 3 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
            Branka Bojinović   str.sar.     ZS
5 35 ISDM18DFL Dentalna farmakologija O 2 1 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
5 36 ISDM18DV Dermatovenerologija O 1 1 0 Bogdan Zrnić Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vesna Vukić   str.sar.     UKC RS
Đuka Ninković Baroš Dr doc. 26.04.2018. 24.06.2023. UKC RS Milanka Ćelić   str.sar.     UKC RS
            Rajka Bokan   str.sar.     UKC RS
            Sanja Umičević Šipka   str.sar.     UKC RS
5 37 ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom O 3 4 0 Aleksandar Lazarević Dr red.prof. 24.10.2013.   UKC RS Valentina Soldat-Stanković Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Danijela Mandić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2022. UKC RS
Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Ljilja Kerić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.07.2023. UKC RS
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Jelena Vilipić Jovanić Mr v.asist. 29.11.2018. 29.11.2023. UKC RS
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   UKC RS Gabrijela Malešević   str.sar.     UKC RS
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020. 22.12.2022. UKC RS            
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016.   UKC RS            
5 38 ISDM18NP Neuropsihijatrija O 1 1 0 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.                
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS            
Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
5 39 ISDM18PBDM Profesionalne bolesti u dentalnoj medicini I 1 1 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
5 40 ISDM18FM Fizikalna medicina I 1 1 0 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
6 41 ISDM18ADM Anesteziologija u dentalnoj medicini O 2 2 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
6 42 ISDM18BZP Bolesti zuba pretklinika O 1 2 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
6 43 ISDM18DPP Dentalna protetika pretklinika O 1 3 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Branka Bojinović   str.sar.     ZS
6 44 ISDM18DFL Dentalna farmakologija O 1 1 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
6 45 ISDM18IB Infektivne bolesti O 1 2 0 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Tatjana Roganović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Brankica Malešević   str.sar.     UKC RS
            Zvezdana Vuković   str.sar.     UKC RS
            Milan Petrović   str.sar.     UKC RS
            Olja Čuković   str.sar.     UKC RS
6 46 ISDM18OHI Opšta hirurgija O 3 3 0 Mirko Raković Dr red.prof. 24.04.2014.     Velimir Škrbić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Dragan Kostić Dr red.prof. 30.09.2015.   SHBDK Dragan Švraka   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Snježana Milićević Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS Marko Kantar   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Božo Krivokuća Dr red.prof. 31.01.2019.   UKC RS Branislava Pušac Mr str.sar.     UKC RS
Jovan Ćulum Dr red.prof. 31.01.2019.   ZUST Vladimir Krivokuća   str.sar.     UKC RS
Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Duško Topić   str.sar.     UKC RS
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Marinko Domuzin Mr str.sar.     UKC RS
Darko Jović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. S-tetik Ostoja Savić Mr str.sar.     UKC RS
Vesna Ivanišević Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Stanislav Palija dr doc. 23.01.2021. 22.01.2026. ZFMR DMZ
Goran Talić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. ZFMR DMZ            
Zoran Aleksić Dr doc. 31.01.2019. 30.01.2024. UKC RS            
Milanko Maksić Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. UKC RS            
Slavko Manojlović Dr red.prof. 23.09.2021.   SOMAN            
  Stanislav Palija dr doc. 23.01.2021. 22.01.2026. ZFMR DMZ            
6 47 ISDM18ODR Osnovi dentalne radiologije O 1 1 0 Biljana Marković Vasiljković Dr vanr. prof 09.05.2017. 09.05.2023. MDF BG Mile Čučak   str.sar.     UKC RS
6 48 ISDM18POZ Pušenje i oralno zdravlje I 1 0 0 Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
6 49 ISDM18SZZ Stomatološka zaštita u zajednici I 1 0 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
7 50 ISDM18MP Mobilna protetika O 1 6 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
            Branka Bojinović   str.sar.     ZS
7 51 ISDM18OM Oralna medicina O 1 2 0 Verica Pavlić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.05.2025. ZS Nina Zubović   str.sar.     MED
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
7 52 ISDM18ORH Oralna hirurgija O 2 3 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
7 53 ISDM18OFT Oftalmologija O 1 1 0 Milka Mavija Dr red.prof. 24.12.2020.   UKC RS Saša Smoljanović-Skočić Mr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. UKC RS
            Biljana Topić   v.asist. 26.03.2020. 26.03.2025. UKC RS
            Miljana Tepić Popović   v.asist. 26.03.2020. 26.03.2025. UKC RS
            Bojana Markić Mr v.asist. 24.12.2020. 24.12.2025. UKC RS
            Emira Ignjatić   str.sar.     UKC RS
            Žaklina Unčanin   str.sar.     UKC RS
            Mila Pejić Marjanović   str.sar.     UKC RS
7 54 ISDM18PE Pretklinička endodoncija O 1 2 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
7 55 ISDM18POO Profilaksa oralnih oboljenja O 1 2 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED Predrag Kaurin   str.sar.     MED
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
7 56 ISDM18RDM Restaurativna dentalna medicina O 1 6 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
7 57 ISDM18KIDM Klinička istraživanja u dentalnoj medicini I 1 1 0 Branislav Glišić Dr red.prof. 29.10.2008.   STOMF BG Mirjana Umićević-Davidović Dr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. MED
Vladan Mirjanić Dr vanr. prof 31.10.2019. 30.10.2025. MED            
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED            
7 58 ISDM18PR Pacijenti rizika I 1 1 0 Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
8 59 ISDM18MP Mobilna protetika O 1 6 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
            Branka Bojinović   str.sar.     ZS
8 60 ISDM18OM Oralna medicina O 2 2 0 Verica Pavlić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.05.2025. ZS Nina Zubović   str.sar.     MED
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
8 61 ISDM18ORH Oralna hirurgija O 2 3 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
8 62 ISDM18RDM Restaurativna dentalna medicina O 1 3 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
8 63 ISDM18PRTD Primjena računaskih tehnologija u dentalnoj medicini I 1 1 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
8 64 ISDM18RTOZ Rekonstrukcija teško oštećenih zuba I 1 1 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            

Lista odgovornih nastavnikaStomatologija

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Stomatologija                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
9 1 ISS07KE Klinička endodoncija O 1 3 0 Slavoljub Živković Dr red.prof. 09.06.2006.   STOMF BG            
Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
9 2 ISS07DS Dječija stomatologija O 1 3 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED Predrag Kaurin   str.sar.     MED
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
9 3 ISS07OHSA Oralna hirurgija sa stomatološkom anestezijom O 2 3 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
            Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
9 4 ISS07P Parodontologija O 2 4 0 Verica Pavlić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.05.2025. ZS Nina Zubović   str.sar.     MED
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
9 5 ISS07SPKF Stomatološka protetika – klinika (fiksna) O 1 3 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
9 6 ISS07IMP Implantologija I 1 1 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
9 7 ISS07ES Estetika u stomatologiji I 1 1 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED            
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
10 8 ISS07KE Klinička endodoncija O 1 3 0 Aleksandra Đeri Dr vanr. prof 28.05.2020. 24.05.2026. MED            
Nataša Knežević Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Radmila Arbutina Dr vanr. prof 25.02.2021. 25.02.2027. MED            
Irena Kuzmanović-Radman Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Ognjenka Janković Dr doc. 28.03.2019. 27.03.2024. MED            
Renata Josipović Dr doc. 25.02.2021. 25.02.2026. MED            
10 9 ISS07DS Dječija stomatologija O 1 2 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED Predrag Kaurin   str.sar.     MED
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
10 10 ISS07OHSA Oralna hirurgija sa stomatološkom anestezijom O 2 3 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG Igor Đukić Mr v.asist. 29.11.2018. 28.11.2023. MED
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED Tatjana Nikolić Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. UKC RS
            Vesna Kecman   str.sar.     MED
            Marko Bulajić   str.sar.     MED
            Mladen Rodić   str.sar.     MED
10 11 ISS07P Parodontologija O 1 3 0 Verica Pavlić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.05.2025. ZS Nina Zubović   str.sar.     MED
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            
10 12 ISS07SPKF Stomatološka protetika – klinika (fiksna) O 1 6 0 Sanja Gnjato Dr vanr. prof 26.03.2020. 25.03.2026. MED Aleksandra Grebenar Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. MED
Valentina Veselinović Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Sanja Subotić   asist. 28.03.2019. 28.03.2023. MED
10 13 ISS07PUZD Povrede usta i zuba kod djece I 1 1 0 Olivera Dolić Dr vanr. prof 27.06.2019. 26.06.2025. MED            
Marija Obradović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. MED            
Slava Sukara Dr doc. 23.02.2017. 23.02.2022. MED            
10 14 ISS07AOMH Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija I 1 1 0 Ružica Kozomara   red.prof. 23.02.2016.   VMA BG Dejan Đurđević Mr v.asist. 27.02.2018. 27.02.2023. UKC RS
            Dragan Pandžić   str.sar.     UKC RS
            Marinko Karalić   str.sar.     UKC RS
            Mario Mizdarić   str.sar.     UKC RS
11 15 ISS07OHV Ortopedija vilica O 4 7 0 Branislav Glišić Dr red.prof. 29.10.2008.   STOMF BG Mirjana Umićević-Davidović Dr v.asist. 31.10.2019. 31.10.2024. MED
Vladan Mirjanić Dr vanr. prof 31.10.2019. 30.10.2025. MED Ivana Ilić   str.sar.     MED
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED Ljubica Pašagić   str.sar.     MED
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED            
11 16 ISS07MH Maksilofacijalna hirurgija O 4 3 0 Ružica Kozomara   red.prof. 23.02.2016.   VMA BG Dejan Đurđević Mr v.asist. 27.02.2018. 27.02.2023. UKC RS
            Dragan Pandžić   str.sar.     UKC RS
            Marinko Karalić   str.sar.     UKC RS
            Mario Mizdarić   str.sar.     UKC RS
11 17 ISS07FMMP Forenzička medicina i medicinsko pravo O 2 1 0 Suzana Matejić   red.prof. 12.11.2015.   MED UKR Dalibor Nedić Mr v.asist. 30.05.2019. 30.05.2024. ZZSM RS
Vladimir Pilija Dr red.prof. 26.09.2019.   MDF NS Zoran Obradović   str.sar.     ZZSM RS
11 18 ISS07SMJZ Socijalna medicina (javno zdravlje) O 2 1 0 Živana Gavrić Dr red.prof. 20.04.2011.   IZJZ RSBL Dragana Grujić-Vujmilović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. IZJZ RSBL
Stela Stojisavljević Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. IZJZ RSBL            
11 19 ISS07OEH Endodontska hirurgija I 1 0 0 Zoran Tatić Dr vanr. prof 16.06.2016. 16.06.2022. VMA BG            
Saša Marin Dr doc. 28.05.2020. 07.05.2025. MED            
11 20 ISS07POT Predhirurška ortodontska terapija I 1 0 0 Branislav Glišić Dr red.prof. 29.10.2008.   STOMF BG            
Adriana Arbutina Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Marijana Arapović-Savić Dr doc. 31.10.2019. 30.10.2024. MED            
11 21 ISS07KTOP Kompleksna terapija oboljenja parodoncijuma I 1 0 0 Verica Pavlić Dr vanr. prof 30.05.2019. 30.05.2025. ZS            
Nataša Trtić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Željka Kojić Dr doc. 25.01.2018. 24.01.2023. MED            
Tijana Adamović Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. MED            

