Naučno-nastavno vijeće

Članovi Naučno-nastavnog vijeća za akademsku 2023/2024. godinu

R.b

 

Članovi Naučno-nastavnog vijeća

Mail

1.        

Prof. dr Ranko Škrbić

ranko.skrbic@med.unibl.org

2.        

Prof. dr Miloš Stojiljković

milos.stojiljkovic@med.unibl.org

3.        

Prof. dr Zoran Vujković

zoran.vujkovic@med.unibl.org

4.        

Prof. dr Nenad Ponorac

nenad.ponorac@med.unibl.org

5.        

Prof. dr Lana Nežić

lana.nezic@med.unibl.org

6.        

Akad. Dragoljub Mirjanić

dragoljub.mirjanic@med.unibl.org

7.        

Prof. dr Goran Spasojević

goran.spasojevic@med.unibl.org

8.        

Prof. dr Snežana Uletilović

snezana.uletilovic@med.unibl.org

9.        

Prof. dr Radoslav  Gajanin

radoslav.gajanin@med.unibl.org

10.     

Prof. dr Amela Matavulj

amela.matavulj@med.unibl.org

11.     

Prof. dr Mirko Stanetić

mirko.stanetic@med.unibl.org

12.     

Prof. dr Miroslav Petković

miroslav.petkovic@med.unibl.org

13.     

Prof. dr Zdenka Krivokuća

zdenka.krivokuca@med.unibl.org

14.     

Prof. dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara

svjetlana.stoisavljevic-satara@med.unibl.org

15.     

Prof. dr Gordana Tešanović

gordana.tesanovic@med.unibl.org

16.     

Akad. Snježana Popović-Pejičić

snjezana.popovic-pejicic@med.unibl.org

17.     

Prof. dr Vlastimir Vlatković

vlastimir.vlatkovic@med.unibl.org

18.     

Prof. dr Bogdan Zrnić

bogdan.zrnic@med.unibl.org

19.     

Prof. dr Vlado Đajić

vlado.djajic@med.unibl.org

20.     

Prof. dr Milan Simatović

milan.simatovic@med.unibl.org

21.     

Prof. dr Jelica Predojević-Samardžić

predojevicjelica5@gmail.com

22.     

Prof. dr Mirjana Gnjatić

mirjana.gnjatic@med.unibl.org

23.     

Prof. dr Peđa Kovačević

pedja.kovacevic@med.unibl.org

24.     

Prof. dr Bosa Mirjanić Azarić

bosa.mirjanic@med.unibl.org

25.     

Prof. dr Stojko Vidović

stojko.vidovic@med.unibl.org

26.     

Prof. Dr Branka Čančarević Đajić

branka.cancarevic-djajic@med.unibl.org

27.     

Akad. Duško Vulić

dusko.vulic@med.unibl.org

28.     

Prof. dr Janja Bojanić

janja.bojanic@med.unibl.org

29.     

Prof. dr Nela Rašeta Simović

nela.raseta@med.unibl.org

30.     

Prof. dr Milka Mavija

milka.mavija@med.unibl.org

31.     

Prof. dr Zdenka Gojković

zdenka.gojkovic@med.unibl.org

32.     

Prof. dr Nada Banjac

nada.banjac@med.unibl.org

hitnanac@domzdravljabanjaluka.com

33.     

Prof.dr Goran Marošević

goran.marosevic@med.unibl.org

34.     

Prof. dr  Tatjana Nožica-Radulović

tatjana.nozica@med.unibl.org

35.     

Prof. dr  Nataša Trtić

natasa.trtic@med.unibl.org

36.     

Prof. dr Aleksandra Đeri

aleksandra.djeri@med.unibl.org

37.     

Prof. dr Saša Vujnović

sasa.vujnovic@med.unibl.org

38.     

Prof. dr Antonija Verhaz

antonija.verhaz@med.unibl.org

39.     

Prof. dr Vesna Ljubojević

vesna.ljubojevic@med.unibl.org

40.     

Prof. dr Mira Spremo

mira.spremo@med.unibl.org

41.     

Prof. dr Valentina Veselinović

valentina.veselinovic@med.unibl.org

42.     

Prof. dr Slava Sukara

slava.sukara@med.unibl.org

43.     

Prof. dr Olivera Dolić

olivera.dolic@med.unibl.org

44.     

Doc. dr Olivera Pilipović Spasojević

olivera.spasojevic@med.unibl.org

45.     

Doc. dr Relja Suručić

relja.surucic@med.unibl.org

46.     

Doc. dr  Žarko Gagić

zarko.gagic@med.unibl.org

47.     

Doc. dr Nataša Bubić-Pajić

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

48.     

Prof. dr Irena Kasagić Vujanović

irena.kasagic.vujanovic@med.unibl.org

49.     

Prof. dr Adriana Arbutina

adriana.arbutina@med.unibl.org

50.     

Doc. dr Saša Marin

sasa.marin@med.unibl.org

51.     

Mr Duška Jović

duska.jovic@med.unibl.org

52.     

 Student  Vladan Gačić

vladan.gacic@student.med.unibl.org

53.     

Student Stupar Milan

milan.stupar@student.med.unibl.org

54.     

Student Sergej Bojanić

sergej.bojanic@student.med.unibl.org

55.     

Student Saša Zrilić

sasa.zrilic@student.med.unibl.org

56.     

Student Igor Pašić

igor.pasic@student.med.unibl.org

57.     

Student Stanislava Đojder

stanislava.cojder@student.med.unibl.org

58.     

Student Luka Zmijanjac

luka.zmijanac@student.med.unibl.org

59.     

Student Aneta Stojmenovski

aneta.stojmenovski@student.med.unibl.org

60.     

Student Bojana Čelica

bojana.celica@student.med.unibl.org