Gdje god se voli umjetnost liječenja, tu se u isto vrijeme voli i humanost.
Hipokrat

OGLASNA TABLA

Medicina

Farmacija

Radiološka tehnologija

Babištvo

Fizioterapija

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Sestrinstvo

Sanitarno inženjerstvo

Dentalna medicina

Zdravstvena njega (Stari program)

Stomatologija (Stari program)

Poslijediplomske   studije

Tradicija duga 43 godine

NOVOSTI

29
jun

Javna odbrana master rada

Javna odbrana master rada diplomiranog sanitarnog inžinjera Silvane Trifunović pod nazivom ,,Epidemiološki nadzor i kontrola infekcije COVID-19 u Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske,,  održaće se dana  11.7.2022. godine u 13:00 časova u amfiteatru  Medicinskog fakulteta u Banjaluci.
ВИШЕ
28
jun

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

U prilogu možete preuzeti Preliminarnu u rang listu kandidata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini.
ВИШЕ
28
jun

IQPharm studijska posjeta Univerzitetu Trinity College u Dablinu

Nastavnici i saradnici sa studijskog programa Farmacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci su u periodu od 14. do 17. juna 2022. godine posjetili School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Trinity College Dublin. Posjeta je organizovana u okviru Erasmus+IQPharm projekta, a prisustvovali su doc. dr Žarko Gagić, doc. dr Biljana Gatarić i viši asistent Nebojša Mandić-Kovačević.
ВИШЕ
23
jun

ECPD MEÐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU

Međunarodni specijalistički program „Priprema, planiranje, evaluacija, implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu“
ВИШЕ
Časopis Društva doktora medicine Republike Srpske i Medicinskog fakulteta
scripta medica
0
AKTIVNIH STUDENATA
0
DIPLOMIRANIH STUDENATA
0
MAGISTARA, MASTERA I DOKTORA NAUKA
0
NASTAVNIKA I SARADNIKA
MISIJA

Misija Medicinskog fakulteta je da kroz stimulativno okruženje obezbijedi svojim studentima, nastavnicima i saradnicima sticanje obrazovnih i istraživačkih kompetencija kojima će dostići obrazovne i profesionalne standarde neophodne za zdravstveni, ekonomski i socijalni napredak u skladu sa projektovanim domaćim i međunarodnim prioritetima.

VIZIJA

Vizija Medicinskog fakulteta je da postane prepoznatljiv na regionalnom i međunarodnom nivou kroz izvrsnost u nastavi i naučno-istraživačkom radu, te da svojim kapacitetima doprinosi unapređenju zadravstvenog sistema.