Lista odgovornih nastavnikaFarmacija

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Farmacija                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 ISF19UF Uvod u farmaciju O 1 0 0 Vanda Marković-Peković Dr doc. 30.01.2020. 29.01.2025. MED            
1 2 ISF19MAT Matematika O 2 2 0 Snježana Maksimović Dr doc. 25.05.2017. 24.05.2022. AGGF Ivan Vanja Boroja Mr v.asist. 27.08.2020. 26.08.2025. ETF
1 3 ISF19BHG Biologija sa humanom genetikom O 3 2 0 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
1 4 ISF19FIZ Fizika O 4 2 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 5 ISF19ONH Opšta i neorganska hemija O 4 3 0 Dijana Mihajlović   doc. 28.09.2017. 27.09.2022. PF Darko Bodroža   v.asist. 28.01.2021. 27.01.2026. TF
            Dragana Gajić   asist. 25.06.2020. 25.06.2025. PMF
1 6 ISF19EJ Engleski jezik O 2 0 0 Sanja Maglov   nast.s.j. i v. 24.10.2020. 24.10.2025. MF            
2 7 ISF19OH1 Organska hemija 1 O 3 2 0 Pero Sailović Dr doc. 27.12.2018. 26.12.2023. PMF Helena Šešić   str.sar.      
Ljiljana Suručić Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. MED            
2 8 ISF19AH Anatomija sa histologijom O 3 2 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
2 9 ISF19BOT Botanika O 3 2 0 Nada Šumatić Dr red.prof. 22.05.2007.   ŠF Ivana Pucar ma v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. PMF
Siniša Škondrić Dr vanr. prof 28.11.2019. 27.11.2025. PMF            
2 10 ISF19MB Mikrobiologija O 4 2 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
2 11 ISF19AH1 Analitička hemija 1 O 2 2 0 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
3 12 ISF19F Fiziologija O 4 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
            Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
            Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
3 13 ISF19AH2 Analitička hemija 2 O 2 3 0 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
3 14 ISF19OH2 Organska hemija 2 O 3 3 0 Pero Sailović Dr doc. 27.12.2018. 26.12.2023. PMF Helena Šešić   str.sar.      
Ljiljana Suručić Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. MED            
3 15 ISF19FH Fizička hemija O 3 3 0 Nemanja Gavrilov   doc. 29.10.2020. 29.10.2025. HF BG Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
3 16 ISF19SF Statistika u farmaciji O 1 1 0 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 17 ISF19PF Patološka fiziologija O 2 2 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Bojana Nedić   str.sar.     UKC RS
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
4 18 ISF19IMU Imunologija O 2 1 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            
4 19 ISF19OFB Opšta farmaceutska biohemija O 3 2 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
4 20 ISF19FH1 Farmaceutska hemija 1 O 3 1 0 Biljana Tubić Dr doc. 27.09.2018. 27.09.2023. ALMSBH Darija (Milisav) Knežević Mr asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Žarko Gagić Dr doc. 27.09.2018. 26.09.2023. MED Sanja Rogić   str.sar.     HEM
4 21 ISF19IM Instrumentalne metode O 3 3 0 Miroslav Ristić   doc. 27.06.2019. 27.06.2024. HF BG Nebojša Mandić-Kovačević Mr v.asist. 30.05.2019. 29.05.2024. MED
4 22 ISF19HR Hemija rastvora I 1 1 0 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF Marina Rakanović ma v.asist. 26.12.2019. 25.12.2024. TF
Pero Sailović Dr doc. 27.12.2018. 26.12.2023. PMF Aljoša Stanković Mr str.sar.     UKC RS
Ljiljana Suručić Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. MED            
4 23 ISF19OPAH Odabrana poglavlja analitičke hemije I 1 0 0 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF            
4 24 ISF19HHJ Hemija heterocikličnih jedinjenja I 1 0 0 Pero Sailović Dr doc. 27.12.2018. 26.12.2023. PMF            
Ljiljana Suručić Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. MED            
4 25 ISF19OPM Odabrana poglavlja mikrobiologije I 2 0 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED            
4 26 ISF19PB Praktikum iz botanike I 1 0 0 Nada Šumatić Dr red.prof. 22.05.2007.   ŠF            
Siniša Škondrić Dr vanr. prof 28.11.2019. 27.11.2025. PMF            
4 27 ISF19MG Molekularna genetika I 2 0 0 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED            
5 28 ISF19F1 Farmakognozija 1 O 3 2 0 Silvana Petrović Dr red.prof. 24.12.2009.   FF UBG Biljana Đuza   str.sar.     HEM
Tatjana Kundaković – Vasović Dr red.prof. 13.12.2017.   FF UBG            
Milica Drobac Dr vanr. prof 13.07.2017. 13.07.2023. FF UBG            
Relja Suručić Dr doc. 23.07.2020. 23.07.2025. MED            
5 29 ISF19FH2 Farmaceutska hemija 2 O 4 2 0 Biljana Tubić Dr doc. 27.09.2018. 27.09.2023. ALMSBH Darija (Milisav) Knežević Mr asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Žarko Gagić Dr doc. 27.09.2018. 26.09.2023. MED Sanja Rogić   str.sar.     HEM
5 30 ISF19MBH Medicinska biohemija O 4 2 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
5 31 ISF19BRO Bromatologija O 3 2 0 Brižita Đorđević Dr red.prof. 26.10.2016.   FF UBG Nina Okuka Mr asist. 30.05.2019. 30.05.2023. MED
Mirjana Đermanović Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. IZJZ RSBL            
5 32 ISF19LJBŽS Ljekovite biljke i životna sredina I 2 0 0 Siniša Škondrić Dr vanr. prof 28.11.2019. 27.11.2025. PMF            
5 33 ISF19KH Koloidna hemija I 1 0 0 Miroslav Ristić   doc. 27.06.2019. 27.06.2024. HF BG            
Nemanja Gavrilov   doc. 29.10.2020. 29.10.2025. HF BG            
5 34 ISF19SRA Slobodni radikali i antioksidansi – metode praćenja oksidativnog stresa I 2 0 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED            
5 35 ISF19OPPF Odabrana poglavlja iz patološke fiziologije I 2 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS            
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
6 36 ISF19G2 Farmakognozija 2 O 4 2 0 Silvana Petrović Dr red.prof. 24.12.2009.   FF UBG Biljana Đuza   str.sar.     HEM
Tatjana Kundaković – Vasović Dr red.prof. 13.12.2017.   FF UBG            
Milica Drobac Dr vanr. prof 13.07.2017. 13.07.2023. FF UBG            
Relja Suručić Dr doc. 23.07.2020. 23.07.2025. MED            
6 37 ISF19FH3 Farmaceutska hemija 3 O 4 3 0 Biljana Tubić Dr doc. 27.09.2018. 27.09.2023. ALMSBH Darija (Milisav) Knežević Mr asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Žarko Gagić Dr doc. 27.09.2018. 26.09.2023. MED Sanja Rogić   str.sar.     HEM
6 38 ISF19FT1 Farmaceutska tehnologija 1 O 4 5 0 Snežana Savić Dr red.prof. 12.04.2017.   FF UBG Anđelka Račić   v.asist. 27.02.2018. 06.02.2023. MED
Marina Tomović Dr vanr. prof 10.07.2019. 10.07.2025. MED UKR Biljana Gatarić Mr v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
Dragana Vasiljević Dr vanr. prof 08.12.2020. 08.12.2026. FF UBG            
Nataša Bubić Pajić Dr doc. 24.12.2020. 23.12.2025. MED            
6 39 ISF19FED Farmaceutska etika i deontologija O 2 0 0 Vanda Marković-Peković Dr doc. 30.01.2020. 29.01.2025. MED            
7 40 ISF07FT2 Farmaceutska tehnologija 2 O 4 7 0 Snežana Savić Dr red.prof. 12.04.2017.   FF UBG Anđelka Račić   v.asist. 27.02.2018. 06.02.2023. MED
Marina Tomović Dr vanr. prof 10.07.2019. 10.07.2025. MED UKR Biljana Gatarić Mr v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
Dragana Vasiljević Dr vanr. prof 08.12.2020. 08.12.2026. FF UBG Sanja Kecman   str.sar.     HEM
Nataša Bubić Pajić Dr doc. 24.12.2020. 23.12.2025. MED            
7 41 ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija O 4 2 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
7 42 ISF07BRO Bromatologija O 3 3 0 Brižita Đorđević Dr red.prof. 26.10.2016.   FF UBG Nina Okuka Mr asist. 30.05.2019. 30.05.2023. MED
Mirjana Đermanović Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. IZJZ RSBL Ljubica Bojanić   str.sar.     IZJZ RSBL
7 43 ISF07PF Patološka fiziologija O 2 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS            
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
8 44 ISF07FT2 Farmaceutska tehnologija 2 O 3 4 0 Snežana Savić Dr red.prof. 12.04.2017.   FF UBG Anđelka Račić   v.asist. 27.02.2018. 06.02.2023. MED
Marina Tomović Dr vanr. prof 10.07.2019. 10.07.2025. MED UKR Biljana Gatarić Mr v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
Dragana Vasiljević Dr vanr. prof 08.12.2020. 08.12.2026. FF UBG Sanja Kecman   str.sar.     HEM
Nataša Bubić Pajić Dr doc. 24.12.2020. 23.12.2025. MED            
8 45 ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija O 3 1 0 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
8 46 ISF07OFD Organizacija farmaceutske djelatnosti O 2 0 0 Vanda Marković-Peković Dr doc. 30.01.2020. 29.01.2025. MED            
8 47 ISF07PF Patološka fiziologija O 2 0 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED            
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS            
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
8 48 ISF07AL Analitika lijekova O 3 3 0 Irena Kasagić Vujanović Dr doc. 13.07.2017. 07.07.2022. MED Darija (Milisav) Knežević Mr asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
8 49 ISF07EDF Etika i deontologija u farmaciji O 2 0 0 Vanda Marković-Peković Dr doc. 30.01.2020. 29.01.2025. MED            
8 50 ISF07KOZ Kozmetologija I 2 0 0 Snežana Savić Dr red.prof. 12.04.2017.   FF UBG            
Dragana Vasiljević Dr vanr. prof 08.12.2020. 08.12.2026. FF UBG            
Nataša Bubić Pajić Dr doc. 24.12.2020. 23.12.2025. MED            
8 51 ISF07FT Fitoterapija I 2 0 0 Silvana Petrović Dr red.prof. 24.12.2009.   FF UBG            
Tatjana Kundaković – Vasović Dr red.prof. 13.12.2017.   FF UBG            
Milica Drobac Dr vanr. prof 13.07.2017. 13.07.2023. FF UBG            
Relja Suručić Dr doc. 23.07.2020. 23.07.2025. MED            
8 52 ISF07DHS Dijetetska hrana i suplementi I 2 0 0 Brižita Đorđević Dr red.prof. 26.10.2016.   FF UBG            
Mirjana Đermanović Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. IZJZ RSBL            
9 53 ISF07MB Medicinska biohemija O 4 3 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
9 54 ISF07TOKS Toksikologija O 5 3 0 Biljana Antonijević Dr red.prof. 14.11.2012.   FF UBG Nina Umićević ma v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Danijela Đukić Ćosić Dr vanr. prof 27.03.2018. 27.03.2024. FF UBG            
9 55 ISF07FARK Farmakokinetika O 3 2 0 Momir Mikov Dr red.prof. 19.06.1999.   MDF NS Valentina Topić Vučenović   v.asist. 27.02.2020. 27.02.2025. MED
Svetlana Goločorbin-Kon Dr vanr. prof 15.07.2018. 15.07.2023. MDF NS            
9 56 ISF07KBH Klinička biohemija I 2 0 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED            
9 57 ISF07KFAR Klinička farmacija I 2 0 0 Momir Mikov Dr red.prof. 19.06.1999.   MDF NS            
Svetlana Goločorbin-Kon Dr vanr. prof 15.07.2018. 15.07.2023. MDF NS            
Tijana Kovačević Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS            
9 58 ISF07IRL Istraživanje i razvoj lijekova I 2 0 0                        
9 59 ISF07MLO Metabolizam lijekova i otrova I 2 0 0 Biljana Antonijević Dr red.prof. 14.11.2012.   FF UBG            
9 60 ISF07BREL Biološka raspoloživost i ekvivalentnost lijekova I 2 0 0 Momir Mikov Dr red.prof. 19.06.1999.   MDF NS            
Svetlana Goločorbin-Kon Dr vanr. prof 15.07.2018. 15.07.2023. MDF NS            

