Naučno-nastavno vijeće

Članovi Naučno-nastavnog vijeća za akademsku 2021/2022. godinu

 

 

R.b

 

Članovi Naučno-nastavnog vijeća

Potpis

Mail

1.        

Prof. dr Ranko Škrbić

 

ranko.skrbic@med.unibl.org

2.        

Prof. dr Miloš Stojiljković

 

milos.stojiljkovic@med.unibl.org

3.        

Prof. dr Zoran Vujković

 

zoran.vujkovic@med.unibl.org

4.        

Prof. dr Nenad Ponorac

 

nenad.ponorac@med.unibl.org

5.        

Prof. dr Lana Nežić

 

lana.nezic@med.unibl.org

6.        

Akad. Dragoljub Mirjanić

 

dragoljub.mirjanic@med.unibl.org

7.        

Prof. dr Goran Spasojević

 

goran.spasojevic@med.unibl.org

8.        

Prof. dr Snežana Uletilović

 

snezana.uletilovic@med.unibl.org

9.        

Prof. dr Radoslav  Gajanin

 

radoslav.gajanin@med.unibl.org

10.    

Prof. dr Amela Matavulj

 

amela.matavulj@med.unibl.org

11.    

Prof. dr Mirko Stanetić

 

mirko.stanetic@med.unibl.org

12.    

Prof. dr Zvezdana Rajkovača

 

zvezdana.rajkovaca@med.unibl.org

13.    

Prof. dr Miroslav Petković

 

miroslav.petkovic@med.unibl.org

14.    

Prof. dr Zdenka Krivokuća

 

zdenka.krivokuca@med.unibl.org

15.    

Prof. dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara

 

svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org

16.    

Prof. dr Gordana Tešanović

 

gordana.tesanovic@med.unibl.org

17.    

Prof. dr Snježana Popović-Pejičić

 

snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org

18.    

Prof. dr Vlastimir Vlatković

 

vlastimir.vlatkovic@med.unibl.org

19.    

Prof. dr Bogdan Zrnić

 

bogdan.zrnic@med.unibl.org

20.    

Prof. dr Vlado Đajić

 

vlado.djajic@med.unibl.org

21.    

Prof. dr Milan Simatović

 

milan.simatovic@med.unibl.org

22.    

Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić

 

predojevicjelica5@gmail.com

23.    

Prof. dr Mirjana Gnjatić

 

mirjana.gnjatic@med.unibl.org

24.    

Prof. dr Dragan Kostić

 

dragan.kostic@med.unibl.org

25.    

Prof. dr Živana Gavrić

 

zivana.gavric@med.unibl.org

26.    

Prof. dr Darko Lukić

 

darko.lukic@med.unibl.org

27.    

Prof. dr Stojko Vidović

 

stojko.vidovic@med.unibl.org

28.    

Prof. Dr Branka Čančarević Đajić

 

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

29.    

Prof. dr Duško Vulić

 

dusko.vulic@med.unibl.org

30.    

Prof. dr Janja Bojanić

 

janja.bojanic@med.unibl.org

31.    

Prof. dr Božo Krivokuća

 

bozo.krivokuca@med.unibl.org

32.    

Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

nela.raseta@med.unibl.org

33.    

Prof. dr Milka Mavija

 

milka.mavija@med.unibl.org

34.    

Prof.  dr Darko Golić

 

darko.golic@med.unibl.org

35.    

Prof. dr Zoran Mavija

 

zoran.mavija@med.unibl.org

36.    

Prof. dr Zdenka Gojković

 

zdenka.gojkovic@med.unibl.org

37.    

Prof. dr Nada Banjac

 

nada.banjac@med.unibl.org

hitnanac@domzdravljabanjaluka.com

38.    

Prof.dr Goran Marošević

 

goran.marosevic@med.unibl.org

39.    

Doc. dr  Tatjana Nožica-Radulović

 

tatjana.nozica@med.unibl.org

40.    

Prof. dr  Nataša Trtić

 

natasa.trtic@med.unibl.org

41.    

Prof. dr Aleksandra Đeri

 

aleksandra.djeri@med.unibl.org

42.    

Prof. dr Saša Vujnović

 

sasa.vujnovic@med.unibl.org

43.    

Prof. dr Antonija Verhaz

 

antonija.verhaz@med.unibl.org

44.    

Prof. dr Vesna Ljubojević

 

vesna.ljubojevic@med.unibl.org

45.    

Prof. dr Mira Spremo

 

mira.spremo@med.unibl.org

46.    

Prof. dr Valentina Veselinović

 

valentina.veselinovic@med.unibl.org

47.    

Prof. dr Slava Sukara

 

slava.sukara@med.unibl.org

48.    

Prof. dr Olivera Dolić

 

olivera.dolic@med.unibl.org

49.    

Doc. dr Relja Suručić

 

relja.surucic@med.unibl.org

50.    

Doc. dr  Žarko Gagić

 

zarko.gagic@med.unibl.org

51.    

Doc. dr Nataša Bubić-Pajić

 

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

52.    

Doc. dr Irena Kasagić Vujanović

 

irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org

53.    

Mr Milkica Grabež

 

milkica.grabez@med.unibl.org

 

54.    

Doc. dr Saša Marin

 

sasa.marin@med.unibl.org

55.    

Mr Duška Jović

 

duska.jovic@med.unibl.org

56.    

 Student  Vladan Gačić

 

vladan.gacic@student.med.unibl.org

57.    

Student Dunja Čolić

 

dunja.colic@student.med.unibl.org

58.    

Student Igor Pašić

 

igor.pasic@student.med.unibl.org

59.   M

Student Milica Kaurin

 

milica.kaurin@student.med.unibl.org

60.    

Student Ana Nišić

 

ana.nisic@student.med.unibl.org

61.    

Student Stanislava Đojder

 

stanislava.djojder@student.med.unibl.org

62.    

Student Jovana Radonić

 

jovana.radonic@student.med.unibl.org

63.    

Student Sergej Bojanić

 

sergej.bojanic@student.med.unibl.org

64.    

Student Damir Puškar

 

damir.puskar@student.med.unibl.org

65.    

Student Jovana Dvizac

 

jovana.dvizac@student.med.unibl.org

66.    

Student Bojana Čelica

 

bojana.celica@student.med.unibl.org

67.    

Student Saša Zrilić

 

sasa.zrilic@student.med.unibl.org

Tehničko osoblje

 

 

Sekretar Fakulteta

 

zeljka.momic@med.unibl.org

 

Siniša Petković

 

sinisa.petkovic@med.unibl.org

 

Slavica Serdar Janjuš

 

slavica.serdar.janjus@med.unibl.org

 

Marija Kerezović

 

marija.kerezovic@med.unibl.org