Lista odgovornih nastavnikaBabištvo

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Babištvo                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa O 4 3 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu O 3 4 6.67 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
1 3 OBA18KZNJ Komunikacija u zdravstvenoj njezi O 1 1 4.67 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
1 4 OBA18RZE Reproduktivno zdravlje i etika O 3 0 0 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
1 5 OBA18OB Osnovi biofizike O 1 0 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED            
1 6 OBA18EJ Engleski jezik O 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
2 7 OBA18F Fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
2 8 OBA18BH Biohemija O 3 2 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
2 9 OBA18OBVP Osnovi bakteriologije, virusologije i parazitologije O 2 3 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
2 10 OBA18JZ Javno zdravlje O 2 0 2 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
2 11 OBA18H Higijena O 1 2 0 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
2 12 OBA18OHG Osnove humane genetike O 2 0 1 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED            
3 13 OBA18PAT Patologija O 2 2 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
3 14 OBA18FAR Farmakologija O 2 0 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
3 15 OBA18PF Patofiziologija O 2 1 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
3 16 OBA18OT Osnovi transfuziologije O 2 0 1 Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS Gordana Laketić   str.sar.     ZZTM RS
3 17 OBA18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega O 2 0 2 Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
            Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Biljana Janković   str.sar.     UKC RS
3 18 OBA18AZNJA Akušerstvo | Zdravstvena njega u akušerstvu O 4 0 12 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
4 19 OBA18ZNJIIB Zdravstvena njega u infektologiji i infektivne bolesti O 2 0 2 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Biljana Salak   str.sar.     UKC RS
            Jelena Petrović   str.sar.     UKC RS
            Sanja Savković   str.sar.     UKC RS
4 20 OBA18GZNJG Ginekologija | Zdravstvena njega u ginekologiji O 4 0 12 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
4 21 OBA18ZNJHB Zdravstvena njega hirurških bolesnika O 2 0 2 Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Ljiljana Lovrić   str.sar.     UKC RS
            Mira Raca   str.sar.     UKC RS
            Sanela Halub   str.sar.     UKC RS
            Stojanka Mirković   str.sar.     SHBDK
4 22 OBA18OAR Osnove anestezije i reanimacije O 1 0 2 Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Vera Gazdić Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Aleksandar Brković   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
            Dragan Rakanović   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
            Dragan Švraka   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
            Biljana Zlojutro   str.sar.     UKC RS
4 23 OBA18ZSI Zdravstvena statistika i informatika O 1 2 0 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 24 OBA18OIA Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih procedura u akušerstvu I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
4 25 OBA18ADTPA Osnove instrumentiranja u akušerstvu I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
5 26 OBA18POPP Polni odgoj i planiranje porodice O 2 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
5 27 OBA18MZ Mentalno zdravlje O 2 0 2 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.     Aleksandra Dejanović   str.sar.     UKC RS
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS Daliborka Petković   str.sar.     UKC RS
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS Sanja Gidumović   str.sar.     DZ BL
5 28 OBA18KF Klinička farmakologija O 1 0 2 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
5 29 OBA18PNJZBD Pedijatrija | Njega zdravog i bolesnog djeteta sa posebim osvrtom na novorođenče O 4 0 12 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Jelena Bogićević   str.sar.     UKC RS
            Tatjana Galonja   str.sar.     UKC RS
5 30 OBA18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravna zaštita majke i djeteta) O 2 0 1 Željko Mirjanić Dr red.prof. 05.02.2004.   PF Sanda Gvero Mr v.asist. 29.04.2021. 29.04.2026. PF
5 31 OBA18ZM Zdravlje mladih I 1 0 2 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
5 32 OBA18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
6 33 OBA18TPP Trudnoća, porod, puerperijum O 3 0 11.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
6 34 OBA18RPT Rizična i patološka trudnoća O 1 0 5.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
6 35 OBA18ZNJP Zdravstvena njega u puerperijumu O 1 0 5.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
6 36 OBA18OMZNJ Organizacija i menadžment zdravstvenoj njezi O 1 0 2 Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Silvija Gambiroža   str.sar.     UKC RS
6 37 OBA18ID Ishrana i dijetetika O 1 0 2 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
6 38 OBA18ZNJTPE Zdravstvena njega trudnica sa preeklampsiom i eklampsiom I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
6 39 OBA18ZNJ Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
7 40 OBA18NJPZZP Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici O 3 0 11 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED            
Kosana Stanetić Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. DZ BL            
Verica Petrović Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
7 41 OBA18KPP Komplikacije u porodu i puerperijumu O 2 0 5.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Babić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
7 42 OBA18ZNJUP Zdravstvena njega u porodu O 2 0 5.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Babić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS            
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
7 43 OBA18NIRZNJ Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi O 1 1 1 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
7 44 OBA18SZBM Sociologija zdravlja, bolesti i multikultura O 1 0 1 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
7 45 OBA18SZ Sestrinstvo u zajednici I 1 0 2 Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
7 46 OBA18ZNJŽD Zdravstvena njega žena u dermatovenerologiji I 1 0 2 Bogdan Zrnić Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Milanka Ćelić   str.sar.     UKC RS
Đuka Ninković Baroš Dr doc. 26.04.2018. 24.06.2023. UKC RS Sanja Umićević   str.sar.     UKC RS
8 47 OBA18FPNNJ Fiziologija i pataologija novorođenčeta | Njega i nadzor novorođenčeta O 3 0 4 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Jelena Bogićević   str.sar.     UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Tatjana Galonja   str.sar.     UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS            
8 48 OBA18PZ Promocija zdravlja O 2 0 2 Kosana Stanetić Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. DZ BL            
Verica Petrović Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL            
8 49 OBA18PSI Psihologija O 2 0 1 Nada Vaselić Dr red.prof. 27.06.2019.   FF Tatjana Marković Basara Mr str.sar.     UKC RS
8 50 OBA18NMP Načela i metode pučavanja (pedagogija) O 1 0 2 Brane Mikanović Dr vanr. prof 30.09.2015. 29.09.2021. FF            
8 51 OBA18OR Osnove radiologije O 1 0 2 Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Bojan Jovanić   str.sar.     UKC RS
            Dalibor Mikić   str.sar.     UKC RS
            Dijana Mikić   str.sar.     UKC RS
            Ljubomir Stajčić   str.sar.     UKC RS
            Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
            Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
8 52 OBA18PFPP Psiho-fizička priprema za porod I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Babić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Vlatka Bojanić   str.sar.     ŠT Radosnica
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
Miroslav Popović dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. UKC RS            
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV            
8 53 OBA18DL Dojenje i laktacija I 1 0 2 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Jelena Bogićević   str.sar.     UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Tatjana Galonja   str.sar.     UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS            
Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Zdravstvena njega                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
7 1 OZNJ16ZNJDA Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija O 4 0 12.67 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Željana Kostrešević   str.sar.     UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Zorica Pejić   str.sar.     UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Snježana Gavranović   str.sar.     UKC RS
                       
                       
7 2 OZNJ16ZNJTPG Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom O 3 0 10.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Branka Kos   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Željka Ćetković   str.sar.     UKC RS
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
                       
                       
7 3 OZNJ16OP Osnovi pedagogije O 2 0 1 Brane Mikanović Dr vanr. prof 30.09.2015. 29.09.2021. FF Kristijan Popović Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. FF
7 4 OZNJ16NIRZ Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi O 1 2 0 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
7 5 OZNJ16OR Osnovi radiologije O 1 0 1 Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
            Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
            Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
                       
8 6 OZNJ16PNJ Palijativna njega O 2 0 6.67 Zdenka Gojković Dr red.prof. 23.09.2021.   UKC RS Sanja Kostur   str.sar.     UKC RS
Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Silvija Gambiroža   str.sar.     UKC RS
Saša Jungić Dr doc. 28.05.2020. 27.05.2025. UKC RS            
8 7 OZNJ16ZNJOB Zdravstvena njega onkoloških bolesnika i onkologija O 2 0 6.67 Zdenka Gojković Dr red.prof. 23.09.2021.   UKC RS Stana Budić   str.sar.     UKC RS
Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT            
Saša Jungić Dr doc. 28.05.2020. 27.05.2025. UKC RS            
Silvija Gambiroža   str.sar.     UKC RS            
8 8 OZNJ16JZ Javno zdravlje O 2 1 1 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
8 9 OZNJ16SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo O 2 0 1 Željko Mirjanić Dr red.prof. 05.02.2004.   PF Sanda Gvero Mr v.asist. 29.04.2021. 29.04.2026. PF

Lista odgovornih nastavnikaMedicinsko - laboratorijska dijagnostika

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Medicinsko laboratorijska dijagnostika                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 OMLD18AIH Anatomija i histologija O 3 2 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 OMLD18OOH Opšta i organska hemija O 2 3 0 Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
            Darko Bodroža   v.asist. 28.01.2021. 27.01.2026. TF
1 3 OMLD18MSA Matematika sa stastističkom analizom O 2 2 0 Snježana Maksimović Dr doc. 25.05.2017. 24.05.2022. AGGF Ivan Vanja Boroja Mr v.asist. 27.08.2020. 26.08.2025. ETF
1 4 OMLD18BF Biofizika O 2 1 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 5 OMLD18BĆH Biologija ćelije sa humanom genetikom O 3 2 2.33 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
1 6 OMLD18MR Medicinska etika O 2 0 0 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
2 7 OMLD18FIZ Fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
2 8 OMLD18BIO Biohemija O 3 2 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
2 9 OMLD18MP Mikrobiologija sa parazitologijom O 2 3 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
2 10 OMLD18AH Analitička hemija O 1 2 0 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
2 11 OMLD18JZE Javno zdravlje i epidemiologija O 2 0 4 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
2 12 OMLD18SEJ Stručni engleski jezik O 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
3 13 OMLD18PAT Patologija O 3 2 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
3 14 OMLD18PAT Patofiziologija O 3 2 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
3 15 OMLD18FHM Fizičko hemijske metode O 1 2 0 Radovan Kukobat Dr doc. 07.05.2019. 07.05.2024. TF Radovan Kukobat Dr doc. 07.05.2019. 07.05.2024. TF
3 16 OMLD18RBU Rad sa biološkim uzorcima O 2 5.33 12.67 Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
            Slavica Stojanović   str.sar.     UKC RS
3 17 OMLD18KV Komunikacijske vještine O 1 3 3 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
4 18 OMLD18ISI Imunologija sa imunohemijom O 2 0 6 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
4 19 OMLD18LHM Laboratorijske histopatološke metode O 1 0 5.67 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
4 20 OMLD18KMB Klinička mikrobiologija O 2 0 9.33 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Slavica Stojanović   str.sar.     UKC RS
4 21 OMLD18BMA Biomedicinska analitika O 2 0 3 Irena Kasagić Vujanović Dr doc. 13.07.2017. 07.07.2022. MED Darija (Milisav) Knežević Mr asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
4 22 OMLD18BMI Biomedicinska informatika O 1 1 1 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 23 OMLD18II Intrahospitalne infekcije I 1 0 2 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jadranka Stanisavić Šimić   str.sar.     UKC RS
            Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
4 24 OMLD18LDR Laboratorijska dijagnostika u reumatologiji I 1 0 2 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
Ljubinka Božić Dr doc. 27.02.2020. 26.02.2025. UKC RS            
5 25 OMLD18KB1 Klinička biohemija 1 O 2 0 8 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED            
5 26 OMLD18HLT Hematologija sa laboratorijskim tehnikama O 2 0 12.67 Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
5 27 OMLD18ZRO Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika O 2 0 1 Vesna Paleksić Dr doc. 13.07.2017. 13.07.2022. ZMDS RS Joka Đaković   str.sar.     ZMDS RS
5 28 OMLD18UMH Urgentna medicina i hitna stanja u laboratorijskoj medicini O 2 2 1 Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Maja Stojanović   str.sar.     DZ BL
5 29 OMLD18BCN Laboratorijska dijagnostika bolesti centralnog nervnog sistema I 1 0 2 Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
5 30 OMLD18LDP Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze I 1 0 2 Sandra Hotić-Lazarević Dr red.prof. 22.12.2011.   UKC RS Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
6 31 OMLD18KC Klinička citologija O 2 0 10.33 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
            Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
6 32 OMLD18KB2 Klinička biohemija 2 O 2 0 12.67 Svetlana Ignjatović Dr red.prof. 09.06.2008.   FF UBG Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED            
6 33 OMLD18OM Organizacija i menadžment u laboratorijskoj medicini O 2 1 1 Svetlana Ignjatović Dr red.prof. 09.06.2008.   FF UBG            
6 34 OMLD18OTM Osnovi transfuzijske medicine i transplantacije O 1 0 3 Gordana Guzijan Dr doc. 28.11.2019. 28.11.2024. ZZTM RS Gordana Laketić   str.sar.     ZZTM RS
6 35 OMLD18DMT Biohemijska laboratorijska dijagnostika malignih tumora I 1 0 2 Saša Jungić Dr doc. 28.05.2020. 27.05.2025. UKC RS Jelena Berendika   str.sar.     UKC RS
6 36 OMLD18LE Laboratorijska endokrinologija I 1 0 2 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
7 37 OMLD18LP Laboratorijska praksa O 0 0 18.33 Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Branka Kotur   str.sar.     UKC RS
Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Jelena Miškić   str.sar.     UKC RS
7 38 OMLD18ROL Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskim laboratorijama O 1 0 6.33 Svetlana Ignjatović Dr red.prof. 09.06.2008.   FF UBG Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF            
7 39 OMLD18FT Farmakologija sa toksikologijom O 2 0 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
7 40 OMLD18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo O 2 0 1 Željko Mirjanić Dr red.prof. 05.02.2004.   PF Sanda Gvero Mr v.asist. 29.04.2021. 29.04.2026. PF
7 41 OMLD18NIR Naučnoistraživački rad O 2 1 1 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
7 42 OMLD18ĆTK Ćelijske i tkivne kulture I 1 0 2 Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Sanja Jovičić   v.asist. 26.11.2020. 25.11.2025. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Tatjana Grabovac   str.sar.     MED
7 43 OMLD18FM Laboratorijske metode u forenzičkoj medicini I 1 0 2 Suzana Matejić   red.prof. 12.11.2015.   MED UKR Dalibor Nedić Mr v.asist. 30.05.2019. 30.05.2024. ZZSM RS
Vladimir Pilija Dr red.prof. 26.09.2019.   MDF NS Zoran Obradović   str.sar.     ZZSM RS
8 44 OMLD18PMP Pedagogija i mentorski procesi u laboratorijskoj u dijagnostici O 1 1 1 Brane Mikanović Dr vanr. prof 30.09.2015. 29.09.2021. FF            
8 45 OMLD18MPS Medicinska psihologija O 2 0 1 Nada Vaselić Dr red.prof. 27.06.2019.   FF Tatjana Marković Basara Mr str.sar.     UKC RS
8 46 OMLD18TMB Tehnike molekularne biologije u medicini O 2 0 7 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
8 47 OMLD18KKR Kontrola kvaliteta rada u laboratorijskoj medicini O 1 0 3 Svetlana Ignjatović Dr red.prof. 09.06.2008.   FF UBG Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
8 48 OMLD18CG Citogenetika I 1 0 2 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
8 49 OMLD18BMP Biohemijski markeri prenatalnog i neonatalnog skrininga I 1 0 2 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS

Lista odgovornih nastavnikaRadiološka tehnologija

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Radiološka tehnologija                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 ORT18ANA Anatomija O 3 3 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu O 2 0 6 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
            Željana Kostrešević   str.sar.     UKC RS
            Zorica Pejić   str.sar.     UKC RS
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
            Nada Vrhovac   str.sar.     UKC RS
1 3 ORT18VKZ Vještina komuniciranja u zdravstvu O 1 1 6 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
1 4 ORT18ME Medicinska etika O 3 0 0 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
1 5 ORT18BF Biofizika O 2 2 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 6 ORT18EJ Engleski jezik O 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
2 7 ORT18FIZ Fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
2 8 ORT18URA Uvod u radiološke aparate O 3 0 5.33 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT            
2 9 ORT18RA Radiološka anatomija O 2 3 0 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Dragana Roganović Mr v.asist. 28.05.2020. 28.05.2025. UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
2 10 ORT18MZNJ Multidisciplinarna zdravstvena njega O 2 2 0 Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
            Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Milka Jandrić   str.sar.     UKC RS
2 11 ORT18UNMA Uvod u nuklearno medicinske aparate O 1 0 4 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Vlatko Šajinović   str.sar.     UKC RS
2 12 ORT18AB Radiobiologija O 2 0 1 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Aleksandar Kostovski   str.sar.     CRT
3 13 ORT18ZZ Zaštita od zračenja O 2 2 2.67 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Aleksandar Kostovski   str.sar.     CRT
            Goran Kolarević   str.sar.     CRT
            Milomir Milaković ma str.sar.     CRT
3 14 ORT18RFD Radijacijska fizika sa dozimetrijom O 2 0 1 Biljana Antunović Dr red.prof. 01.07.2021.   AGGF Jelena Rašović   asist. 31.10.2019. 30.10.2023. AGGF
                       
3 15 ORT18ZS Zdravstvena statistika O 2 1 0 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
Snježana Maksimović Dr doc. 25.05.2017. 24.05.2022. AGGF            
3 16 ORT18PAT Patologija O 2 2 1.33 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
3 17 ORT18RT1 Radiografske tehnike 1 O 2 0 12.67 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
3 18 ORT18PF Patofiziologija O 2 2 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
4 19 ORT18RP Radiološka patologija O 2 0 4.67 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Dragana Roganović Mr v.asist. 28.05.2020. 28.05.2025. UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
4 20 ORT18UD Ultrazvučna dijagnostika O 1 0 5.67 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Dalibor Mikić   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Dijana Mikić   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Ljubomir Stajčić   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Mile Čučak   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Tanja Veriš Smiljić   str.sar.     UKC RS
4 21 ORT18KT Kompjuterska tomografija O 3 0 11.67 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
4 22 ORT18KS Kontrastna sredstva O 1 0 2 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
4 23 ORT18RT2 Radiografske tehnike 2 O 1 0 2 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ Dragoslav Petković   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
4 24 ORT18EJ1 Engleski jezik 1 I 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
Jelena Brkić   nast.s.j. i v. 28.06.2018. 28.06.2023. AU            
4 25 ORT18NJJ1 Njemački jezik 1 I 2 1 0 Melsada Zec-Zejnić Mr v.asist. 30.11.2017. 29.11.2022. FLF            
5 26 ORT18NM Nuklearna medicina O 3 0 9 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Vlatko Šajinović   str.sar.     UKC RS
5 27 ORT18APS Akvizicija i procesiranje slike O 2 0 3.67 Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Božidarka Janković   str.sar.     UKC RS
            Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
            Dragana Ranogajac   str.sar.     UKC RS
5 28 ORT18RTA Radioterapijski aparati O 1 0 2 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Aleksandar Kostovski   str.sar.     CRT
            Goran Kolarević   str.sar.     CRT
5 29 ORT18MR Magnetna rezonancija O 2 0 8 Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS Ljubomir Stajčić   str.sar.     UKC RS
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Siniša Vujmilović Mr str.sar.     UKC RS
5 30 ORT18RF Radiofarmacija O 1 0 2 Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Aljoša Stanković Mr str.sar.     UKC RS
5 31 ORT18MO Medicinska onkologija I 2 0 1 Zdenka Gojković Dr red.prof. 23.09.2021.   UKC RS            
Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT            
Saša Jungić Dr doc. 28.05.2020. 27.05.2025. UKC RS            
5 32 ORT18OIM Osnovi interne medicine I 2 0 1 Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Siniša Karakaš   str.sar.     UKC RS
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS            
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS            
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016. 22.12.2022. UKC RS            
6 33 ORT18RO Radijacijska onkologija O 4 0 12 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Danijela Trokić   str.sar.     CRT
            Oliver Arsovski   str.sar.     CRT
6 34 ORT18PRT Planiranje u radioterapiji O 3 0 10.67 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Aleksandar Kostovski   str.sar.     CRT
            Goran Kolarević   str.sar.     CRT
            Dražan Jaroš   str.sar.     CRT
            Milomir Milaković ma str.sar.     CRT
6 35 ORT18PET Pozitronska emisiona tomografija O 1 0 2 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Vlatko Šajinović   str.sar.     UKC RS
6 36 ORT18RNT Radionuklidna terapija O 1 0 2 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Vlatko Šajinović   str.sar.     UKC RS
6 37 ORT18EJ2 Engleski jezik 2 I 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
Jelena Brkić   nast.s.j. i v. 28.06.2018. 28.06.2023. AU            
Branko Crnogorac Mr nast.s.j. i v. 30.01.2020. 29.01.2025. FLF            
6 38 ORT18NJJ2 Njemački jezik 2 I 2 1 0 Melsada Zec-Zejnić Mr v.asist. 30.11.2017. 29.11.2022. FLF            
7 39 ORT16MR Magnetna rezonancija O 2 0 2                        
7 40 ORT18VIR Vaskularna interventna radiologije O 2 0 8.33 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG Bojan Jovanić   str.sar.     UKC RS
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS            
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ            
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
7 41 ORT16RO Radijacijska onkologija O 2 0 2                        
7 42 ORT18NIR Nevaskularna interventna radiologija O 2 0 7 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG            
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS            
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ            
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
7 43 ORT16RFAR Radiofarmacija O 2 1 0                        
7 44 ORT18UNNP Uvod u nauku i naučno pisanje O 3 0 2 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT            
7 45 ORT16ORS Organizacija radiološke službe O 2 0 0                        
7 46 ORT18MNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada O 2 0 2 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
7 47 ORT16UNPN Uvod u nauku i pisanje naučnog rada O 1 2 0 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
7 48 ORT18KKRT Kontrola kvaliteta u radijacijskoj tehnologiji O 2 0 1 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Goran Kolarević   str.sar.     CRT
7 49 ORT18OMZ Organizacija i menadžment u zdravstvu O 1 0 2 Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Silvana Trifunović   str.sar.     UKC RS
7 50 ORT18UMO Upravljanje medicinskim otpadom I 1 0 2 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
8 51 ORT16IR Interventna radiologija O 2 0 2                        
8 52 ORT16DOK Dozimetrija i osiguranje kvaliteta u radiologiji O 2 0 2                        
8 53 ORT18PSI Psihologija O 2 0 1 Nada Vaselić Dr red.prof. 27.06.2019.   FF Tatjana Marković Basara Mr str.sar.     UKC RS
8 54 ORT16PRT Planiranje u radioterapiji O 2 0 2                        
8 55 ORT16VK Vještina komuniciranja O 1 0 1                        
8 56 ORT18PMPR Pedagogija i mentorski proces u radiološkoj tehnologiji I 1 1 1 Brane Mikanović Dr vanr. prof 30.09.2015. 29.09.2021. FF            

Lista odgovornih nastavnikaSanitarno inženjerstvo

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Sanitarno inženjerstvo                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 OSI18MSMB Medicinska i sanitarna mikrobiologija O 3 0 4 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
1 2 OSI18HPM Higijena i preventivna medicina O 2 0 3 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
1 3 OSI18SM Socijalna medicina O 2 0 3 Živana Gavrić Dr red.prof. 20.04.2011.   IZJZ RSBL Dragana Grujić-Vujmilović Mr v.asist. 01.07.2021. 01.07.2026. IZJZ RSBL
Stela Stojisavljević Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. IZJZ RSBL            
1 4 OSI18BF Biofizika O 2 0 1 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED Saša Nježić ma v.asist. 28.03.2019. 27.03.2024. MED
1 5 OSI18A Anatomija O 2 0 2 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 6 OSI18F Fiziologija O 2 0 2 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
2 7 OSI18OSH Opšta i sanitarna hemija O 3 0 5.67 Snežana Uletilović Dr red.prof. 03.09.2015.   MED Biljana Lazić Dr doc. 11.07.2019. 10.07.2024. IZJZ RSBL
            Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
                       
2 8 OSI18MAT Matematika O 3 0 4 Sandra Kosić-Jeremić Dr vanr. prof 30.04.2020. 29.04.2025. AGGF Ivan Vanja Boroja Mr v.asist. 27.08.2020. 26.08.2025. ETF
2 9 OSI18EJ Engleski jezik O 2 0 3 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
2 10 OSI18OE Osnove ekologije O 2 0 3 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
3 11 OSI18MR Medicina rada O 3 0 4.33 Ivan Mikov Dr red.prof. 15.04.2011.   MDF NS            
Nada Marić Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. ZMDS RS            
3 12 OSI18BH Biohemija O 3 0 3 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
            Mira Petković   str.sar.     UKC RS
3 13 OSI18AH Analitička hemija O 3 0 3 Željka Marjanović-Balaban Dr red.prof. 29.11.2018.   ŠF Vesna Antunović ma v.asist. 27.04.2017. 26.04.2022. MED
3 14 OSI18DDD Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija O 1 0 4 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Aleksandar Kljaić   str.sar.     IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL            
3 15 OSI18APZZ Arhitektonsko projektovanje zgrada za zdravstvo O 1 0 2 Maja Milić Aleksić Dr doc. 29.06.2017. 28.06.2023. AGGF Diana Stupar Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. AGGF
4 16 OSI18KH Komunalna higijena O 2 0 4.67 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
4 17 OSI18E Epidemiologija O 1 0 5 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
4 18 OSI18MTSL Molekularne tehnike u sanitarnoj laboratoriji O 2 0 3.67 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
4 19 OSI18K Komunikologija O 1 0 2 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
4 20 OSI18I Informatika O 1 0 2 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 21 OSI18SP1 Stručna praksa 1 O 0 5 0 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Radmila Ubović Mr str.sar.     ZMDS RS
5 22 OSI18AN Analiza namirnica O 3 0 6.33 Danica Savanović   doc. 29.06.2017. 28.06.2023. TF Danica Savanović   doc. 29.06.2017. 28.06.2023. TF
5 23 OSI18IM Instrumentalne metode O 3 0 3 Radovan Kukobat Dr doc. 07.05.2019. 07.05.2024. TF            
5 24 OSI18SIVU Sanitarno inženjerstvo u vanrednim uslovima O 2 0 2 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
5 25 OSI18SEZ Sanitarno-ekološko zakonodavstvo O 2 0 3 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
5 26 OSI18IN Inspekcijski nadzor I 1 0 2 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
5 27 OSI18OLAN Organizacija laboratorije za analizu namirnica I 1 0 2 Danica Savanović   doc. 29.06.2017. 28.06.2023. TF Danica Savanović   doc. 29.06.2017. 28.06.2023. TF
6 28 OSI18ZRS Zaštita u radnoj sredini O 1 0 4 Ivan Mikov Dr red.prof. 15.04.2011.   MDF NS            
Nada Marić Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. ZMDS RS            
6 29 OSI18JZZ Jonizujuće zračenje i zaštita O 2 0 4 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Bojan Pavičar ma str.sar.     CRT
6 30 OSI18STA Statistika O 2 0 2 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
6 31 OSI18UN Uvod u nauku O 1 0 2 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
6 32 OSI18SP2 Stručna praksa 2 O 0 6 0 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Silvana Trifunović   str.sar.     UKC RS
6 33 OSI18BV Buka i vibracije I 2 0 2 Ivan Mikov Dr red.prof. 15.04.2011.   MDF NS            
Nada Marić Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. ZMDS RS            
6 34 OSI18OSRM Opasne supstance na radnom mjestu I 2 0 2 Ivan Mikov Dr red.prof. 15.04.2011.   MDF NS            
Nada Marić Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. ZMDS RS            
6 35 OSI18NTDZ Najnovije tehnike u detekciji zračenja I 2 0 2 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT Bojan Pavičar ma str.sar.     CRT
            Milomir Milaković ma str.sar.     CRT
7 36 OSI18TBH Tehnologija i bezbjednost hrane O 2 0 3 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
7 37 OSI18UO Upravljanje otpadom O 2 0 4 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
7 38 OSI18AKZV Analiza, kontrola i zaštita vazduha O 2 0 3 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
7 39 OSI18TOV Tehnologija otpadnih voda O 2 0 3 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
7 40 OSI18SP3 Stručna praksa 3 O 0 4 4.33 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Aleksandar Kljaić   str.sar.     IZJZ RSBL
7 41 OSI18TH Toksini u hrani I 2 0 1 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
7 42 OSI18MO Medicinski otpad I 2 0 1 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
8 43 OSI18T Toksikologija O 2 0 2.33 Biljana Antonijević Dr red.prof. 14.11.2012.   FF UBG Nina Umićević ma v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Danijela Đukić Ćosić Dr vanr. prof 27.03.2018. 27.03.2024. FF UBG            
8 44 OSI18PUIP Pisanje, upravljanje i implementacija projekata O 1 0 4.33 Igor Milunović Dr vanr. prof 31.01.2019. 30.01.2025. INS RS Milica Matijević   str.sar.     INS RS
8 45 OSI18SP4 Stručna praksa 4 O 0 4 4.33 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Silvana Trifunović   str.sar.     UKC RS
8 46 OSI18MZ Menadžment u zdravstvu I 2 0 1 Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Silvija Gambiroža   str.sar.     UKC RS
8 47 OSI18BI Bolničke infekcije I 2 0 1 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Jadranka Stojisavljević   str.sar.     UKC RS
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED            
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS            

Lista odgovornih nastavnikaSestrinstvo

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Sestrinstvo                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 OS18A Anatomija O 3 3 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Vesna Ljubojević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 2 OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu O 3 4 7.33 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Daniela Dobrovoljski Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
            Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
            Željana Kostrešević   str.sar.     UKC RS
            Zorica Pejić   str.sar.     UKC RS
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
            Nada Vrhovac   str.sar.     UKC RS
1 3 OS18KZNJ Komunikacija u zdravstvenoj njezi O 1 1 7.33 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
1 4 OS18EFZNJ Etika i filozofija u zdravstvenoj njezi O 2 0 0 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF            
1 5 OS18OBF Osnovi biofizike O 1 0 0 Dragoljub Mirjanić Dr red.prof. 01.09.1991.   MED            
1 6 OS18EJ Engleski jezik O 2 1 0 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
2 7 OS18F Fiziologija O 3 2 0 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
            Teodora Radulović   str.sar.     UKC RS
2 8 OS18BH Biohemija O 3 2 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
2 9 OS18MP Mikrobiologija sa parazitologijom O 2 3 0 Miroslav Petković Dr red.prof. 27.03.2014.   MED Ljiljana Božić   v.asist. 13.07.2017. 12.07.2023. MED
Aleksandra Šmitran Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. MED Višnja Mrđen   str.sar.     UKC RS
Maja Travar Dr vanr. prof 29.10.2020. 28.10.2026. UKC RS Jelena Vukić   str.sar.     UKC RS
            Sandra Kovačević   str.sar.     UKC RS
2 10 OS18JZ Javno zdravlje O 2 0 2 Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL Jela Aćimović Mr v.asist. 26.10.2017. 26.10.2022. IZJZ RSBL
Nina Rodić Vukmir Dr doc. 26.03.2020. 26.03.2025. IZJZ RSBL Jelena Đaković Dević   str.sar.     IZJZ RSBL
2 11 OS18H Higijena O 1 2 0 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
2 12 OS18ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika O 1 0 2 Vesna Paleksić Dr doc. 13.07.2017. 13.07.2022. ZMDS RS Radmila Ubović Mr str.sar.     ZMDS RS
3 13 OS18PAT Patologija O 2 2 0 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
3 14 OS18FAR Farmakologija O 2 0 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
            Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
3 15 OS18PF Patofiziologija O 2 1 0 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
3 16 OS18OHG Osnove humane genetike O 1 0 1 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED            
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED            
3 17 OS18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega O 3 3 4.67 Vlastimir Vlatković Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
            Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Biljana Janković   str.sar.     UKC RS
3 18 OS18ZNJIB Zdravstvena njega internističkih bolesnika O 2 0 11 Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Daniela Dobrovoljski Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Siniša Karakaš   str.sar.     UKC RS
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS            
4 19 OS18ZNJIIB Zdravstvena njega u infektologiji i infektivne bolesti O 2 0 4.67 Antonija Verhaz Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS Biljana Salak   str.sar.     UKC RS
            Jelena Petrović   str.sar.     UKC RS
            Suzana Popović   str.sar.     UKC RS
4 20 OS18ZNJNBH Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija O 1 3 2.67 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS Verica Dragović   str.sar.     UKC RS
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED Jelena Kremenović   str.sar.     UKC RS
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
4 21 OS18ZNJHBH Zdravstvena njega hirurških bolesnika i hirurgija O 3 0 11.67 Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Ljiljana Lovrić   str.sar.     UKC RS
            Mira Raca   str.sar.     UKC RS
            Sanela Halub   str.sar.     UKC RS
            Stojanka Mirković   str.sar.     SHBDK
4 22 OS18ZNJKS Zdravstvena njega u kriznim situacijama O 1 0 2 Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS Ljiljana Lovrić   str.sar.     UKC RS
            Mira Raca   str.sar.     UKC RS
            Sanela Halub   str.sar.     UKC RS
            Stojanka Mirković   str.sar.     SHBDK
4 23 OS18ZSI Zdravstvena statistika i informatika O 1 2 0 Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
4 24 OS18ZNJJINJ Zdravstvena njega u jedinici intenzivnog liječenja I 1 0 2 Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Saša Dragić Mr v.asist. 22.12.2016. 21.12.2021. UKC RS
            Danica Momčičević   str.sar.     UKC RS
4 25 OS18AEP Asistiranje kod endoskopskih procedura I 1 0 2 Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS Daniela Dobrovoljski Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
5 26 OS18ZNJSG Zdravstvena njega starih i gerontologija O 3 0 10.67 Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED Veselka Gajić   str.sar.     UKC RS
            Gordana Vrhovac   str.sar.     UKC RS
5 27 OS18MZZNJP Mentalno zdravlje i zdravstvena njega psihijatrijskih bolenika O 2 0 11.67 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.     Aleksandra Dejanović   str.sar.     UKC RS
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS Daliborka Petković   str.sar.     UKC RS
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS Sanja Gidumović   str.sar.     DZ BL
5 28 OS18KFAR Klinička farmakologija O 1 0 2 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED            
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED            
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED            
5 29 OS18ZNJPR Zdravstvena njega u procesu rehabilitacija O 2 0 3 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Leonida Krminac   str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
5 30 OS18MZZ Mentalno zdravlje u zajednici I 1 0 2 Marija Burgić-Radmanović Dr red.prof. 22.12.2011.     Aleksandra Dejanović   str.sar.     UKC RS
Milan Stojaković Dr red.prof. 20.02.2013.   UKC RS Daliborka Petković   str.sar.     UKC RS
Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS Sanja Gidumović   str.sar.     DZ BL
5 31 OS18SIOO Socijalna integracija osoba sa onesposobljenjem I 1 0 2                        
6 32 OS18ZNJPP Zdravstvena njega u pedijatriji i pedijatrija O 3 0 13 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Željana Kostrešević   str.sar.     UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Zorica Pejić   str.sar.     UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Snježana Gavranović   str.sar.     UKC RS
6 33 OS18ZNJGAG Zdravstvene njega u ginekologiji i akušerstvu i ginekologija i akušerstvo O 3 0 10.67 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Branka Kos   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Željka Ćetković   str.sar.     UKC RS
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS
6 34 OS18OMZNJ Organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi O 1 0 2 Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Silvija Gambiroža   str.sar.     UKC RS
6 35 OS18ID Ishrana i dijetetika O 1 0 2 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
6 36 OS18ZM Zdravlje mladih I 1 0 2 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS Željana Kostrešević   str.sar.     UKC RS
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS Zorica Pejić   str.sar.     UKC RS
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS Snježana Gavranović   str.sar.     UKC RS
6 37 OS20MB Medicina bola I 1 0 2 Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS            
Tatjana Bućma Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. ZFMR DMZ            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
6 38 OS18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje I 1 0 2 Vesna Ećim-Zlojutro Dr red.prof. 24.04.2014.   UKC RS Aleksandra Topić   str.sar.     UKC RS
Branka Čančarević Đajić Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Branka Kos   str.sar.     UKC RS
Dragica Draganović Dr vanr. prof 23.09.2021. 22.09.2027. UKC RS Željka Ćetković   str.sar.     UKC RS
Živorad Gajanin Dr doc. 27.05.2021. 27.05.2026. DZ KV Sandra Radetić   str.sar.     UKC RS

Lista odgovornih nastavnikaFizioterapija

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Fizioterapija                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 OFT18BFBM Biofizika sa biomehanikom O 2 2 1 Biljana Antunović Dr red.prof. 01.07.2021.   AGGF Jelena Rašović   asist. 31.10.2019. 30.10.2023. AGGF
1 2 OFT18A Anatomija O 4 4 3.67 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
1 3 OFT18VKZ Vještine komuniciranja u zdravstvu O 1 1 1.33 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Nataša Pilipović-Broćeta Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Gordana Katalina   asist. 28.06.2018. 28.06.2022. UKC RS
Nevena Todorović Dr doc. 25.06.2020. 25.06.2025. DZ BL Zoran Ninić   str.sar.     DZ BL
            Milanka Azarić   str.sar.     UKC RS
1 4 OFT18ME Medicinska etika O 2 1 1.33 Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF Goran Stojanović Dr doc. 26.01.2017. 25.01.2022. FF
1 5 OFT18EJ Engleski jezik O 2 1 1.33 Dijana Zrnić Dr doc. 27.12.2018. 27.12.2023. PF            
1 6 OFT18OZNJF Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji O 2 1 1.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
            Leonida Krminac   str.sar.     ZFMR DMZ
2 7 OFT19OHG Osnove humane genetike O 2 1 1 Stojko Vidović Dr red.prof. 01.03.2012.   MED Vanja Vidović Dr doc. 01.07.2021. 01.07.2026. MED
Ljiljana Amidžić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Irina Milovac Dr v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
2 8 OFT18FIZ Fiziologija O 3 3 1 Amela Matavulj Dr red.prof. 29.01.2009.   MED Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Zvezdana Rajkovača Dr red.prof. 31.03.2011.   UKC RS Zorislava Bajić Mr v.asist. 13.07.2017. 13.01.2024. MED
Nenad Ponorac Dr red.prof. 23.07.2020.   MED Darko Depčinski   str.sar.     UKC RS
Peđa Kovačević Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. UKC RS Ines Pajić   str.sar.     UKC RS
Tanja Šobot Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. MED Sonja Trbojević   str.sar.     MED
                       
2 9 OFT18FALS Funkcionalna anatomija lokomotornog sistema O 3 2 0 Zdenka Krivokuća Dr red.prof. 16.07.2004.   MED Mirjana Mršić   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Goran Spasojević Dr red.prof. 03.03.2011.   MED Teodora Prerad   asist. 29.10.2020. 29.10.2024. MED
Vesna Gajanin Dr red.prof. 27.08.2020.   MED            
Zlatan Stojanović Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. MED            
Igor Sladojević Dr vanr. prof 26.03.2020. 26.03.2026. MED            
2 10 OFT18BH Biohemija O 2 1 0 Bosa Mirjanić Azarić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. MED Žana Radić   asist. 27.02.2018. 27.02.2022. MED
            Biljana Hristovski-Borojević   str.sar.     UKC RS
2 11 OFT18K Kineziologija O 3 3 2.67 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
            Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
3 12 OFT18KK Kineziologija sa kineziometrijom O 3 1 6.67 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
3 13 OFT18FAPF Fizikalni agensi i primjena u fizioterapiji O 2 1 2.67 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Nataša Azarić   str.sar.     ZFMR DMZ
            Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
3 14 OFT18ZVH Zdravstveno vaspitanje sa higijenom O 2 0 1 Vesna Rudić Grujić Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. IZJZ RSBL Milkica Grabež Mr v.asist. 27.09.2018. 27.09.2023. MED
Dragana Stojisavljević Dr doc. 25.03.2021. 25.03.2026. IZJZ RSBL Ljiljana Stanivuk Mr str.sar.     IZJZ RSBL
3 15 OFT18OR Osnove radiologije O 1 0 1 Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS Vesna Ćućun   str.sar.     UKC RS
3 16 OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije O 2 1 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Ana Golić Jelić ma v.asist. 28.06.2018. 27.06.2023. MED
Svjetlana Stoisavljević-Šatara Dr red.prof. 10.06.2010.   MED Vesna Vujić-Aleksić   str.sar.     ASKVA RS
Lana Nežić Dr vanr. prof 29.11.2018. 28.11.2024. MED Đorđe Đukanović   str.sar.     MF
Nataša Stojaković Dr doc. 30.11.2017. 29.11.2022. MED Milica Gajić Bojić   str.sar.     MF
            Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
3 17 OFT18MPSI Medicinska psihologija O 1 1 1 Nada Vaselić Dr red.prof. 27.06.2019.   FF Tatjana Marković Basara Mr str.sar.     UKC RS
3 18 OFT18MZOR Menadžment u zdravstvu i organizacija rada u fizioterapiji O 1 1 1 Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dragana Bojinović   str.sar.     ZFMR DMZ
            Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
4 19 OFT18PAT Patologija O 2 0 1 Radoslav Gajanin Dr red.prof. 06.07.2015.   REKTORAT Božana Babić   v.asist. 29.10.2020. 29.10.2025. UKC RS
Slaviša Đuričić Dr vanr. prof 27.02.2018. 27.02.2024. MED UIS Vanja Kukić   asist. 27.06.2019. 27.06.2023. UKC RS
Aleksandra Salapura Dr vanr. prof 24.09.2020. 23.09.2026. UKC RS Goran Čampara   str.sar.     UKC RS
            Daliborka Gavranović Pilić   str.sar.     UKC RS
            Svetlana Tomašević Pavlović   str.sar.     UKC RS
4 20 OFT18PATF Patofiziologija O 2 0 1 Nela Rašeta Simović Dr red.prof. 29.06.2017.   MED Tatjana Milivojac Mr v.asist. 23.03.2017. 22.03.2022. MED
Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS Aleksandra Krivokuća   str.sar.     MED
Milorad Vujnić Dr doc. 23.03.2017. 22.03.2022. MED Alma Prtina Mr str.sar.     MED
            Branka Dragišić   str.sar.     MED
4 21 OFT18SIZ Statistika i informatika u zdravstvu O 2 1 1 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
Ljubiša Preradović Dr red.prof. 23.02.2017.   AGGF            
4 22 OFT18OP Ortotika i protetika O 2 1 3.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dijana Laštro   str.sar.     ZFMR DMZ
            Dragan Gajić   str.sar.     ZFMR DMZ
            Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
4 23 OFT18OKK Opšta i klinička kineziterapija O 3 1 6.67 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Slađana Jokić   str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
4 24 OFT18BK Balneoklimatologija I 1 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dragan Gajić   str.sar.     ZFMR DMZ
            Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Ivana Miljuš   str.sar.     ZFMR DMZ
            Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
4 25 OFT18MZZ Mentalno zdravlje u zajednici I 1 1 1 Mira Spremo Dr vanr. prof 23.03.2017. 23.03.2023. UKC RS Dijana Laštro   str.sar.     ZFMR DMZ
4 26 OFT18MU Motorno učenje I 1 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
            Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
5 27 OFT18MPF Metode procjene u fizioterapiji O 2 1 5.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
5 28 OFT18KKT Klinička kineziterapija O 2 0 3.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Siniša Nikolić ma str.sar.     ZFMR DMZ
5 29 OFT18ORT Osnove radne terapije O 1 1 1 Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dijana Laštro   str.sar.     ZFMR DMZ
5 30 OFT18HOT Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom O 3 0 0 Nikola Gavrić Dr red.prof. 04.05.2015.   BO DO Stanislav Palija Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. ZFMR DMZ
Dragan Kostić Dr red.prof. 30.09.2015.   SHBDK            
Milan Simatović Dr red.prof. 24.09.2020.   UKC RS            
Stanislav Palija Dr doc. 23.09.2021. 22.09.2026. ZFMR DMZ            
Goran Talić Dr doc. 25.05.2017. 25.05.2022. ZFMR DMZ            
5 31 OFT18FHOT Fizioterapija u hirurgiji, ortopediji i traumatologiji O 2 1 5 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Ivana Miljuš   str.sar.     ZFMR DMZ
            Slađana Krulj   str.sar.     ZFMR DMZ
6 32 OFT18MR1 Medicinska rehabilitacija 1 O 2 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Aleksandar Radosavac   str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Dragana Bojinović   str.sar.     ZFMR DMZ
            Mile Miljuš   str.sar.     ZFMR DMZ
6 33 OFT18NN Neurologija i neurofiziologija O 3 0 0 Vlado Đajić Dr red.prof. 18.07.2016.   UKC RS            
Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Siniša Miljković Dr red.prof. 27.02.2018.   UKC RS            
Duško Račić Dr red.prof. 27.02.2020.   UKC RS            
Sanja Grgić Dr vanr. prof 30.01.2020. 30.01.2026. UKC RS            
Aleksandra Dominović-Kovačević Dr vanr. prof 28.05.2020. 28.05.2026. UKC RS            
Daliborka Tadić Dr vanr. prof 25.06.2020. 25.06.2026. UKC RS            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
6 34 OFT18FN Fizioterapija u neurologiji O 2 1 6.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Draško Prtina Mr str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
            Teodora Talić   str.sar.     ZFMR DMZ
6 35 OFT18IM Interna medicina O 3 0 0 Snježana Popović-Pejičić Dr red.prof. 22.12.2011.   MED            
Mirko Stanetić Dr red.prof. 01.03.2012.   UKC RS            
Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Zoran Mavija Dr red.prof. 25.06.2020.   UKC RS            
Branislav Gašić Dr vanr. prof 22.12.2016. 22.12.2022. UKC RS            
Tamara Kovačević-Preradović Dr vanr. prof 30.11.2017. 30.11.2023. UKC RS            
Bojan Stanetić Dr doc. 27.02.2020. 27.02.2025. UKC RS            
6 36 OFT18FKPR Fizioterapija u kardiologiji, pulmologiji i reumatologiji O 2 1 6.33 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Bojinović   str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ Nataša Azarić   str.sar.     ZFMR DMZ
6 37 OFT18TB Terapija bola I 1 1 1 Darko Golić Dr vanr. prof 22.09.2016. 22.09.2022. UKC RS            
Tatjana Bućma Dr vanr. prof 31.01.2019. 31.01.2025. ZFMR DMZ            
Zoran Vukojević Dr doc. 26.04.2018. 26.04.2023. UKC RS            
6 38 OFT18FSP Fizioterapija sportskih povreda I 1 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
            Ivana Miljuš   str.sar.     ZFMR DMZ
            Slađana Krulj   str.sar.     ZFMR DMZ
6 39 OFT18RSP Rehabilitacija sportskih povreda I 1 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Dragana Dragičević  Cvjetković Dr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. ZFMR DMZ
            Slađana Jokić   str.sar.     ZFMR DMZ
7 40 OFT18PED Pedijatrija O 2 0 0 Jelica Predojević-Samardžić Dr red.prof. 25.06.2013.   UKC RS            
Gordana Bukara-Radujković Dr vanr. prof 28.03.2019. 28.03.2025. UKC RS            
Snežana Petrović-Tepić Dr vanr. prof 25.03.2021. 25.03.2027. UKC RS            
7 41 OFT18FP Fizioterapija u pedijatriji O 2 1 5.67 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ            
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
7 42 OFT18MR2 Medicinska rehabilitacija 2 O 3 1 1 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
7 43 OFT18FGA Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu O 2 1 3 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
7 44 OFT18PMPZ Pedagogija i mentorski proces u zdravstvu O 1 1 1 Brane Mikanović Dr vanr. prof 30.09.2015. 29.09.2021. FF            
7 45 OFT18NIRF Naučnoistraživački rad u fizioterapiji I 1 0 2 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ            
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ            
7 46 OFT18PTD Prevencija tjelesnih deformiteta I 1 0 2 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
8 47 OFT18STF Specijalne tehnike u fizioterapiji O 1 2 0                        
8 48 OFT18FG Fizioterapija u gerijatriji O 2 1 3                        
8 49 OFT18EAT Ergonomija i asistivne tehnologije O 2 1 2                        
8 50 OFT18OUM Osnove urgentne medicine O 1 1 1 Nada Banjac Dr vanr. prof 29.06.2017. 29.06.2023. DZ BL Dalibor Mihajlović Mr v.asist. 27.06.2019. 27.06.2024. DZ BL
            Darko Obradović   str.sar.     DZ BL
            Dragan Sladojević   str.sar.     DZ BL
            Renata Hadžić-Hadžibegović Mr str.sar.     DZ BL
            Snježana Kozomara   str.sar.     DZ BL
            Srđan Vujičić   str.sar.     DZ BL
8 51 OFT18SOO Sport osoba sa onesposobljenjem O 1 0 2 Goran Pašić   doc. 25.05.2017. 25.05.2022. FFVS            
8 52 OFT18PIKF Primijenjena istraživanja u kineziterapiji, fizikalnoj terapiji i ergonomiji I 1 0 2 Tatjana Nožica Radulović Dr doc. 07.09.2017. 07.09.2022. ZFMR DMZ            
Tamara Popović Dr doc. 31.01.2019. 31.01.2024. ZFMR DMZ            
Olivera Pilipović Spasojević ma str.sar.     ZFMR DMZ            

Lista odgovornih nastavnikaMaster Zdravstvenih studija - modul Zdravstvena njega

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Master zdravstvenih studija, modul Zdravstvena njega                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 MZS19MP Menadžment promjena i upravljanje kvalitetom O 1 1 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Savka Štrbac   str.sar.     ASKVA RS
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS Žana Maksimović   str.sar.     Dom zdr.Modrača
1 2 MZS19MNI Metodologija naučnog istraživanja u zdravstvenim naukama O 3 1 2 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
1 3 MZS19OP Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama O 1 1 1 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
1 4 MZS19PZ Promocija zdravlja i prevencija bolesti O 1 1 1 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED            
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
1 5 MZS19DNJB Dugotrajna njega bolesnika I 1 1 1 Divna Kekuš Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS Nataša Egeljić Mihailović Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            
1 6 MZS19JPP Javnozdravstveni pristup prevenciji nasilja i povreda kod djece i omladine I 1 1 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Savka Štrbac   str.sar.     ASKVA RS
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            
1 7 MZS19PR Publikovanje stručnog i naučnog istraživačkog rada I 1 1 1 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
2 8 MZS19EMP Edukacijski i mentorski proces u zdravstvenoj njezi O 1 1 1 Divna Kekuš Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS Darija (Anđelko) Knežević Mr v.asist. 23.02.2017. 22.02.2022. MED
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            
2 9 MZS19KT Kontinuirani tretman i praćenje hroničnih nezaraznih bolesti O 1 1 1 Duško Vulić Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Janja Bojanić Dr red.prof. 30.05.2019.   IZJZ RSBL            
2 10 MZS19NZ Napredna zdravstvena njega i interprofesionalna praksa O 1 1 1 Divna Kekuš Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS Duška Jović Mr v.asist. 23.09.2021. 22.09.2026. MED
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            
2 11 MZS19UZT Upravljanje zdravstvenim timovima O 1 1 1 Divna Kekuš Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS Daniela Dobrovoljski Mr v.asist. 28.06.2018. 28.06.2023. UKC RS
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            

Lista odgovornih nastavnikaMaster Zdravstvenih studija - modul Radiološka tehnologija

Fakultet: Medicinski fakultet                                
Profil:   Master zdravstvenih studija, modul Radiološka tehnologija                                
Sem R.b. Akronim predmeta Predmet S P V DON Nastavnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen* Saradnik Titula Zvanje Datum izbora u zvanje Datum isteka zvanja Zaposlen*
1 1 MZS19MP Menadžment promjena i upravljanje kvalitetom O 1 1 1 Ranko Škrbić Dr red.prof. 17.09.2009.   MED Savka Štrbac   str.sar.     ASKVA RS
Mile Despotović Dr vanr. prof 24.09.2020. 24.09.2026. MED UIS            
1 2 MZS19MNI Metodologija naučnog istraživanja u zdravstvenim naukama O 3 1 2 Zoran Vujković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
Miloš Stojiljković Dr red.prof. 30.11.2017.   MED            
1 3 MZS19OP Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama O 1 1 1 Jasmin Komić Dr red.prof. 31.12.2004.   EF Đorđe Stojisavljević ma asist. 01.11.2018. 31.10.2022. REKTORAT
1 4 MZS19PZ Promocija zdravlja i prevencija bolesti O 1 1 1 Gordana Tešanović Dr red.prof. 16.07.2014.   MED            
Suzana Savić Dr doc. 23.03.2017. 23.03.2022. DZ BL            
1 5 MZS19IU Integrisani uređaji u dijagnostici zasnovanoj na dokazima I 1 1 1 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG            
1 6 MZS19ODS Obrada digitalnih radioloških snimaka I 1 1 1 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG            
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS            
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ            
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
1 7 MZS19SRR Stereotaksijska radioterapija i radiohirurgija I 1 1 1 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT            
2 8 MZS19MTD Metode i tehnologija dijagnostičke radiologije zasnovane na dokazima O 1 1 1 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG            
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS            
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ            
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
2 9 MZS19MTI Metode i tehnologija interventne radiologije zasnovane na dokazima O 1 1 1 Đorđije Šaranović Dr red.prof. 20.03.2013.   MDF BG            
Miloš Lučić Dr red.prof. 22.01.2015.   MDF NS            
Dragan Stojanov   red.prof. 06.12.2017.   MED UNŠ            
Slađana Petrović Dr red.prof. 03.06.2019.   MED UNŠ            
Saša Vujnović Dr vanr. prof 25.06.2020. 24.06.2026. UKC RS            
2 10 MZS19MTN Metode i tehnologija nuklearne medicine zasnovane na dokazima O 1 1 1 Dragana Šobić Šaranović   red.prof. 19.01.2010.   MDF BG Siniša Stanković Mr v.asist. 23.03.2017. 23.03.2022. UKC RS
Vera Artiko Dr red.prof. 19.05.2010.   MDF BG            
2 11 MZS19MTR Metode i tehnologija radioterapije zasnovana na dokazima O 1 1 1 Goran Marošević Dr vanr. prof 01.07.2021. 01.07.2027. CRT